LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 07:44:00 by logo bayisi in    No comments

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Kredi kartı ile yapılan satışlarda, fatura kaydedilirken oluşacak kredi kartı fişlerine geri ödeme planı uygulanır. 
(info) Bu işlemin otomatik olarak yapılması için Fatura Çalışma Bilgileri'nde Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula seçeneği kullanılır.
Ödeme hareketleri oluşturulduktan sonra "Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula" parametresinin öndeğerine göre, geri ödeme planlarının uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Eğer parametre değeri "Evet" ise, ödeme tipi Kredi Kartı olan ve geri ödeme planı seçilmiş ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı uygulanır.
Bu parametrenin "Hayır" olması durumunda kredi kartları ile yapılan ödemelerde kullanılacak ödeme planı ödeme fiş ve faturalarda Ödeme İşlemleri penceresinde ödeme tipi kredi kartı olan satırlarda F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Geri Ödeme Planı Uygula" seçeneği kullanılır.
Böylece kredi kartı toplu ödemesi geri ödeme planına uygun olarak bölünür ve ödeme tipi kredi kartı olan yeni ödeme hareketleri oluşturulur.
Geri ödeme planının uygulanmasıyla vade tarihlerinin yanında ödeme tutarında da değişiklikler olacaktır. Bu değişiklik, geri ödeme planının satırlarında tanımlı olan tutar hesaplama parametresinin değerinden kaynaklanır.
  • Tutar hesaplama parametresinin değeri "Brüt" ise ana ödeme hareketine geri ödeme planı satırında tanımlı formül uygulanarak yeni ödeme hareketinin tutarı hesaplanır.
  • Parametre değeri "Vade Farkı Komisyonu Dahil" ise brüt tutarın üzerine geri ödeme plan satırında tanımlı oran eklenir.
Örnek:
Formüle uygun bulunan ödeme hareketi 10 milyon ve vade farkı oranı %5 ise toplam ödeme tutarı:
(1+5)/100*10.000.000 = 10.500.000
Parametre değeri "Banka Komisyon Oranları Dahil" ise geri ödeme planı satırında tanımlı "hizmet+puan" komisyonu toplanır ve yeni tutar "brüt tutar/(1-Oran/100)" formülüne uygun olarak hesaplanır.
Eğer parametre değeri "Yalnız Puan Komisyonu Dahil" ise geri ödeme planı satırında tanımlı "puan" komisyonu bulunarak yeni tutar "brüt tutar/(1-Oran/100) formülüne uygun olarak hesaplanır.
Eğer parametre değeri "Yalnız Hizmet Komisyonu  Dahil" ise geri ödeme planı satırında tanımlı "hizmet"  komisyonu bulunarak yeni tutar "brüt tutar/(1-Oran/100) formülüne uygun olarak hesaplanır.
Fatura üzerinde tarihi, ödeme tipi, banka hesabı, puan komisyonu, hizmet komisyonu, vade farkı komisyonu ve işlem dövizi türü aynı olan hareketler toplanarak tek bir ödeme hareketi oluşturulur.

Geri Ödeme Planlarında Formül Kullanımı
Parametreler
Formül alanında kullanılan parametreler:
Adı
Açıklaması
P1
İşlem Tutarı (KDV dahil)
P2
İşlem Tutarı (KDV hariç)
P3
Toplam KDV
P4
Kalan Tutar
P5
Ödenen Tutar
P6
Masraf Tutarı
Koşul alanında kullanılan parametreler ise şunlardır:
Adı
Açıklaması
P1
İşlem Tutarı (KDV dahil)
P2
İşlem Tutarı (KDV hariç)
P3
Toplam KDV
P4
Kalan Tutar
P5
Ödenen Tutar
P6
Masraf Tutarı
P7
İşlem Günü (31/12/99 tarihli fişte 31 değerini üretir.)
P8
İşlem Ayı (31/12/99 tarihli fişte 12 değerini üretir.)
P9
İşlem Yılı (31/12/99 tarihli fişte 99 değerini üretir.)
P10
İşlem Tarihi - yyaagg - (01/01/99 tarihli fişte 990101 değerini üretir.)
Kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır:
Adı
Kullanımı
Açıklaması
MIN
MIN ( , )
İki parametreden küçük olanını döndürür.
MAX
MAX ( , )
İki parametreden büyük olanını döndürür.
ABS
ABS ( )
Sayının mutlak değerini verir.
AND
... AND ...
Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır.
OR
... OR ...
Birlikte kullanıldığı koşulların en az biri doğruysa anlamındadır.
MOD
MOD( , )
Bölme işleminin kalanını verir.
DIV
DIV ( , )
Bölme sonucunun tam kısmını verir.
>
... > ...
Büyük ise
<
... < ...
Küçük ise
>=
... >=...
Büyük veya eşit ise
<=
... <= ...
Küçük veya eşit ise
  =
... = ...
Eşit ise
<>
... <> ...
Farklı ise (Eşit değil ise)

Geri Ödeme Planlarında Gün, Ay, Yıl Kullanımı
Geri ödeme planı satırlarında, ödemelerin ne zaman yapılacağı Gün, Ay, Yıl kolonlarında belirlenir. Gün, ay, yıl bilgileri şu şekilde girilir:
Boş Bırakılabilir: Bu durumda fatura tarihindeki gün, ay veya yıl bilgisi geçerlidir. Kolonların hepsi boş bırakılabileceği gibi, tek tek de boş bırakılabilir. Bu durumda sadece boş bırakılan kolon için fatura tarihi geçerlidir. Yani Ay kolonu boş ise faturanın kesildiği ay geçerlidir.
Sabit Rakam Girilebilir: Gün, Ay ve Yıl kolonlarının hepsine veya her birine sabit rakamlar girilebilir. Sabit rakam girilen kolon, değişkenliğini kaybeder. Örneğin Ay kolonuna 12 yazıldığında, plan satırının tarihi Aralık ayında sabitlenmiştir. Gün ve yıl bilgileri değişebilir.
"+" Karakteri ile Birlikte Rakam Girilebilir: Bir kolona girilen "+" işareti, içinde bulunulan yıl, ay veya güne, "+" işaretinden sonra yazılacak rakam kadar ekleme yapılacak anlamına gelir. Örneğin Gün kolonuna "+5" yazılırsa, bu faturanın kesildiği günden beş gün sonrası anlamına gelir. Aynı şekilde Ay kolonuna "+1" yazılırsa, faturanın kesildiği aydan bir ay sonrası anlamına gelir.
"-" karakteri ile birlikte rakam girilebilir: Bir kolona girilen "-" işareti, içinde bulunulan yıl, ay veya günden, "-" işaretinden sonra yazılacak rakam kadar çıkarma yapılacak anlamına gelir. Örneğin Gün kolonuna "-15" yazılırsa, faturanın kesildiği günden on beş gün öncesi anlamına gelir. Aynı şekilde Ay kolonuna "-6" yazılırsa, faturanın kesildiği aydan, altı ay öncesi anlamına gelir.
"H" Karakteri ile Hafta Bilgileri Girilebilir (Gün Kolonunda): "H" karakterinden sonra yazılan rakam haftanın kaçıncı günü olacağını, başına yazılan rakam ise kaçıncı hafta olacağını belirler. Örneğin Salı günü için "H2" yazılır. Fatura ayının 3. Perşembesi diyebilmek için "3H4" yazılmalıdır. Fatura tarihinden 2 hafta sonraki Pazartesi (Fatura tarihi Pazartesi ise o günde dahil) diyebilmek için "+2H1" yazılmalıdır.
Gün, Ay ve Yıl kolonlarının kullanım örnekleri aşağıda yer almaktadır:
Açıklama
Gün
Ay
Yıl
Fatura tarihinden 30 gün sonra+30  
Fatura tarihinden bir sonraki ayın 15'inde15+1 
Fatura tarihinden bir yıl sonra  +1
Fatura tarihinden iki sonraki ayın ilk Salı günüH2+2 
Fatura tarihinden sonraki ikinci Çarşamba+2H3  
Fatura ayının son Cuma günü4H5  
Nisan ayının ikinci Perşembe günü2H44 
Fatura ayının üçüncü haftası3H  
Fatura tarihinden 3 hafta sonraki Pazartesi+3H  
(Fatura tarih de dahil olmak üzere) Fatura tarihinden bir önceki ayın 20'si
20-1

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...