LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
Cari hesapları üst seviye bağlantısı kurarak gruplamak ve toplamları bu şekilde almak mümkündür. Cari hesap üst seviye bağlantısı grup şirketi türündeki cari hesap tanımlanarak kaydedilir. Grup şirketi türünde cari hesap tanımlamak için cari hesaplar listesinde kayıt türü alanında Grup Şirketi seçilir ve "Ekle" seçeneği kullanılır. Grup şirketine ait bilgiler kart üzerindeki yer alan ve bölümlerden kaydedilir. 

Grup şirketi türündeki cari hesaplar fiş ve faturalarda kullanılamaz.
Grup şirketlerine ait toplam ve bakiye bilgileri bu grup altında yer alan cari hesaplara ait toplam ve bakiye bilgileridir. 
Cari Hesabın ait Olduğu Grup Şirketinin Seçilmesi
Cari hesabın hangi grup altında yer alacağı, cari hesap tanım kartında Ticari Bilgiler seçeneği ile açılan pencerede Grup Şirketi Kodu alanında kaydedilir. Grup Şirketi Kodu alanında kayıtlı grup şirketleri listelenir ve cari hesabın ait olduğu grup şirketi seçilir, ya da yeni tanım yapılarak kaydedilir. Grup şirketi seçildiğinde, bu şirketin tüm bilgileri öndeğer olarak cari hesap için de geçerli olacaktır. Zamanla grup şirketi bilgilerinde yapılacak değişiklikler bu grup altında yer alan cari hesaplara aktarılmaz. 
Cari Hesap Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı
Cari hesap gruplarını ve bu gruplar altında yer alan alt cari hesapları hiyerarşi kodu vererek gruplamak için kullanılır. Hiyerarşi kodları program tarafından otomatik olarak verilmektedir.
(info) Cari hesap kartları için hiyerarşi kodları verme yöntemi Diğer İşlemler program bölümünde Cari Hesap Çalışma Bilgileri ile belirlenir. Parametre satırlarında yer alan "Cari Hesap Hiyerarşi Atama" parametresi iki seçeneklidir:
  • Giriş Sırasına Göre
  • Koda Göre 
Giriş Sırası seçiminde cari hesap kartı kayıt sırası dikkate alınarak hiyerarşi kodu verilir.
Cari Hesap Koduna göre seçiminde cari hesap kodu esas alınır ve hiyerarşi kodu buna göre verilir.
Hiyerarşi kodu bilgisi cari hesap kartları listesinde bir kolon olarak yer alır.
Hiyerarşi kodları seçilen yönteme ve cari hesap kartında belirtilen grup şirketi bilgisine göre program tarafından oluşturulur. Ticari sistem bölümünde yapılan seçime göre cari hesap kartlarını hiyerarşi kodlarına göre sıralamak için sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Hiyerarşi Kodlarını Düzenle seçeneği kullanılır. Hiyerarşi kodlarının düzenleneceğini belirten mesaj ekrana gelir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda hiyerarşi kodu kullanım yöntemine göre cari hesaplar giriş sırası ya da cari hesap kodu esas alınarak listelenir.
Cari hesap grup ağacındaki sıralama da yine "Cari Hesap Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi" parametresine göre çalışır. Parametre satırında "Giriş Sırasına Göre" seçilirse, grup şirketleri cari hesap kayıt sırasına göre sıralanır; "Koda Göre" seçilirse, grup şirketleri kart kodu bilgisine göre sıralanır.
Hiyerarşi kodlarına göre oluşan grup ağacını görüntülemek için cari hesap kartları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Grup Ağacını Göster" seçeneği kullanılır.
Grup ağacı kullanımı grup bazında toplamları listelemek için kullanılır. Grup şirketlerinin bakiye bilgileri alt cari hesaplardan toplanarak hesaplanır.
Cari hesap bağlantısı kurulmuş bir grup şirketi silindiğinde program kullanıcıyı, grup şirketine bağlı cari hesap kartlarının hiyerarşi kodlarının güncelleneceğini belirten mesajla uyarır.
Alt cari hesabı olan bir grup şirketi başka bir grup şirketinin altına bağlanırsa altındaki cari hesapların hiyerarşi kodları da yeni grup şirketine göre güncellenir.


Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Cari hesaplara ait bilgiler cari hesap kartı üzerindeki alan ve sayfalardan kaydedilir. Cari hesaba ait bilgiler şu pencerelerden kaydedilir:
Tanım penceresinin üst bölümünden kaydedilen bilgiler şunlardır: 
Cari Hesap Kodu: Cari hesaba ait işlemlerin yapılacağı, hareketlerin izleneceği koddur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir.
Unvanı 1/2: Cari hesap unvanıdır. Burada girilen bilgi fiş ve fatura basımlarında kullanılır. Cari hesap unvanı cari hesap yazışma dili ya da kullanıcı dili ile de kaydedilir. Bunun için dil seçenekleri listelenir. Unvan karşılığı kaydedilir. Cari hesap birden fazla unvana sahip olabilir. İkinci bir unvan bilgisi “Unvan 2” alanından kaydedilebilir.
Cari hesaplara ait fiş, fatura ve formlar cari hesap yazışma dili seçilerek yazdırılabilir. Cari hesap yazışma dili yanında form ve fatura metin alanı bilgileri kullanıcı tanımında belirtilen, kullanılan dil ile de yazdırılır.
Formlarda cari hesap yazışma dilinin kullanılıp kullanılmayacağı Diğer İşlemler program bölümünde Cari Hesap Çalışma Bilgileri ile belirlenir. Cari hesap yazışma dili ise, cari hesap kartında yazışma dili alanında belirlenir. "Formların Cari Hesap Yazışma Dilinde Basılması" parametre satırı "Evet" ve "Hayır" olmak üzere iki seçeneklidir. "Evet" seçilirse formda metin türündeki alan bilgileri cari hesap kartında belirtilen cari hesap yazışma dili ile bastırılır. Yazdırılacak metin alanı bilgisi ise form tanımı yapılırken dil penceresinden kaydedilir. "Hayır" seçiminin yapılması durumunda kullanıcı tanımında belirtilen dil dikkate alınır ve metin alanı bilgileri bu dil ile bastırılır. Yazdırılacak metin alanı bilgisi form tanımı yapılırken dil penceresinden kaydedilir.
Statüsü: Cari hesap kartının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. "Kullanımda" ve "Kullanım Dışı" olmak üzere iki seçeneklidir. "Kullanımda" seçimi yapıldığında cari hesap aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. "Kullanım Dışı" seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.
e-İş Kodu: e-İş ve e-Mağaza uygulamalarında kullanılır. Web üzerinden yapılan işlemlerde LogoConnect sunucu tarafından verilen güvenlik bilgisidir.
0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...