LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 03:47:00 by logo bayisi in    No comments3
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Çek/Senet Bordroları
Banka Fişleri-Bankadan Çek Ödemesi İle Eklenen Bordro Muhasebeleştiriliyor Fakat Çek Senet Bordroları Browserında Muhasebeleştirilmemiş Bordrolar Filtrelendiğinde Bu Bordro da Listeleniyor
Bankadan Çek-Senet Ödemesi ile oluşan banka fişinin muhasebeleştirildiği durumlarda, çek ve senet bordroları ekranında oluşan ilgili bordro için de "M" harfinin atanması sağlandı.
124
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 
Manuel Lot Numarası Girişinde Açıklaması Aynı Olan Farklı Lot Numarası Girilemiyor.
Giriş hareketlerinde daha önceden giriş yapılmış lota ait açıklama ile aynı açıklamaya sahip yeni bir lot girişine imkan sağlanmıştır. 
Eğer aynı açıklamaya sahip lot varsa mevcutlardan getirilecektir uyarısı veriliyor evet derse o lot seçiliyor hayır derse açıklama değiştirilecektir uyarısı ile açıklamada değişiklik yapılabiliyor.
125
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış İrsaliyeleri
Kısıtlı Kullanıcı,Satış İrsaliyesinde Manuel Birim Fiyat Girişi Yapabiliyor Fakat Kullanıcı Tanımlı Satış İrsaliyesinde Birim Fiyat Girişi Yapamıyor.
Kısıtlı kullanıcı, kullanıcı tanımlı satış irsaliyesinde birim fiyat girişi yapamıyordu, düzeltildi.
126
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
"Kart Browserlarında Listelenecek Özel Kod Seçeneği" Parametresinde Seçilen Özel Kod Bilgisi Browserda Listelenmiyor
Malzeme Yönetimi parametrelerinde bulunan "Kart Browserlarında Listelenecek Özel Kod Seçeneği" parametresi çalışmıyordu,düzeltildi.Ayrıca cari hesap browserına da, öndeğer seçili özel kod bilgisinin listelenmesi için "Özel Kodu" kolonu eklenmiştir.
127
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
İrsaliye Üzerinde Faturala Seçeneği ile Oluşturulan Fatura Otomatik Basım Parametresine Bağlı Olarak Yazdırılıdığında Cari Hesap Kartında Seçilen Formu Kullanmıyor.Öndeğer Tasarım Kullanılıyor.
Fatura otomatik basım parametresi evet iken fatura basımında cari hesap kartında seçilen tasarımın kullanılması sağlanmıştır.
128
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Alınan Serbest Meslek Makbuzu Cari Hesap Üzerinde Yaz(Mutabakat-BA BS)’de BA Raporunda Gelmemektedir.
Kasa işlemlerinden eklenen alınan ve verilen serbest meslek makbuzları işlemleri ilgili cari için form ba-bs yazdırıldığında listelenmiyordu,düzeltildi.  Kasadan girilen alınan ve verilen serbest meslek makbuzları TC kimlik no yada vergi kimlik no alanalarına göre beyannameye yansımaktadır.
129
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Defter ve Dökümler - Muavin Defter
Muavin Defter Tarih Aralığı Verilerek Alındığında “İşlem Dövizli Tutar” Kolonunun Bakiyesi Hatalı Listelenmektedir
Muavin defter raporu tarih aralığı verilerek alındığında “İşlem Dövizli Tutar” kolonunun bakiyesi hatalı listeleniyordu,düzeltildi.
130
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
Satış Faturaları İçin Onay Tarihi Varsa, Onay Tarihinden Öncesinde Düzenlenen Bir İrsaliye Faturalanmak İstendiğinde “Onay Tarihi Ve Öncesine İşlem Yapılamaz.” Uyarısı Alınıyor.
Satış faturaları için onaylama işlemi yapıldıktan sonra irsaliye faturalandırılmak istendiğinde fatura tarihi yerine irsaliye tarihini dikkate alıyordu,faturalandırma tarihini dikkate alması sağlandı.
131
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İthalat
alt alt Hareketler - İthalat Operasyon Fişleri
Muhasebeleşmiş Bir İthalat Operasyon Fişi Üzerinde İthalat Bilgileri Değiştir Denilip Kaydedildiğinde M harfi Kalkıyor Ama Muhasebe Fişi Silinmiyor Tekrar Muhasebeleştirme Yapıldığında Mükerrer Kayıt Oluşuyor
Muhasebeleşmiş ithalat operasyon fişi üzerinde ithalat bilgileri değiştir denilip kaydedildiğinde M harfi kalkıyor muhasebe fişi silinmiyordu. Düzeltildi.
132
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Ödeme/Tahsilat Raporları - Kapanmamış Faturalar
Kapanmamış Faturalar Listesinde; Listeleme Şekli Açıklamaya Göre Çalışmıyor.
Kapanmamış faturalar listesi raporunda listeleme=açıklamaya göre seçildiği durumda yanlış listeleme yapıyordu,düzeltildi.
133
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. USYS
  alt alt Yönetim - Kullanıcılar
Kullanıcıya Genel Muhasebe Modülü İçin Hiçbir Yetki Verilmemiş Olmasına Rağmen, Muhasebeleşmiş Bir Fatura Üzerinden Hesap Planına Ulaşabilmektedir.
Muhasebe modülüne yetkisi olmayan kullanıcı;muhasebeleşmiş bir fiş üzerinden ilgili muhasebe fişi ekranından hesap planına erişebiliyordu,yetki kontrolünün doğru çalışması sağlandı.
134
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Durum Raporları - Malzeme Ambar Durum Raporu
Malzeme Ambar Durum Raporu Tabloya Alındığında Hareket Görmeyenler "Listelenecek" Filtresi Verildiğinde Hareket Görmeyen Malzemeler Listelenmiyor.
Malzeme ambar durum raporu hareket görmeyenler listelenecek filtresi ile tablo olarak alındığında hareket görmeyen malzemeler listelenmiyordu, düzeltildi.
135
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler - Malzeme Yönetimi Fişleri
Stok Yeri Takibi Yapılan Bir Malzeme İçin Ambar Fişinde Seri Lot Stok Yeri Bilgilerinde Seçtiğim Çıkış Ambarı Stok Yeri Kodu Bilgisini Değiştirmek İçin İlgili Satırı SHIFT+DELETE ile Silmek İstediğimde Bu Satır Sevk Edilmiş Uyarısı Veriyor
Stok yeri takibi yapılan seri/lotlu malzemede ambar fişinde giriş hareketlerinden seçilen bilgileri değiştirmek için satırı SHIFT+DELETE ile silme işleminde bu satır sevk edilmiş uyarısı veriyordu. Düzeltildi.
136
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. USYS
  alt alt Yönetim - Kayıt Numaralama Şablonları
Fiş Numaralama İşlemlerinde, Numara Şablonunda Fabrika Seçildiğinde Kayıt Numaralama Şablonuna Uygun Numaralama Yapmamaktadır.
Sipariş ve fatura numaralandırma şablonlarında sabt/özellik fabrika seçildiğinde numara ver işlemi ile uygun numara atanamamıyordu, düzeltildi.
137
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satınalma
alt alt Hareketler - Verilen Siparişler
Ödemeli Satınalma Ve Satış Sipariş Fiş Satırlarında Girilen Proje Kodu Borç Takip Ekranına Yansımıyor.
Ödemeli satınalma /satış siparişlerinde "ödeme hareketleri satır bazında oluşturulsun" parametresi "evet" iken borç takip ekranında ilgili satıra fiş satırındaki proje kodunun yansıması sağlandı.
138
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Talep Yönetimi
alt alt Hareketler - Talep Fişleri
Talep Fişine Değiştir İle Girildiğinde Masraf Merkezi Siliniyor.
Talep fişinde girilen masraf merkezi kaydedilmiyordu, düzeltildi.
139
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Banka Fişleri
Banka Fişleri Toplu Kayıt Ekleme Sırasında Döviz Kur bilgisi Sistem Tarihinden Gelmektedir.
Banka fişleri toplu kayıt ekleme işleminde fiş başlığında verilen tarih yerine sistem tarihindeki kuru baz alarak dövizli fiyat hesaplıyordu,düzeltildi.
140
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
Döküman izleme numarası olan fişler kopyalandığında döküman izleme numarası yeni fişe aktarılmamalı
Sipariş,irsaliye ve fatura kopyalama işlemlerinde döküman izleme numarasının kopyalanmaması sağlanmıştır.
141
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Malzeme Raporları - Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı
Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı Raporunda Satış Tutarı Alanında Net Satış Tutarı Listeleniyor
Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı raporunda satış tutarı alanında indirimler düşülmüş olarak net satış tutarını listeliyordu,düzeltildi.
142
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satınalma
alt alt Hareketler - Alım İrsaliyeleri
Alım İrsaliyesi Üzerinden İade Et İşlemi Yapıldığında Alım İrsaliyesine Bağlı Kets Doküman Bağlantısı İade İrsaliyesine Taşınıyor. İade İrsaliyesine Farklı Bir Doküman Bağlanabilmeli.
İrsaliye üzerinden oluşturulan iade irsaliyesine kets döküman yönetim sistemi ile bağlanmış olan döküman taşınıyordu,irsaliye ve iade irsaliyesine farklı dökümanlar bağlanabilmesi sağlanmıştır.
143
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar - Malzemeler
Farsça Dili'nde Login Olunan Programda Malzeme Kartı'nda Arayüz Uyarlama Seçeneği Çalıştırıldığında Access Violation Hatası Alınmaktadır.
Programa Farsca girildiğinde malzeme kartı arayüz uyarla işlemi açılırken hata alınıyordu, düzeltildi.
144
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Alınan Siparişler
Kullanıcıya Sadece Sipariş Modülü için Yetki Verip Bu yetki Ağacı Altındada Sadece İncele Yetkisi Verdiğimizde Sipariş Fişine İncele İle Girildiğinde Satırdaki Hareket Özel Kodu 2 Kolonu Görünmüyor
Yetki ağacında sipariş fişleri altında incele - kolonlar - hareket özel kodu2 yetkisi olan kullanıcı fişi incele ile açtığında hareket özel kodu2 alanını göremiyordu,düzeltildi.
145
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler - Üretim Emirleri
Üretim Emirleri Browser'ında Kayıtlı Ön Değer Filtre Yok İse Ctrl+F Seçeneklerinde Sadece 7 Seçenek Listeleniyor. Tanımlı Filtre Var İse Tüm Alanlar Geliyor.
Üretim emirleri browserda tanımlı öndeğer filtre olmadığı durumlarda Ctrl+F arama ekranında tüm seçeneklerin gelmesi sağlandı.
146
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Plasiyer Satış Raporları - Hedef Analizi
Satış Elemanlarının Satış Hedefinde Tanımlanan Malzemenin Kodu Değiştirildiğinde Hedef Kartında Malzeme Kodunda Değişiklik Olmuyor Ve Bununla Birlikte Değişiklik Yapılan Zamana Kadar Yapılan Satışlar Hedef Gerçeklemesine Yansımıyor.
Satış elemanlarının satış hedefinde tanımlanan malzemenin kodu değiştirildiğinde hedef kartında malzeme kodunda değişiklik olmuyor ve değişiklik zamanına kadar yapılan satışlar hedef gerçeklemesine yansımıyordu. Düzeltildi.
147
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Çek/Senet Bordroları
Çek/Senet Browserında İşyeri Numarasının 4. Karakteri Çıkmamaktadır.3 Karakter Browserda Listelenmektedir.
Çek senet hareketleri browserda işyeri bilgisi sadece 3 hane olarak yazılıyordu,dört haneli olarak yazdırılabilmesi sağlandı.
148
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
Satış Faturası Dövizli Ve İndirimli Olarak Girildiği Zaman Dövizli Son Satış Fiyatı Net Olarak Getirmektedir.
Dövizli birim fiyat alanında birim fiyat atama işlemi yapıldığında son alış ve son satış seçenekleri net fiyatı getiriyordu, düzeltildi. 
149
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Banka Fişleri
Müşteride Tahsil Edilen Çek İşlemi Sonrası Girilen Banka İşlem Fişine Numara Şablonundan Yanlış Numara Geliyor
Müşteride tahsil edilen çek işlemi ile oluşan banka işlem fişinden sonra tekrar banka işlem fişi eklenmek istendiğinde şablondaki numarayı bir atlayarak getiriyordu,düzgün numara atanması sağlandı.
150
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
Firma Bazında Database Kullanımı Olduğu Durumda Cari Hesap Emanet Malzeme Durumu Raporu Alındığında "Invalid Object Name lg_xxx_xx_Stline" Hatası Alınıyor
Firma bazında database kullanımının olduğu durumlarda Cari hesap emanet malzeme durumu raporu alındığında hata alınıyordu, düzeltildi.
151
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 
Cari Unvanı Uzun Olan Bir Fatura,Fiş Formu PDF Olarak Yazdırıldığında Cari Unvan Alanı Dikey Olarak Genişletilse Dahi Tamamını Yazmıyor Kesiyor
Cari hesap unvanı uzun olan firmalara ait fiş ve fatura formu Pdf olarak yazdırıldığında cari unvan alanı dikey olarak genişletildiğinde unvanın tamamı forma yazmıyordu. Düzeltildi.
152
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Ana Kayıtlar - Satış Masraf Kartları
Programa Farsça Giriş Yapıldığında, Satış Masraf Kartındaki "Tutar/Oran Değiştirilebilir" Kısmı İngilizce Olarak Görünüyor.
Farsça kullanımlarda satış masraf kartındaki çeviri hatası giderilmiştir.
153
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar - Malzeme Sınıfları
Malzeme Sınıfına Tanımlanan Fiyat Kartları Kullanım Dışı Yapıldığında Alt Malzemelere Ait Fiyatlar Kullanımda Gözükmektedir.
Malzeme sınıfına ait tanımlı fiyat kartları kullanım dışı ya da kullanımda yapıldığında “xxx kodlu malzeme sınıfının fiyatlarında yapılan değişikler alt malzeme /malzeme sınıfını güncelleyecektir.” Güncelle / Bağlantıları Kopart/ Vazgeç uyarısı gelmesi ve Güncelle seçeneği ile sınıf bağlantılı malzemelere ait fiyat kartlarının da güncellenmesi sağlanmıştır.
154
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler - Malzeme Yönetimi Fişleri
Malzeme Virmanı İle Oluşan Sarf Ve Üretimden Giriş Fişlerine Kartların İçerisinden Tanımlanan Muhasebe Kodları Gelmiyor
Malzeme virman işlemi ile oluşan Sarf ve Üretimden Giriş fişlerine malzeme kartlarında tanımlanan muhasebe kodları gelmiyordu, gelmesi sağlandı.
155
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 
Malzeme Değer Raporu Filtrelerinde Ambar Toplamları Birleştirilecek Seçilip Tablo Olarak Alındığında, Malzeme Kodu Ve Malzeme Açıklaması Sütunları Rapora Gelmemektedir.
Malzeme Değer Raporu ambar toplamları birleştirilecek filtresi ile alındığında malzeme kod ve açıklaması basılmıyordu. Sorun giderildi.
156
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 
Cari Hesap İhtar İşlemleri Filitre Satırlarına Cari Özel Kod 2, 3 , 4, 5 Alanlarının Eklenmesi İsteniyor.
Cari hesap ihtar işlemleri filtre satırları arasına Cari Hesap Özel Kodu2, Cari Hesap Özel Kodu3, Cari Hesap Özel Kodu4 ve Cari Hesap Özel Kodu5 filtreleri eklenmiştir.
157
GoPlus
GO3
Satış ve Dağıtım
alt alt İşlemler - Malzeme Fiyat Güncelleme
İşyeri Özelliği Kapalı Olan Setlerde Malzeme Fiyat Güncelleme İşleminde İnvalid Pointer Operation Hatası Alınıyor.
İşyeri özelliği kapalı olan setlerde malzeme fiyat güncelleme işlemi sırasında hata alınıyordu,düzeltildi.
158
GoPlus
GO3
Malzeme Yönetimi
alt alt Maliyet Raporları - Ayrıntılı Maliyet Analizi
GoPlus ve Go3 Ürünlerinde de Ayrıntılı Maliyet Analizi Raporunda "Seri Lot Stok Yeri Bilglieri: Listelenin/Listelenmesin" Filtresi Olmalıdır.
Go3 ve GoPlus ürünlerindeki Ayrıntılı Maliyet Analizi raporuna "Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri" filtresi eklenmiştir.
159
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Çek/Senet Bordroları
Çek Üzerinden Yazdırıldığında Standart Tasarımda "Çeki veren" Alanı Max 26 Karakter Listeliyor.
Çek senet bordrosu üzerinden yazdırma işlemi yapıldığında standart alanlarda bulunan "Çeki veren" alanının maximum karakter sınırlaması arttırıldı.
160
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. USYS
  alt alt Yönetim - Kullanıcılar
Kullanıcı Yetkilerinde İlgili Kullanıcıya Sadece Genel Muhasebe Yetkisi Verildiğinde Muhasebe Fişlerinde TFRS Düzeltme Fişinde Değiştir Seçeneği Gelmiyor Full Yetki Verildiğinde Geliyor
Kullanıcı yetkilerinde ilgili kullanıcıya sadece 'Genel Muhasebe' yetkisi verildiğinde muhasebe fişlerinde TFRS Düzeltme Fişinde "Değiştir" seçeneği gelmiyordu, düzeltildi.
161
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Browserından Hareketlere Gelinerek Ara Yüz Uyarlama Denildiğinde "Tasarım Öncesi Detay Formlar Kapatılmalıdır!Cari Hesap Hareketleri " Uyarısı alınıyor.
Cari Hesap üzerinden ulaşılan hareketler penceresinde arayüz uyarlama seçeneği kaldırılmıştır.
162
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış İrsaliyeleri
Sipariş Öneri İrsaliyeye aktarıldığında Lot kullanılıyorsa Lot Miktarından düşmüyor.
Sipariş Öneri İrsaliyeye aktarıldığında Lot kullanılıyorsa Lot Miktarından düşmüyordu, düzeltildi.
163
TigerPlus
Tiger3
İthalat
alt alt Raporlar - İthalat Envanter Raporu
Tiger Plus Ürününde İthalat Envanter Raporunda Fiş Tarihi Filtresi Gelmiyor.
Tiger Plus ve Tiger3 ürünlerinde İthalat envanter raporu filtrelerine "Fiş tarihi" filtresi eklenmiştir.
164
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar - Malzemeler
Malzeme Sipariş Hareketleri Penceresinde Sipariş Statüsü Sadece Kapanmayanlar geliyor Kapananlarda seçili olarak öndeğer gelmeli.
Malzeme kartı üzerinden ulaşılan sipariş hareketleri penceresi filtrelerinden sipariş statüsü filtre öndeğerine "kapananlar" statüsü eklenmiştir.
165
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Tanımları
alt alt Ana Kayıtlar - Ürün Reçeteleri
Ürün Reçetesi Satırında Reçete Sabiti Varsa ve Ana Ürün Varyantlıysa Ürün Reçetesi Ağacı Hesaplamasında Hata Var
Ürün reçetesi satırlarında reçete sabiti kullanımı olduğunda ve ana ürün varyantlıysa , ürün reçetesi üzerinden ürün reçete ağacı hesaplatıldığında reçete sabiti kullanılan girdi satırı için hesaplama yapılmıyordu,hesaplama yapılması sağlandı.
166
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Alınan Siparişler
Siparişe Sabit Kıymet Seçilebiliyor Fakat Sipariş Sevkedilmek Veya Faturalanmak İstenildiğinde 'Uygun Sipariş Satırı Bulunamadı' Uyarısı Alınıyor.
Sabit kıymete ait sipariş üzerinden sevket ve faturala işleminde "Uygun Sipariş Satırı Bulunamadı" uyarısı alınıyordu,düzeltildi.
167
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Penceresinde "Hiyerarşi Kodlarını Düzenle" Yetkisi Kaldırılmasına Rağmen Sağ Mouse Menüde (F9) Geliyor
Kullanıcının "Hiyerarşi Kodlarını Düzenle" yetkisinin olmamasına rağmen cari hesap kartı browser ekranında F9 menüde ilgili seçenek geliyordu, düzeltildi.
168
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
Satış Faturalarında Satıra İndirim Uygulamak İçin Üç Noktadan ulaşılan İndirim Kartları Penceresinde CheckBox'lar İşaretlenip Seç Butonuna Basıldığında, İndirimler Genele Uygulanacakmış Gibi Genel indirim Satırlarına Geliyor.
Fiş satırında indirim seçilip uygulandığında satıra değil genele indirim işlemi uygulanıyordu,düzeltildi.
169
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Cari Üzerinde Yaz Mutabakat Ba-Bs Gelen Tutar İle E-Beyannamelerde Toplam Bedel İle Aynı Olması İsteniyor.(Tutar+Ekvergi )
Cari üzerinde Yaz Mutabakat Ba-Bs de gelen tutar ile E-Beyannamelerde 'Toplam Bedel'in aynı olması sağlanmıştır.(Tutar+Ekvergi )
170
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Grup Şirketine Bağlanan Cari Hesaba Ait "Unvanı 2" Alanına Grup Şirketinin "Unvanı 2" Bilgisi Yansıyor.
Grup şirketine bağlanan cari hesaba ait "Unvanı 2" alanına bağlandığı grup şirketinin "Unvanı 2" bilgisi yansıyordu, düzeltildi.
171
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Navigator
  alt alt Fatura Fonksiyonları - INVCALC
Faturada Cari Hesap Bilgisi Girilmemiş İse Navigator Smart INVCALC Fonksiyonunda Cari Hesap Bilgisi Girilmeyen Faturaların Tutarları Hesaplamaya Dahil Edilmiyor.
Navigator Smart INVCALC Fonksiyonunda cari hesap bilgisi girilmeyen faturaların tutarlarının hesaplamaya dahil edilmesi sağlanmıştır.
172
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satınalma
alt alt Hareketler - Satınalma Emirleri
Satış Sözleşmesine F9 Kampanya Temizle Seçeneği Eklenmeli.
Satış ve satınalma teklif yönetiminde emir,teklif ve sözleşme fişlerinde F9 menüye kampanya temizle seçeneği eklenmiştir.
173
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Leasing İşlemleri
Ödemesi Yapılan Leasing Hareketinin İşyeri Bilgisi Merkez Olarak Değişiyor.
Ödemesi yapılan leasing hareketine bağlı olarak oluşan banka fişinde işyeri bilgisi hatalı geliyordu, düzeltildi.
174
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
"Kontrol Edildi" İşareti Konulan Fatura İade Edildiğinde İade Faturası Da"Kontrol Edildi" Konumuna Geliyor,Gelmemeli.
Satınalma ve satış faturalarında, "kontrol edildi" işareti konulan fatura, F9 menüden iade al ve iade et işleminde iade faturası da"kontrol edildi" konumuna geliyordu. Düzeltildi.
175
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler - Üretim Emirleri
Üretim Emri İçerisinde F9-Üretim Sabitleri Ondalıklı Rakam Olarak Girilemiyor.
Üretim emri satırlarında F9 sağ tuş menüde yer alan Üretim Sabitleri değer alanına ondalıklı olarak veri girilebilmesi sağlanmıştır.
176
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar - Özellik Setleri
Kayıt Revizyon Takibi kullanıldığında performans sorunu yaşanıyor. LG_002_CHANGELOG tablosuna index eklenmeli.
Kayıt Revizyon Takibi kullanıldığında performans sorunu yaşanıyordu, LG_XXX_CHANGELOG tablosuna IXXX_CHANGELOG_I3 index eklenerek sorun giderildi..
177
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Browser'nda Filtre Verip Öndeğer Olarak Kaydettiğimizde, Programdan Çıkış Yapıp Tekrar Girilidikten Sonra Alttaki Combo Box Tan Hepsi Seçildiğinde Filtre Dışında Kalan Cari Hesaplar Da Listeleniyor.
Malzeme ve Cari hesap browserlarında öndeğer filtre varken combo box dan hespi seçimi yapıldığında filtre dışında kalan kayıtlarda listeleniyordu, düzeltildi.
178
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 
Alınan Hizmet Faturası Satırlarında Hizmet Kartı Kodu Elle Yazılıp Girildiğinde Masraf Merkezi Kolonu Dolmuyor
Satınalma ve Satış faturaları hizmet satırlarında hizmet kartının toplu seçimi veya manuel kod girişi ile fatura satırına seçilmesi durumunda kart üzerinde tanımlı bulunan masraf merkezi bilgisi muhasebe kodları ekranına yansımıyordu, düzeltildi.
179
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler - Hızlı Üretim Fişleri
Hızlı Üretim Fişine Bağlı Üretimden Giriş Fişine Maliyet Dağıtım Fişi İle Dağıtım Yapılıp Hızlı Üretim Fişi Silindiğinde LG_FFF_DD_COSTDISTPEG Tablosunda Satır Bilgileri Kalıyor.
Maliyet dağıtımı yapılmış hızlı üretim fişleri çıkarılmak istenildiğinde programın uyarı vermesi sağlanmıştır.Yapılan seçime göre Maliyet dağıtım fişi bağlantısı koparılarak hızlı üretim fişinin silinmesi sağlanmaktadır.Bağlı malzeme fişleri, maliyet dağıtımı yapıldığından kalmaktadır.
180
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Kartı Yetki Kodu Tanımlandığında, Cari Hesap Girilmeden Kesilen Faturalar Malzeme Ekstresinde Raporlanmıyor.
Cari hesap kartı yetki kodu tanımlandığında, cari hesap girilmeden kesilen faturalar malzeme ekstresinde raporlanmıyordu. Düzeltildi.
181
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Maliyet Raporları - Envanter Raporu
Envanter Raporunda Konsinye Çıkış Miktarı Alanı Konsinye Çıkış İade Miktarını Dikkate Almıyor.
Envanter raporunda konsinye çıkış miktarı alanı, konsinye çıkış iade miktarını dikkate almıyordu, düzeltildi.
182
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Fiş Dökümleri ve Ekstreler - Hareket Özel Koduna Göre Giriş/Çıkış Toplamları
Hareket Özel Koduna Göre Giriş-Çıkış Toplamları Raporu Tablo Olarak Alınamıyor
Hareket Özel Koduna Göre Giriş-Çıkış Toplamları raporu Tablo olarak alınamıyordu , düzeltildi.
183
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Alınan Siparişler
Sipariş Fişi Detaylar Tabındaki Müşteri Sipariş No Alanı Karakter Sayısı 50 Olmalıdır
Sipariş fişleri detaylar sekmesinde bulunan "Müşteri Sipariş Numarası" alanının maksimum karakter sayısı 50 olarak değiştirilmiştir.
184
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler - Hızlı Üretim Fişleri
Mamül Alt Malzemelerinde Aynı Malzemeler Kullanıldığında Eldeki Stok, Malzeme İhtiyaç Listesinde Yanlış Listeleniyor.
Mamül alt malzemelerinde aynı malzemeler kullanıldığında eldeki stok, malzeme ihtiyaç listesinde yanlış listeleniyordu, düzeltildi.
185
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İş Akış Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar - İş Akış Kartları
Birden Fazla İş Akış Kartı Tanımı Varsa, Son Kaydedilen İş Akış Kartındaki Mail Adresi, İlk Akış Kartındaki Mail Adresine Gelmektedir.
Birden fazla iş akış kartı tanımı varsa, son kaydedilen iş akış kartındaki mail adresi, ilk akış kartındaki mail adresine geliyordu, düzeltildi.
186
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Browserında F9-Yaz (Mektup) Grup Şirketleri Ekranında, Borç Bakiye Aralığı-Alacak Bakiye Aralığı Filtresi Çalışmıyor.
Cari hesap browserda F9 menüde gelen "Yaz (Mektup) grup şirketleri" işleminde borç bakiye aralığı ve alacak bakiye aralığı filtreleri yanlış çalışıyordu,düzeltildi.
187
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İhracat
alt alt Hareketler - İhracat Operasyon Fişleri
İhracat Operasyon Fişine F9-Sipariş Hareketi Aktar Yapıldığında Malzeme Kartındaki Yurtdışı Muhasebe Kodu Gelmiyor.
İhracat operasyon fişine "sipariş hareketi aktar" işlemi ile getirilen malzeme kartında yurt dışı satışlar muhasebe hesap kodu gelmiyordu,düzeltildi.
188
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler - Malzeme Yönetimi Fişleri
Fiş Browser Filtrelerinde Muhasebeleşme Durumu Filtresi Muhasebeleştirilmemiş Olarak Tanımlandığında Fiş Browserında Kalan Son Fiş Muhasebeleştirilsede Browser Güncellenmiyor.
Fiş browserlarında "Muhasebeleştirme Durumu" filtresi "Muhasebeleştirilmemiş" seçilerek listelenen fişlerden kalan son fiş muhasebeleştirilse de browser güncellenmiyordu, düzeltildi.
189
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar - Muhasebe Bağlantı Kodları
Farklı Teminat Türleri İçin Ayrı Ayrı Muhasebe Bağlantı Kodu Tanımlandığında Teminat Bordrosunda Teminat Türü Ne Olursa Olsun İlk Tür İçin Tanımlanan Muhasebe Kodu Geliyor.
Farklı teminat türleri için ayrı ayrı muhasebe bağlantı kodu tanımlandığında, ilk tanımlanan muhasebe kodu geliyordu. Düzeltildi.
190
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Banka Fişleri
Muhasebe Bağlantı Kodlarından Tanımlanan "Nakit Tahsilat Ödeme Kasası"nda "Fiş Özel Kodu"na Göre Bağlantı Kodu Çalışmıyor.
"Nakit Tahsilat ve Ödeme Kasası" muhasebe bağlantı kodu tanımlanırken koşul olarak verilen "Fiş Özel Kodu" filtresinin,fiş satırında girilen "Hareket Özel Kodu" 'nu dikkate alması sağlandı. 
Not :Hareket Özel Kodu girilmemiş banka fişi satırları için fiş başlığında girilmiş olan özel koda göre muhasebe kodu atanacaktır.
191
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Plasiyer Satış Raporları - Ayrıntılı Malzeme Satış Raporu
Satış Elemanı Performansı Raporu Hatalı Listelenmektedir.
Satış Elemanı Performansı Raporu ve Ayrıntılı Malzeme Satış Raporunda hatalı listeleme yapılıyordu,düzeltildi.
192
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satınalma
alt alt Hareketler - Alım Faturaları
Seri/Lotlu Malzemelerin Girildiği Satın Alma İade Faturasında Satırda İade Maliyeti Girilemiyor.İlgili Alan Pasif.
Seri veya lotlu malzeme satırı için iade faturalarında İade maliyeti alanı pasif geliyordu,düzeltildi.
193
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Yönetim Karar Destek
alt alt Ana Kayıtlar - Rapor Üretici
Tam Yetkili Kullanıcı Finans Cari Hesap Raporlarında "Ticari İşlem Grubu Hesap Özeti" Raporunu Görmüyor.
Rapor Üretici kullanıcı haklarına yeni kullanıcının yansıtılması için , sistem işletmeni firma tanımı F9 seçeneklerine "Standart rapor üretici raporları oluşturulsun" seçeneği eklenmiştir.
194
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Defter ve Dökümler - Kasa Defteri
Kasa Defteri Raporu Tablo Olarak Alındığında Hareket Görmeyen Günler Listelenecek Seçili Değilse Bilgi Getirmiyor
Kasa Defteri raporu hareket görmeyenler listelenmeyecek filtresi "evet" iken tablo olarak alınamıyordu. Sorun giderildi.
195
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. USYS
  alt alt Yönetim - Firmalar
Ticari Sistem Yönetimi (SYS) Firma Tanımları Ekranındaki F9 Ara Seçeneği Çalışmıyor, Ara Seçeneği İle Tanımlı Firmalar Hızlı Bir Şekilde Bulunabilmeli.
Terminal / Grup / Kullanıcı / Firma ekranlarında F9 - Ara özelliğinin çalışması sağlanmıştır.  Bu kapsamda; (Ctrl + F) ile "Ara" edit alanının açılması sağlanmakta olup Arama işleminde; 'adı' alanı için içinde geçen harfler/ sayılar, 'kodu' alanı için yazılan sayının bütünü kontrol edilmektedir. (->) ile arama sonucundaki bir sonraki kayıda geçilmektedir.
196
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler - Üretim Emirleri
Varyantlı Mamül İçin Otomatik Malzeme Çekişi ;Üretim Emri Başladığında Seçili Olduğunda Gerçekleşen Miktar Girişi Ekranında Mamül Ve Girdi Listelenmiyor.
Malzemenin varyant kartında fabrika parametresi seçili ise öncelik olarak çalışması, seçili değil ise malzeme kartına girilen fabrika parametrelerine göre çalışması sağlandı.
197
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler - Üretim Emirleri
Mamül İçin Otomatik Malzeme Çekişi;Üretim Emri Başladığında Seçildiğinde Gerçekleşen Miktar Girişi Ekranı Açılmıyor.
Mamül için otomatik malzeme çekişi seçimi üretim emri başladığında seçildiğinde gerçekleşen miktar girişi ekranı açılmıyordu. Düzeltildi.
198
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Defter ve Dökümler - Ayrıntılı Fiş Listesi
Ayrıntılı Fiş Listesi Tablo Raporu Olarak Alındığında Masraf Merkezi Bilgisi Girilmemiş Fiş Satırları İçin Masraf Merkezi Bilgisi Listeleniyor
Ayrıntılı Fiş Listesi raporu hesap dağıtım detayları listelenecek şekilde tablo olarak alındığında masraf merkezi girilmemiş satırlarda masraf merkezi bilgisi listeleniyordu, düzeltildi.
199
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Alınan Siparişler
Satış Siparişindeki Ödemeli Seçeneğini Kullanıcı Yetkilerinden Kaldırıldığında F9 Menüsünde Sözleşme Aktar Seçeneği Gelmiyor.
Kullanıcı yetki ağacı sipariş yetkileri ekle ve değiştir yetkilerinde yer alan ödemeli seçeneği yetkisi kullanıcıdan kaldırıldığında yeni sipariş eklerken veya değiştirle içerisine girildiğinde sağ tuş F9 menü seçeneklerinde sözleşme aktar seçeneği gelmiyordu, düzeltildi.
200
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler - Malzeme Yönetimi Fişleri
Üretimden Giriş Fişinde Hareket Özel Kodu Gelmemektedir.
Malzeme fişleri,irsaliye ve faturalarda seri/lot/stok yeri takibi yapılan malzemelere ait satırlarda hareket özel kodu(1,2) seçimlerinin satıra yansıması sağlandı
201
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Çek/Senet Bordroları
Çek Çıkış Cari Hesaba(Kendi Çekimiz),(Ciro) Bordrosu Muhasebeleştirildiğinde Karşı Hesap Muhasebe Kodları Gelmiyor.
Çek çıkış cari hesaba (kendi çekimiz ve ciro) bordrosu muhasebeleştirildiğinde karşı hesap muhasebe kodları gelmiyordu. Düzeltildi.
202
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Banka Kredileri
Çek Karşılığı Kredi İçin Bankaya Çıkışı Yapılan Çek Bankadan Portföye İade Edildiğinde Krediye Bağlı Çek/Senetler Güncellenmiyor.
Çek karşılığı kredi için bankaya çıkışı yapılan çekler bankadan portföye iade edildiğinde, krediye bağlı çek/senetler ekranında listelenmeye devam ediyordu, listelenmemesi sağlandı.
203
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Cari Hesap Fişleri
"Cari Hesap Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur" Parametresi "Hayır" Olmasına Rağmen "Verilen/Alınan Vade Farkı Faturası" Muhasebeleştirilirken; "Muhasebe Bağlantı Kodları"nda Tanımlı Olan Hesaplar Otomatik Gelmeye Devam Ediyor.
"Cari Hesap Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur" parametresi "Hayır" olmasına rağmen Alınan ve Verilen Vade Farkı faturaları muhasebeleştirilirken fişe, bağlantı kodlarında tanımlı muhasebe hesap kodları geliyordu, düzeltildi.
204
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
Fatura İçerisinden Sipariş Fişi Aktar İşleminde Açılan Seçim Penceresinde Toplu Fiş Seçilebilmeli ve Ctrl+A Veya Hepsini Seç Seçeneği Uygulanabilmelidir.
Fiş içerisinde sözleşme aktar ve sipariş fişi aktar işlemleri ile açılan seçim ekranlarında sağ mouse ya da F9-Hepsi seçeneği ile tüm fişlerin seçilebilmesi sağlanmıştır.
205
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Araçlar
alt alt Veri Aktarımı (içeri)
Talep fişleri Xml İle Aktarım Yapıldığında İçeriye Alınan Firmada Fiş İçerisine Girilen Detay Bilgi Aktarılmıyor.
Talep fişlerinin Xml ile aktarımı yapıldığında içeriye alınan firmada fiş içerisine girilen “Detaylı Bilgi“ aktarılmıyordu, düzeltildi.
206
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 
Kullanıcı Öndeğerlerindeki Yetki Kodu İrsaliye Faturalandığında Fatura Başlığına Yansımıyor
İrsaliye üzerinden yapılan faturalama işleminde kullanıcı öndeğerindeki yetki kodu bilgisi faturaya yansımıyordu, yansıması sağlandı.
207
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 
Satış Faturalarında Arayüz Uyarlama Alan Eklenip, Bu Alanlara Veri Girilen Faturalar Kopyalandığında Kaydedilemiyor. Eklenen Arayüz Uyarlama Alanlarındaki Veriler Silindiğinde Fatura Kaydedilebiliyor.
Faturalarda arayüz uyarlama ile eklenmiş olan alanlar dolu olduğu durumda fiş kopyalandıktan sonra kaydetme işlemi yapılamıyordu,düzeltildi.
208
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
İzleme Yöntemi Seri/Lot Olan Malzemelerin Olduğu, 0 Numaralı Merkez Ambarı Dışındaki Ambarlar İçin Kesilen Satış Faturası Üzerinde İade Al Denildiğinde "Eski ambara ait seri/lot numaraları silinecektir" Hata Mesajı Alınıyor
İzleme yönetimi seri/lot olan malzemeler için merkez dışındaki ambara ait faturalar üzerinde iade al işlemi yapıldığında "eski ambara ait seri/lot numaraları silinecektir" mesajı alınıyordu, düzeltildi.
209
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Banka Fişleri
Gelen Ya da Gönderilen Havale Fişi İçerisinde "Masraf Tutarı" Girip "Masraf=Hariç/Dahil" Seçilse Bile Banka Toplam Servisi Çalıştırıldığında "Masraf=Hariç" Olarak Toplam Yazıyor
Havale fişlerinde “Masraf Tutarı” girip “Masraf= Hariç/Dahil” seçilse bile Banka toplamı servisi çalıştırıldığında “Masraf=Hariç” olarak toplamlara yazıyordu, düzeltildi.
210
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
Alt Birim Kullanılan Satış Siparişi Faturalandırılıp İptal, Geri Al İşlemleri Sonrasında "Sipariş Satırları Sevk Edilmiş Fatura Geri Alınamaz" Mesajı Alınıyor.
Alt birim kullanılan sipariş fişi faturalandırılıp İptal, Geri Al işlemleri sonrasında "Sipariş Satırları Sevk Edilmiş Fatura Geri Alınamaz" mesajı alınıyordu, düzeltildi.
211
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler - Üretim Emirleri
Malzeme Temini ve Ardışık Malzeme Temini Gerçek Stok Miktarına Göre Yapılabilmeli
Malzeme temini ve ardışık malzeme temini işlemlerinin Üretim Kontrol parametrelerine eklenen 'Üretimde Kullanılan Malzemelerde Stok Seviye Kontrolü : Fiili Stok Üzerinden Yapılsın / Gerçek Stok Üzerinden Yapılsın ' parametresiyle gerçek stok üzerinden kontrol edilerek yapılabilmesi sağlanmıştır.
212
GoPlus
GO3
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
GoPlus ve Go3 Ürünlerinde Kullanım Yeri Olmadığı İçin Yeni Cari Kart Açıldığında Satış ve Satınalmada Kullanılamıyor.
Go3 ve GoPlus ürünlerinde 2.44 versiyona geçiş yapılıp tablolar sürüme göre güncellendiğinde cari hesap kartlarında ürün özelliğine bağlı olarak görünmeyen kullanım yeri bilgilerinin otomatik olarak seçili hale gelmesi sağlandı.
213
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Banka Kredileri
Rotatif Kredide Faiz Ödemesi Yapıldığında Banka Kredi Hesabının Bakiyesi Değişiyor.
Rotatif kredide faiz hesaplamalarının banka kredi hesabının bakiyesini etkilememesi sağlanmıştır.
214
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Ticari Sistem Yönetimi
Otomatik İrsaliye ve Fatura Basımı Parametresi İle Bağlantılı Olarak Satış İade İrsaliye/Faturalarının Satınalma Parametrelerinden,Satınalma İade irsaliye/Faturalarının İse Satış Dağıtım Parametrelerinden Seçiminin Yapılması Sağlanmalıdır.
Otomatik irsaliye ve fatura basımı parametresi ile bağlantılı olarak satış iade irsaliye/faturalarının satınalma parametrelerinden,satınalma iade irsaliye/faturalarının ise satış dağıtım parametrelerinden seçiminin yapılması sağlanmıştır.
215
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Cari Hesap Fişleri
Tahsilat ve Ödeme Fişlerindeki Satış Elemanı Kodunun Zorunlu alan olması isteniyor.
Cari hesap fişlerinde satış elemanı kodunun başlıkta veya satırda zorunlu alan olarak seçilebilmesi sağlanmıştır.
216
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Mali Tablo Tanımları - Bilanço Tablosu
Bilanço Tablosu Başlık Bilgileri Bold olarak Gelmeli.
Bilanço Tablosu tanım ekranındaki başlık bilgilerinin bold olarak görüntülenmesi sağlanmıştır.
217
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 
Muhasebeleşen Kayıtlarda Fiş Matrahını Bozmayacak Tüm Alanların Yetkiye Bağlı Olarak Güncellenmesi Sağlanabilmelidir.
Ticari Sistem Yönetimi-Tanımlar başlığı altına "Muhasebeleşmiş Fiş Parametreleri" seçeneği eklenmiştir. İlgili parametreye malzeme, satınalma, satış, cari hesap, çek/senet, banka, kasa, ithalat, ihracat ve teminat fiş türleri eklenmiştir. Seçilen fiş türlerine değiştir ile girildiğinde tutar değişikliğine izin verilmeyerek tutarı etkilemeyen alanların edit edilmesi sağlanmıştır. Fiş kayıt edildiğinde muhasebe bağlantısının kopması engellenmiştir. 
218
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt İşlemler - Malzeme Fiyat Güncelleme
Malzeme Fiyat Güncellemede, Malzeme Özel Kodu 2,3,4,5 Göre Güncelleme Yapılabilsin.
Satınalma ve Satış malzeme fiyat güncelleme işlemi filtrelerine malzeme özel kodu 2,3,4,5 seçenekleri eklenmiştir ve bu filtre seçeneklerine göre fiyat güncelleme işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.
219
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Ana Kayıtlar - Verilen Hizmet Kartları
Alınan ve Verilen hizmet kartları browserına arayüz uyarlama yapılamıyor.
Alınan ve verilen hizmet kartlarında arayüz uyarlama işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır.
220
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. USYS
  alt alt Kuruluş Bilgileri - Tanımlı/Zorunlu/Geneus Alanlar
Sipariş, İrsaliye ve Fatura içerisinde girilen Detay bilgi alanları Zorunlu alan olarak tanımlanabilmeli.
Sipariş,irsaliye ve faturalarda detaylı bilgi alanının başlık ve satırlarda zorunlu alan olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır.
221
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. USYS
  alt alt Kuruluş Bilgileri - Tanımlı/Zorunlu/Geneus Alanlar
Fatura detaylar tabında yer alan açıklama alanı fatura zorunlu alanları arasına eklenmeli.
Sipariş,irsaliye ve faturalarda detaylar sekmesinde bulunan açıklama alanlarının zorunlu alan yapılabilmesi sağlanmıştır.
222
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt İşlemler - Ambar Sayımı
Malzeme yönetiminde yapılan ambar sayım işlemi fltrelerine malzeme için statü filtresi eklenmeli.Malzemelerin sayımı yapılırken statü: kullanımda - kullanım dışı seçeneğine göre listeleme yapılabilmeli.
Malzeme yönetiminde yapılan ambar sayım işlemi fltrelerine malzeme statüsü filtresi eklenerek kullanımda-kulanım dışı seçeneğine göre listeleme yapılması sağlandı.
223
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt İşlemler - Cari Hesap Kur Farkı Hesapları
Cari hesap kur farkı işlem filtrelerinde Cari hesap özel kodu 2-5 filtre olarak tanımlanabilmelidir.
Cari hesap kur farkı hesaplama işlemi filtrelerine cari hesap kartında tanımlanan tüm özel kod tanımları (2,3,4,5) filtre olarak eklenmiştir.
224
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler - Üretim Emirleri
Üretim emirleri browserında arayüz uyarlama kullanılabilmelidir.
Üretim emirleri browser ve formuna arayüz uyarlama özelliği eklenmiştir.
225
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler - Hızlı Üretim Fişleri
Hızlı üretim fişi için genel açıklama alanı talep ediliyor.
Hızlı üretim fişlerine genel açıklama alanı eklenmiştir.
226
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler - Malzeme Yönetimi Fişleri
Malzeme Fişlerinde Malzeme Fişinin Açıklaması Standart Alanlara Eklensin.
Malzeme fişleri form tasarımı standart alanlar arasına "Fiş açıklaması" eklenmiştir.
227
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler - Hızlı Üretim Fişleri
Hızlı üretim fişinde mamülün resmi eklenebilsin.
Hızlı Üretim Fişi Yaz/Form tasarımı tanımlı alanlara "Mamul Resmi" ve "Mamul Resmi 2" alanları eklenmiştir.
228
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Banka Kartları
Banka Kartlarında Arayüz Uyarlama Yapılabilsin.
Banka kartlarında arayüz uyarlama yapılabilmesi sağlandı.
229
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Hareketler - Muhasebe Fişleri
Maliyet Dağıtım Fişinin Muhasebeleştirilmesi Sonucu Oluşan Mahsup Fişinden İlgili Belgeye Ulaşılamıyor.
Maliyet dağıtım fişi bağlantılı muhasebe fişinden ilgili belgeler ile maliyet dağıtım fişine ulaşılması sağlanmıştır.
230
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt İşlemler - Ambar Sayımı
Ambar Sayım İşleminde Malzeme Kartının Tüm Özel Kodları Filtre Olarak Seçilebilmeli
Ambar sayımı işlemi filtrelerine malzeme kartının tüm özel kodları (1,2,3,4,5) filtre seçeneği olarak eklenmiştir.
231
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
 
3.0 Serisi Ürünlerde Arapça ve Farsça Dil Kullanımında Ana Menü ve Alt Menü Seçenekleri Sağdan Sola Listelenmelidir.
3.0 Serisi Ürünlerde Arapça ve Farsça Dil Kullanımında Ana Menü ve Alt Menü Seçenekleri Sağdan Sola Listelenmiyordu, düzeltildi.
232
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
 
3.0 Serisi Ürünlerde Farsça ve Arapça Dil Kullanımında Loagin Penceresinde Bilgiler Sağdan Sola Listelenmiyor
3.0 Serisi Ürünlerde Farsça ve Arapça dil kullanımında login penceresinde bilgiler sağdan sola listelenmiyordu, düzeltildi.
233
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler - Üretim Emirleri
Kayıt Numaralandırma Şablonunda Gün/Ay/Yıl Kullanıldığında Çalışma Tarihinden Okuması Sağlanmalıdır.
Üretim emrine ait tanımlanmış olan gün/ay/yıl şeklindeki numaralama şablonunun tarih bilgisini sistem tarihi yerine çalışma tarihinden alması sağlandı. 
Not: Planlama, Malzeme temini ve Ardışık malzeme temininde çalışması için Planlama parametrelerinde "Öneri Gerçekleştirmede Fiş Tarihi :Günün Tarihi" seçili olmalıdır.
234
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt İşlemler - Toplu Sipariş Onaylama
Toplu Sipariş Onaylama İşleminde Cari Hesap Bazında Öncelik Tanımlanabilmeli
Toplu sipariş onaylama işleminde cari hesap kartlarında belirlenen önceliğe göre filtrelere bakarak sipariş onaylama ve rezerv işlemlerini yapabilmesi sağlanmıştır. Bu özelliğin çalışabilmesi için; Toplu sipariş onaylama işleminde kontrol edilecek kriterler "Filtreden Okunacak" seçilmelidir. 
235
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 
Kets Doküman Yönetimi Tiger Wings / Tiger Entegrasyonunun Dll Üzerinden Yapılması İle İlgili Düzenlemeler
Kets döküman yönetim sisteminin exe yerine dll üzerinden çalıştırılması sağlanmıştır.
236
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
Verilen Hizmet Faturası kur farkı olarak işaretlendiğinde genel ve satır alanlarında işlem dövizi checkbox’ı işaretli olarak kaydedilmemeli.
E-fatura olarak kaydedilen verilen ve alınan hizmet faturasında detaylar tabındaki "Kur Farkı "checkbox'ı işaretlendiğinde kullanılacak para biriminin "Genel(Raporlama Dövizi)" ve "Satırlar(YerelPara Birimi )" olarak set edilmesi sağlanmıştır. 
237
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar - E-Beyannameler
Kasa işlemlerinden girilen serbest meslek makbuzu hizmet alanın adı bilgileri alanına cari unvan yanlış yazıldığında cari üzerinden alınan form-ba-bs yansımıyor. E-Beyanname Ba-Bs formalarına yansıyor.
Kasa işlemlerinden girilen alınan ve verilen serbest meslek makbuzlarında hizmet alan ünvanı manuel giriş yapıldığından hataya sebep vermemek adına vergi kimlik numarası yada TC kimlik numarası alanları girilmediği takdirde Form BA-BS ye yansımaması sağlanmıştır.
238
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Cari Hesap Fişleri
Kredi kartı fişi işlemi yapıldıktan sonra banka kredi kartı hesap özeti toplamlarında kuruş farkı oluşmaktadır.
Kredi kartı fişi işleminde cari döviz türü yerel para biriminde farklı olduğunda kredi kartı hesabı hesap özeti toplamlarına bakıldığında kur hesaplamasından kaynaklı olarak kuruş farkı oluşuyordu,düzeltildi.
239
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Kasa İşlemleri
Kasa İşlemlerinden Eklenen Faturalar Üzerinden Mail Gönderimi Yapılabilmelidir
Kasa İşlemleri browserındaki faturalar üzerinden mail gönderimi yapılabilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda faturalar üzerinde F9 menüye "Gönder" ve "Toplu Gönder" seçeneği eklenmiştir. 
240
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler - Üretim Emirleri
Üretim emri içerisinde üretim emri satırlarından çoklu malzeme seçimi sağlanmalı.
Üretim emri içerisinde satırlarda çoklu malzeme seçimi yaparak malzemelerin aktarılabilmesi sağlanmıştır.
Saygılarımızla,
Logo Yazılım

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...