LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 06:57:00 by logo bayisi   No comments

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Cari hesaba ait işlemlerde kullanılacak diğer bilgiler cari hesap kartı üzerinde yer alan Diğer sayfasından kaydedilir.
Özel Kod: Cari hesap kartlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, cari hesap kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. 5 ayrı özel kod girilebilir.
Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Veri Aktarım Numarası: Veri aktarım numarasıdır. Aktarım sonucunda bu alana gelen numara değiştirilemez.
Hesap Kodu: Cari hesaba ait işlemlerin, muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodudur. Kartta verilen muhasebe hesap fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır.
Masraf Merkezi: Cari hesap kartına ait işlemlerin ilgili olduğu masraf merkezinin kodudur.
Muhasebeleştirme işleminin yapılmasıyla, cari hesaplara ait işlemler ve kesilen fişler doğrudan muhasebeye aktarılır ve ilgili mahsup fişi program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Muhasebe modülü / Muhasebeleştirme İşlemleri bölümünde, Muhasebeleştirme Bağlantı Kodları menü seçeneği ile cari hesap kartları ile ilgili işlemlerin izleneceği muhasebe hesabı ve masraf merkezi belirlenmiş ve bunların kartlara öndeğer olarak aktarılacağı belirtilmişse, karta öndeğer olarak aktarılır. Cari hesabın, muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen hesaptan farklı bir hesap altında izlenmesi isteniyorsa öndeğer olarak verilen kod değiştirilir. İlgili muhasebe hesap kodları yazılır. Bu durumda kartta verilen bu kod cari hesaplara ait işlemlere (fiş ve faturalar) öndeğer olarak aktarılır.
Ana Sektör Kodu: Cari hesabın bağlı olduğu sektördür. Sektörler Ana Kayıtlar altından tanımlanır. 
Alt Sektör Kodu: Ana Sektör Kodu alanında yapılan seçim doğrultusunda cari hesabın bağlı olduğu alt sektörün seçildiği alandır.
e-İş Ortamından Erişilebilir: Cari hesap kartına e-ticaret uygulamalarından ulaşılacaksa bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir.
Satış Noktalarından Erişilebilir: Cari hesaba mağaza uygulamalarından ulaşılacaksa bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir.
CRM İçinden Erişilebilir: Cari hesaba CRM uygulamasından ulaşılması için bu seçenek işaretlenir.
Personel Masrafı: Bu alan işaretlendiğinde, cari hesap için kesilen hizmet faturası / Detaylar tabındaki Personel ve Diğer Masraflar alanı otomatik olarak seçili duruma geçer. Bu durumda ilgili hizmet faturası Form BA / BS’de listelenmeyecektir.
Form Gönderim Bilgileri: İrsaliye, sipariş, fatura, ihtar, mektup ve teklif/sözleşme, ekstre, cari hesaba ne şekilde ulaştırılacağı bu alanlarda belirlenir. Her bir alan (İhtar hariç) üç seçeneklidir:
  • e-posta
  • faks
  • (gönderilmemeli)
İhtar, mektup yoluyla da gönderilebilir.
Seçilen yönteme göre ulaşım bilgisi e-Posta Adresi alanında, belgenin formatı ise Gönderim Formatı alanlarında kaydedilir.
FBS Mutabakat / FBA Mutabakat alanlarında form BA/BS mutabakatlarının gönderileceği mail adresleri belirtilir. Bu alanlar boş ise, formlar mektup adresine gönderilir.0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...