LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 07:04:00 by logo bayisi in    No comments

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Cari hesaplara fiş kesilirken birtakım kontroller yapılır. Eğer koşullar uygun değilse kesilecek fiş kaydedilmez. Yapılacak kontrollerden en önemlisi cari hesabın o ana kadar olan bakiyesidir. Fişin kesileceği cari hesabın bakiyesi, kart üzerinde ve cari hesap kartları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Hesap Toplamları seçeneği ile incelenir. (Hesap toplamlarına fiş ve faturalar üzerinden de ulaşılabilir.) Böylece cari hesaplara fiş kesilirken ya da ilgili cari hesap üzerindeyken o cari hesaba fatura edilebilecek işlemlerin toplamlarını görmek ve karar vermek kolaylaşır.
Hesap toplamlarının hangi koşullarda alınacağı, cari hesap hareketleri filtre penceresinde belirlenir.
Tamam düğmesi tıklandığında Hesap Toplamları penceresi ekrana gelir. Hesap toplamları penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında cari hesaba ait faturalanmamış irsaliye ve sipariş hareketlerine ait toplamlar ayrı birer satır olarak yer alır.
Cari Hesap Toplamı: Bu satırda cari hesaba ait fatura, çek/senet, banka havaleleri ve cari hesap fişlerinden gelen borç, alacak ve bakiye bilgileri yer alır.
Faturalanmamış İrsaliyeler: Bu satırda borç, alacak ve bakiye toplamları ile izlenir. Faturalanmamış çıkış irsaliyeleri borç, giriş irsaliyeleri alacak, fark tutarı ise Bakiye alanında görüntülenir.
Toplam: Bu satırda ilgili cari hesaba ait kart rakamları ile faturalanmamış irsaliyelerin toplam bilgileri yer alır.
Siparişler: Bu satırda bekleyen ve sevkedilen siparişlerin toplam tutarları izlenir. Alınan siparişler Borç alanında, verilen siparişler Alacak alanında yer alır.
Bekleyen Siparişler: Bu satırda, alınan ve verilen siparişlere ait bekleyen tutarlar izlenir. Alınan siparişlerin bekleyen tutarı Borç alanında, verilen siparişlerin bekleyen tutarı Alacak alanında, aradaki fark ise Bakiye alanında görüntülenir.
Sevkedilen Siparişler: Bu satırda alınan ve verilen siparişlere ait sevkedilen tutarlar izlenir. Alınan siparişlerin sevkedilen tutarı Borç alanında, verilen siparişlerin sevkedilen tutarı Alacak alanında, aradaki fark ise Bakiye alanında görüntülenir.
Genel Toplam: Bu satırda cari hesap kart rakamları, faturalanmamış irsaliyeler ve bekleyen siparişlerin toplam tutarları yer alır.
Cari hesap toplamları yerel para birimi yanında işlem dövizi tutarları ile de alınabilir.
İşlem Dövizi ile Hesap Toplamları: Cari hesabın son bakiye toplamlarını işlem dövizi üzerinden almak için, İşlem Dövizi sayfasına geçilir. Döviz Türü alanında ise işlem döviz türü seçilir. Seçilen döviz türü üzerinden hesaplanan toplamlar ilgili satırlarda listelenir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...