LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 06:57:00 by logo bayisi in    No commentsCari hesap tanım penceresinde yer alan Parametreler seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır:
Parçalı Sipariş Sevkiyatı: Cari hesaba ait siparişlerin ne şekilde teslim edileceğini gösteren parametredir. Siparişin tümü aynı anda sevkedilebileceği gibi parçalı sevkiyat da yapılabilir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:
 • Evet
 • Hayır
Parçalı sevkiyat yapılmayacaksa Hayır seçilir. Bu durumda irsaliye ve faturalarda F9 (sağ fare tuşu) menüsünde yer alan Sipariş Hareketi Aktar seçeneği yer almaz.
Siparişlerin fatura ya da irsaliyeye aktarımı Sipariş Fişi Aktar seçeneği ile yapılır. Sevkedilecek sipariş fişi seçilir. Fatura ya da irsaliye satırında miktar ve birim alanındaki bilgi değiştirilemez.
Fatura Yazım Sayısı: Cari hesap için fatura yazım sayısı öndeğeridir. Faturaların kaçar tane yazılacağını gösterir. Fatura yazım sayısı öndeğeri 1'dir.
Sipariş Onay Kriterleri
Müşteriden alınan siparişler, müşterinin riski, ödeme vadesi ve borç yaşlandırma gibi kriterlere göre değerlendirilerek onaylanır ve sevkedilir. Bunun için satış siparişleri listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Kontrollü Onaylama seçeneği kullanılır.
Kontrollü onaylamada geçerli olması istenen kriterler cari hesap tanımında belirlenerek işlemlere öndeğer olarak aktarılır. Onay kriteri bölümünde yer alan
 • Risk Kriteri
 • Vade Kriteri
 • Yaşlandırma Kriteri ve bunun için geçerli olacak Yaşlanma günü
seçenekleri işaretlenerek belirlenir.
Vade Takibi Kriterleri
Vade Takibi Yapılacak İşlemler: Cari hesabın geçmiş tarihli ödenmemiş borçlarını takip ekmek ve cari hesabı borçlandıran işlem girişlerini kontrol altına almak amacıyla kullanılan alandır. Seçilen fiş türünün kaydı sırasında Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı ve Vade Takibi Yapılacak Tutar alanlarında belirlenen gün sayısı ve tutar dahilinde geçmiş tarihli ödemeler kontrol edilir ve seçilen kontrol şekline göre kullanıcı uyarılır, işlem durdurulur ya da işleme devam edilir. Vade takibi yapılan işlemler şunlardır:
 • Satış Faturaları
 • Satış Siparişleri (Ödemeli)
 • Kasa İşlemleri
 • Cari Hesap İşlemleri
 • Banka İşlemleri
 • İhracat
Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı: Cari hesabın kapanmamış hareketinin vade tarihi ile sistem tarihi arasındaki fark, burada girilen değerden büyük ve/veya eşit ise Vade Takibi Yapılacak İşlemler alanında belirlenen fiş türleri için kontrol yapılır. Değer girilmediği taktirde herhangi bir kontrol yapılmaz.
Vade Takibi Yapılacak Tutar: Cari hesabın kapanmamış, vade gün sayısı aşılmış hareketlerinin toplamı, burada girilen değerden büyük ve/veya eşit ise Vade Takibi Yapılacak İşlemler alanında belirlenen fiş türleri için kontrol yapılır. 
Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı alanında değer girişi yapılmadıysa vade kontrol günü sıfır kabul edilir ve burada girilen değere göre kontrol yapılır.
Vade Takibi Yapıldığında: Vade Takibi Yapılacak İşlemler alanında seçilen işlem türü için kontrolün ne şekilde yapılacağı bu alanda belirlenir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:
 • İşleme Devam Edilecek
 • Kullanıcı Uyarılacak
 • İşlem Durdurulacak
İşlem Durdurulacak seçildiğinde, cari hesabın kapanmamış, vade gün sayısı aşılmış hareketlerinin toplamı, Vade Takibi Yapılacak Tutar alanındaki değerden büyük ise ve cari hesabın kapanmamış hareketinin vade tarihi ile sistem tarihi arasındaki fark, Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı alanında girilen değerden büyük ve/veya eşit ise ilgili işlemin kaydedilmesine izin verilmez.
Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü
Kontrol Yapılacak Gün Sayısı: Borç kapama yapılırken vadeli hareketlerin vade kontrolünü yapmak için kullanılan alandır. Borç Takip penceresinde cari hesabın kapatılan iki hareketinin vade tarihleri arasındaki gün farkı burada belirtilen gün sayısından fazla ise aşağıda yer alan "Kontrol Yapıldığında" alanında yapılan seçime göre kontrol yapılır. Bu alana değer girilmediği taktirde herhangi bir kontrol yapılmaz.
Kontrol Yapıldığında: Borç Takip penceresinde borç kapama yapılırken cari hesabın kapatılan iki hareketinin vade tarihleri arasındaki gün farkı yukarıda yer alan "Kontrol Yapılacak Gün Sayısı" alanında belirtilen gün sayısından fazla ise burada yapılan seçime göre işleme devam edilirkullanıcı uyarılır veya işlem durdurulur.
(info) Vade Takibi Kriterleri ve Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü bölümü öndeğerleri Cari Hesap Çalışma Bilgileri'nde belirlenir. 
0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...