LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 11:45:00 by logo bayisi   2 commentsLKS Kurulum,LKS Eğitim,LKS Satış,LKS Tasarım,Veri Taşıma,Database Kurtarma ve Upgrade işlemleri Logo Alınteri Kurulum,Eğitim,Satış,Tasarım,Veri Taşıma,Database Kurtarma ve Upgrade işlemleri Logo Go Kurulum,Logo Go Eğitim,Logo Go Satış,Logo Go Tasarım,Veri Taşıma,Database Kurtarma ve Upgrade işlemleri Logo Go Plus Kurulum,Go Plus Eğitim,Go Plus Satış,Go Plus Tasarım,Veri Taşıma,Database Kurtarma ve Upgrade işlemleri Logo Tiger Plus Kurulum,Tiger Plus Eğitim,Tiger Plus Satış,Tiger Plus Tasarım,Veri Taşıma,Database Kurtarma ve Upgrade işlemleri Logo Tiger Enterprise Kurulum,Tiger Enterprise Eğitim,Tiger Enterprise Satış,Tiger Enterprise Tasarım,Veri Taşıma,Database Kurtarma ve Upgrade işlemleri Logo Bordro Plus Kurulum,Bordro Plus Eğitim,Bordro Plus Satış,Bordro Plus Tasarım,Veri Taşıma,Database Kurtarma ve Upgrade işlemleri Logo Unity Kurulum,Unity Eğitim,Satış,Unity Tasarım,Veri Taşıma,Database Kurtarma ve Upgrade işlemleri,Logo Devir işlemleri Logo Go Plus Ek Özellik Paketi,Logo Tiger Plus ek Özellik Paketi,Logo Tiger Enterprise Ek özellik Paketi,Logo ürün Farkları,Logo Navigator,Logo Fiyat Listesi Doviz Parametleri,Kanun Parametreleri 
2 yorum:

 1. Alış/Satış fiyatları LG_XXX_PRCLIST
  Alış/Satış koşulları LG_XXX_ASCOND
  Araç ihtiyacları LG_XXX_TOOLREQ
  Aylık hizmet toplamları LG_XXX_XX_SRVNUMS
  Aylık hizmrt alış/satış toplamları LG_XXX_XX_SRVTOT
  Banka aylık toplamları LG_XXX_XX_BNTOTFIL
  Banka fişleri LG_XXX_XX_BNFICHE
  Banka hareketleri LG_XXX_XX_BNFLINE
  Banka hesapları LG_XXX_BANKACC
  Bankalar LG_XXX_BNCARD
  Bazı kayıtların diğer dillerdeki açıklamaları LG_XXX_LNGEXCSETS
  Birim setleri LG_XXX_UNITSETF
  Birim setleri arası çevrim katsayıları LG_XXX_UNITSETC
  Birimler LG_XXX_UNITSETL
  Cari hesap aylık toplamları LG_XXX_XX_CLTOTFIL
  Cari hesap fişeri LG_XXX_XX_CLFICHE
  Cari hesap hareketleri LG_XXX_XX_CLFLINE
  Cari hesap istihbarat bilgileri LG_XXX_CLINTEL
  Cari hesap kartları LG_XXX_CLCARD
  Cari hesap risk tabloları LG_XXX_XX_CLRNUMS
  Çalışan grubu LG_XXX_EMPGROUP
  Çalışan ihtiyaçları LG_XXX_LABORREQ
  Çalışan-Grup ataması LG_XXX_EMGRPASS
  Çalışanlar LG_XXX_EMPLOYEE
  Çek/Senet bordroları LG_XXX_XX_CSROLL
  Çek/Senet hareketleri LG_XXX_XX_CSTRANS
  Çek/Senet kartları LG_XXX_XX_CSCARD
  Dağıtım şablonları LG_XXX_DISTTEMP
  Dağıtım şablonu satırları LG_XXX_DISTLINE
  Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi) LG_XXX_XX_PERDOC
  Döküman katalog bilgileri (watermark varsa) LG_XXX_XX_FOLDER
  Döküman katalog girişi(watermark) LG_XXX_FIRMDOC
  Döküman numaralama şablonları L_LDOCNUM
  Entegrasyon bağlantı kodları LG_XXX_ACCCODES
  Faturalar LG_XXX_XX_INVOICE
  Firma dönem bilgileri LG_XXX_XX_TRANSAC
  Form boyutları L_CDBTMP
  Günlük döviz kurları L_DAILYEXCHANGES
  Günlük malzeme ambar toplamları LG_XXX_XX_STINVTOT
  Hizmet kartları LG_XXX_SRVCARD
  Hizmet kaydı-Birim ataması LG_XXX_SRVUNITA
  İndirim/Masraf kartları LG_XXX_DECARDS
  İş emirleri LG_XXX_DISPLINE
  İş ist.-Özellik ataması LG_XXX_WSATTASG
  İş ist.-Özellik değeri ataması LG_XXX_WSATTVAS
  İş istasyonları LG_XXX_WORKSTAT
  İş istasyonu grupları LG_XXX_WSGRPF
  İş istasyonu özellik değerleri LG_XXX_WSCHVAL
  İş istasyonu özellikleri LG_XXX_WSCHCODE

  YanıtlaSil
 2. İş istasyonu-grup ataması LG_XXX_WSGRPASS
  İşlem bağlantıları (üretim emri, sipariş) LG_XXX_PEGGING
  Kalite kontrol değerleri LG_XXX_QCLVAL
  Kalite kontrol hareketi- Kalite kontrol ataması LG_XXX_QASGN
  Kalite kontrol hareketleri LG_XXX_XX_SLQCASGN
  Kalite kontrol satırları LG_XXX_QCSLINE
  Kalite kontrol setleri LG_XXX_QCSET
  Karma koli satırları LG_XXX_STCOMPLN
  Kart-Muhasbe kodları LG_XXX_CRDACREF
  Kasa aylık toplamları LG_XXX_XX_CSHTOTS
  Kasa işlemleri LG_XXX_XX_KSLINES
  Kasalar LG_XXX_KSCARD
  Kaydedilen rapor filtreleri L_RPFILTSXXX
  Kaydedilen rapor tasarımları L_RPLAYS_XXX
  Kaynak kullanımları (üretim) LG_XXX_OCCUPATN
  Kullanıcılar L_GOUSERS
  Kuruluş bilgileri (ambar, işyer, fabrika vb.) L_CAPIDEF
  LOG (izleme) kaydı LG_XXX_LOGREP
  Maliyet dönem kapama kayıtları LG_XXX_XX_PRDCOST
  Malzeme alış/satış aylık toplamları LG_XXX_XX_STINVENS
  Malzeme alternatifleri LG_XXX_ITEMSUBS
  Malzeme hareketleri LG_XXX_XX_STLINE
  Malzeme özellik ataması LG_XXX_CHARASGN
  Malzeme seri lot no. Bilgileri LG_XXX_XX_SERILOTN
  Malzeme-Ambar bilgileri LG_XXX_INVDEF
  Malzeme-Birim ataması LG_XXX_ITMUNITA
  Malzeme-Fabrika bilgileri LG_XXX_ITMFACTP
  Malzeme-İş ist. bilgileri LG_XXX_ITMWSDEF
  Malzeme-İş ist. Toplamları (günlük) LG_XXX_ITMWSTOT
  Malzemeler LG_XXX_ITEMS
  Malzeme-Malzeme sınıfı ataması LG_XXX_ITMCLSAS
  Malzeme-Özellik değerleri LG_XXX_SELCHVAL
  Malzeme-Tedarikçi ataması LG_XXX_SUPPASGN
  Malzeme-Ürecetesi ataması LG_XXX_ITMBOMAS
  Masraf malzemeleri LG_XXX_EMCENTER
  Muhasebe aylık toplamları LG_XXX_XX_EMUHTOT
  Muhasebe fişleri LG_XXX_XX_EMFICHE
  Muhasebe hareketleri LG_XXX_XX_EMFLINE
  Muhasebe hesapları LG_XXX_EMUHACC
  Mühendislik değişikliği işlemi LG_XXX_ENGCLINE
  Müstahsil faturası LG_XXX_XX_PRODUCER
  Network kontrolü (kimlerin hangi firma ve dönemle çalıştığı) L_NET
  Operasyon ihtiyacları LG_XXX_OPRTREQ
  Operasyonlar LG_XXX_OPERTION
  Operasyon-Malzeme ilişkisi LG_XXX_LNOPASGN
  Operasyon-Özellik ataması LG_XXX_OPATTASG
  Öceki operasyon ilişkileri LG_XXX_PRVOPASG
  Ödeme plan satırları LG_XXX_PAYLINES
  Ödeme planları LG_XXX_PAYPLANS
  Ödeme/Tahsilat hareketleri LG_XXX_XX_PAYTRANS
  Özel kodlar LG_XXX_SPECODES
  Özellik değerleri LG_XXX_CHARVAL
  Özellik kodları LG_XXX_CHARCODE
  Posta kodları L_POSTCODE
  Promosyon kartları LG_XXX_PRCARDS
  Reçete-ek ürün ataması LG_XXX_COPRDBOM
  Sabit kıymet kayıtları LG_XXX_FAREGIST
  Sabit kıymet yıllık kaydı LG_XXX_FAYEAR
  Satış elemanı hareketleri LG_XXX_TARGETS
  Satış elemanı-Cari hesap ilişkisi LG_XXX_SLSCLREL
  Satış elemanları LG_XXX_SLSMAN
  Satış rota satırları LG_XXX_ROUTETRS
  Satış yönetim raporları LG_XXX_ROUTE
  Seri/Lot hareketleri LG_XXX_XX_SLTRANS
  Sevkiyat firmaları L_SHPAGENT
  Sevkiyat türleri L_SHPTYPES
  Sipariş fişleri LG_XXX_XX_ORFICHE
  Sipariş hareketleri LG_XXX_XX_ORFLINE
  Stok fişleri LG_XXX_XX_STFICHE
  Stok yerleri LG_XXX_LOCATION
  Şehirler L_CITY
  Ticari işlem grupları L_TRADGRP
  Trigger parametreleri LG_XXX_TRGPAR
  Ülkeler L_COUNTRY
  Üretim emirleri LG_XXX_PRODORD
  Üretim rota stırları LG_XXX_RTNGLINE
  Üretim rotaları LG_XXX_ROUTING
  Ürün reçete revizyonları LG_XXX_BOMREVSN
  Ürün reçete satırları LG_XXX_BOMLINE
  Ürün reçeteleri LG_XXX_BOMASTER

  YanıtlaSil

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...