LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ


Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Cari hesaplar listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan "Yaz (Mutabakat BA/BS)", "Mutabakat BA/BS Gönder", "Toplu Mutabakat BA/BS Gönder", "Toplu Mutabakat BA/BS Gönder (Grup Şirketi)" seçenekleri ile BA BS formu mutabakat mektubu olarak yazdırılır ve/veya ilgili cari hesaplara tek tek ya da toplu olarak gönderilir.
Cari Hesaplar F9 - "Yaz" (Mutabakat BA/BS) işlemi seçildiğinde kullanıcın karşısına "Mutabakat İşlemleri" seçenekleri gelir.
Form BA ya da BS seçildiğinde ise cari hesap filtreleme penceresi açılır. Bu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre
Değeri
İşyeri Numarası
Listeden çoklu seçim
Bölüm Numarası
Listeden çoklu seçim
Fatura Fiş Türü
Listeden çoklu seçim
Cari Hesap Fiş Türü
Listeden çoklu seçim
Kasa Fiş Türü
Listeden çoklu seçim
Fatura Özel Kodu
Grup / Aralık
Cari Hesap Fiş Özel Kodu
Grup / Aralık
Fatura Yetki Kodu
Grup / Aralık
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu
Grup / Aralık
Form Limiti
Değer girişi
İadeler
Listeden tekli seçim
Veri Alma İşlemi
Fiş Tarihine Göre / Düzenleme Tarihine Göre
Alınış Tarihi
Tarih aralığı girişi
Cari Hesap Kodu
Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı
Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu
Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu
Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu
Grup / Aralık
Bakiye Tarihi
Tarih girişi
Bedelsiz Faturalar Belge Sayısını Etkilesin
Evet / Hayır
Form BA için Fatura Fiş Türleri:
Satınalma Faturası
Perakende Satış İade Faturası
Toptan Satış İade Faturası
Alınan Hizmet Faturası
Alınan Proforma Faturası
Alınan Vade farkı Faturası
Satınalma Fiyat Farkı Faturası
Satış Fiyat Farkı Faturası
Müstahsil Makbuzu
Form BA için Cari Hesap Fiş Türleri:
Kur Farkı İşlemi
Alınan Serbest Meslek Makbuzu
Form BA için Cari Hesap Fiş Türleri:
Alınan Serbest Meslek Makbuzu
Form BS için Fatura Fiş Türleri:
Satınalma İade Faturası
Perakende Satış Faturası
Toptan Satış Faturası
Verilen Hizmet Faturası
Verilen Proforma Fatura
Verilen Vade Farkı Faturası
Satınalma Fiyat Farkı Faturası
Satış Fiyat Farkı Faturası
Form BS için Cari Hesap Fiş Türleri:
Kur Farkı İşlemi
Alınan Serbest Meslek Makbuzu
Form BS için Cari Hesap Fiş Türleri:
Alınan Serbest Meslek Makbuzu
"Yaz (Mutabakat BA-BS)", mutabakatları vergi numarasına göre yazar.
Mutabakat BA BS Gönderimleri
Cari hesaplar listesi F9 menüde yer alan "Mutabakat BA – BS Gönder" seçeneği ile BA / BS formları, üzerinde bulunulan cari hesabın e-mail adresine gönderilir.
"Mutabakat BA - BS Gönder" seçeneği tıklandığında ekrana "Cari Hesap Filtrele" penceresi gelir. Belirlenen filtreler doğrultusunda ilgili ay için mutabakat oluşturulur ve mutabakat formu ilgili cari hesap kartında girilen (Diğer / Form Gönderim Bilgileri / Mektup) mail adresine gönderilir.
Bildirim formlarının (BA/BS) aynı anda seçilip arka arkaya gönderilmesi mümkündür. Bunun için "Mutabakat - BA BS Gönder" seçeneği ile açılan Mutabakat İşlemleri penceresinde "Hepsi" seçilir. Form BA ve BS için aynı ekrandan filtreleme yapılır ve gönderim işlemi başlatılır.
Yaz Mutabakat BA BS (Grup Şirketleri)
Form BA-BS mutabakatı alınırken aynı vergi kimlik numarasına sahip işyerlerinin toplandığı grup şirketi bazında da listeleme yapmak mümkündür. Bunun için cari hesaplar listesi F9 menüsünden "Yaz Mutabakat BA/BS (Grup Şirketleri)" seçilir. Böylece aynı vergi kimlik numarasına sahip cari hesapların toplam beyanname bilgileri verilebilir.
"Yaz (Mutabakat BA/BS)" işlemi seçildiğinde ekrana gelen filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre
Değeri
Filtre
Değeri
Grup Şirketi Kodu
Grup / Aralık
Grup Şirketi Özel Kodu
Grup / Aralık
Grup Şirketi Yetki Kodu
Grup / Aralık
İlçe
Grup / Aralık
Şehir
Grup / Aralık
Ülke
Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu
Grup / Aralık
Bakiye Tarihi
Tarih girişi
Borç Bakiye Aralığı
Değer aralığı
Alacak Bakiye Aralığı
Değer aralığı
Filtreler belirlendikten sonra Aktarım İşlemleri Seçenekleri ekranından kullanıcı form ünitesini seçtiğinde form tanımlama penceresi açılır ve form tanımlanır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...