LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 06:53:00 by logo bayisi in    No comments

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Cari hesap işlemlerinde geçerli olacak bilgiler Ticari Bilgiler sayfasından kaydedilir.
Yabancı Uyruklu: Tanımlanan cari hesabın yabancı uyruklu olması durumunda bu seçenek işaretlenir.
Şahıs Şirketi: Tanımlanan cari hesabın şahıs şirketi olması durumunda bu seçenek işaretlenir.
T.C. Kimlik Numarası: Cari hesabın T.C. kimlik numarasıdır. Şahıs şirketleri için bu alanda girilen numara, cari hesaba ait çek – senet girişlerinde "T.C. Kimlik Numarası" alanına otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Aynı T.C. kimlik numaralarının farklı cari hesaplarda kullanılıp kullanılamayacağı Cari Hesap Çalışma Bilgileri'nde yer alan "Cari Hesap Kartlarına Aynı T.C. Kimlik No Girilebilsin" seçeneği ile belirlenir.
Vergi Kimlik Numarası: Cari hesabın vergi kimlik numarasıdır. 10 karakter uzunluğunda olmalıdır ve boşluk içeremez.
Vergi Dairesi: Cari hesabın kayıtlı olduğu vergi dairesidir. Vergi dairesi ve vergi numarası alanlarında yer alacak bilgiler fatura ve form basımlarında kullanılır.
Vergi Dairesi Kodu: Cari hesabın kayıtlı olduğu vergi dairesinin kodudur.
Adı / Soyadı: e-Fatura uygulaması kapsamında, şahıs şirketleri için girilen ad ve soyad bilgileridir. 
KDV No: Cari hesap KDV numarasıdır.
Döviz Türü: Cari hesap kartına ait işlemlerde geçerli olacak döviz türüdür. Burada verilen döviz cari hesap işlemlerine öndeğer olarak aktarılır.
Not
e-Fatura ve e-arşiv uygulaması kapsamında, fiş ve faturalarda (e-fatura, e-arşiv, e-arşiv internet) detaylar tabında işlem dövizi seçildiğinde veya fişe seçilen cari hesap kartı üzerinde seçili olan para biriminin dövizli olduğu durumda, ilgili işlem dövizi fiş / fatura satırlarına ve geneline otomatik olarak uygulanır. Detaylar sekmesinde işlem dövizi seçildiği halde ya da seçilen cari hesabın işlem dövizi fiş geneline ve satırlarına uygulandığı halde fiş / fatura satırlarında ya da genelinde döviz türü değiştirildiğinde kullanıcı uyarılır ve fiş ya da faturanın kaydedilmesine izin verilmez.
Kur Türü: Seçilen döviz türüne ait kur bilgisidir. Burada seçilen kur türü cari hesap hareketlerine öndeğer olarak aktarılır. Bu alanda “Öndeğer” seçimi yapıldığında, işlemlerde, Ticari Sistem Yönetimi altında yer alan Döviz Kullanım Parametreleri’nde ilgili işlem için seçilen kur geçerli olacaktır.
Kasa kartında "Hareketlerde Döviz Türü Değiştirilemeyecek" seçeneği işaretli ise, kasa işlemlerinde kasa kartında seçili olan döviz kur türü kullanılacaktır. Seçeneğin işaretli olmadığı durumlarda cari hesap kartının döviz kur türü baskın olacaktır.
Banka Hesapları: Bu bölümde cari hesabın çalıştığı bankalara ait şube, banka adı ve banka hesap numarası bilgileri ilgili alanlarda kaydedilir. 
Ödeme Planı Kodu / Açıklaması: Cari hesap işlemlerinde kullanılacak ödeme planı öndeğeridir. Ödeme / tahsilat planları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Burada belirtilen ödeme planı kodu cari hesaba ait fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. İlgili işlem farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa fiş üzerinde değiştirilir.
İndirim Oranı: Cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak indirim oranıdır. Burada verilen oran, Genele ya da Satıra seçimi doğrultusunda cari hesaba ait fiş ve fatura tutarına ya da fiş / fatura satır tutarına uygulanır. İşlem için farklı bir indirim sözkonusu ise  ilgili fiş üzerinde yeni oran kaydedilir.
Ödeme İzleme: Cari hesap ödeme izleme işlemlerinin ne şekilde yapılacağının öndeğeri bu alanda belirlenir. Ödeme izleme alanı iki seçeneklidir:
  • Aynı Dövizli İşlemlerle
  • Değişik Dövizli İşlemlerle
Aynı Dövizli İşlemlerle seçiminde cari hesaba ait borç takip ve ödemeler tek bir döviz türü üzerinden izlenir. Borç takip işlemlerinde farklı işlem dövizi üzerinden yapılan hareketler birbirini kapatamaz.
Farklı Dövizli İşlemlerle seçimimde cari hesaba ait borç takip ve kapatma işlemleri farklı döviz türleri üzerinden yapılabilir. Borç takip işlemlerinde farklı işlem dövizi üzerinden yapılan hareketler birbirini kapatabilir.
Kur Farkı: Cari hesap kur farkı hesaplama işlemlerinin ne şekilde yapılacağının öndeğeri bu alanda belirlenir. Kur farkı alanı 3 seçeneklidir:
  • Hareketler Üzerinden
  • Ödemeler Üzerinden
  • Ödemeler Üzerinden (Tarih Kontrolsüz)
Hareketler Üzerinden seçiminde kur farkı hesaplanırken hareket tarihi dikkate alınarak hesaplama yapılır.
Ödemeler Üzerinden seçiminde ise kur farkı ödeme tarihleri dikkate alınarak hesaplanır.
Ödemeler Üzerinden (Tarih Kontrolsüz) seçiminde ödemeler üzerinden kur farkı hesaplaması yapılırken, hesaplama tarihinin vade tarihini dikkate almaması sağlanır.
Ödeme Tipi: Cari hesaba ait satış ve satış iade işlemlerinde otomatik ödeme işlemi öndeğeridir. Burada yapılan seçime göre satış ve satış iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de kaydedilir. Ödeme Tipi alanı şu seçenekleri içerir:
İşlem Yapılmayacak seçiminde otomatik ödeme işlemi fatura kaydedilirken yapılmaz. Ödeme işlemi ile fatura bağlantısı borç takip penceresinde kapatma işlemi ile kaydedilir. 
Nakit seçiminde fatura tutarına ait ödeme işlemi nakit kasa ya da cari hesap nakit tahsilat fişi fatura ile birlikte kaydedilir. 
Çek ya da Senet seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketi çek ya da senet kaydı oluşturularak fatura ile birlikte kaydedilir. 
Kredi Kartı ya da Mağaza Kartı seçiminde, satış noktalarında gerçekleştirilen satışlara ait ödemelerin, kredi kartı ya da mağaza kartı ile yapılacağını gösterir.
Kredi kartı hesap tanımları Banka bölümünde yer alan Bankalar ve Banka Hesapları menüsü ile kaydedilir.
Taksit seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketleri taksitlendirilir. Taksit kartları otomatik olarak oluşturulur. Taksitlere ait işlemler taksit hareketleri listesinde yer alır ve ödeme bilgileri hareketler penceresinden kaydedilir. 
DBS seçiminde fatura toplamına ait ödeme tutarı doğrudan borçlandırma sistemi ile kapatılır.
Cari hesap adına ödemenin yapılacağı banka hesabı, cari hesap tanımında Banka Bilgileri sayfasında kaydedilir. Doğrudan borçlandırma sistemi için geçerli olacak DBS banka hesap kodu öndeğeri Diğer İşlemler program bölümünde Çalışma Bilgileri seçeneği ile belirlenir.
(info) Cari hesap kartında belirtilen ödeme tipi, satış notalarında satış işlemi kaydedilirken Ödemeler penceresine otomatik olarak aktarılacaktır.
Ticari İşlem Grubu: Cari hesap için geçerli olacak Ticari İşlem grubunu belirtir. Tanımlı gruplar listelenir ve seçim yapılır.
Teslim Şekli: Cari hesaba mal gönderim işlemlerinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Tanımlı teslim şekilleri listelenir ve seçim yapılır.
Taşıyıcı Firma: Taşıma işlemini yapan firmayı belirtir. Tanımlı taşıyıcı firmalar listelenir. İlgili taşıyıcı firma seçilir ya da yeni tanım yapılır.
Grup Şirketi Kodu: Cari hesap üst seviye bağlantısını kurmak için kullanılır. Cari hesabın altında yer alacağı grup şirketinin belirlendiği alandır. Kayıtlı grup şirketi türündeki cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Referans Listesine Ekle: Alıcı ve Alıcı+Satıcı türündeki cari hesaplar için referans bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Cari hesap firmanın referans listesinde yer alacaksa bu seçenek işaretlenir. Referans açıklamaları ise yerel dil ve İngilizce olarak ilgili seçenekler kullanılarak kaydedilir.
Tahsilat / Ödeme Kasa Kodu: İlgili cari hesabın ödeme ve tahsilat işlemlerinde öndeğer olarak gelmesi istenen kasa kodudur.
Cari Hesap Değerleme Öndeğerleri: Çek/senet işlemlerinde, cari hesaba ait kur gelir ve giderlerinin listelenme öndeğeridir. Bu alanda yapılan seçim cari hesaba ait çek/senet bordrolarına otomatik olarak aktarılır. Girilen bilgiler cari hesap döviz değerleme raporunda kullanılır.
Değerleme işleminin yapılacağı döviz, Değerlenecek Döviz Türü alanında seçilir. Kur alanında ise seçilen döviz kuru girilir.
Cari hesap döviz değerleme raporu alınırken, Yerel Para Birimi Çek Değerlemeleri filtre satırında Değerleme Dövizi üzerinden seçilirse, çek değerlemeleri, çek giriş bordrosunda belirtilen döviz türü ve kuru dikkate alınarak listelenir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...