LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 10:01:00 by logo bayisi in    No comments

Uygulanacak kampanyalara ve satınalma koşullarına ait bilgiler Ekle seçeneği ile açılan kampanya kartları ile kaydedilir. Kampanya kartlarında, kampanya uygulanacak cari hesaplar, ödeme şekilleri ve malzemeler ile kampanyada kullanılacak malzeme bilgileri kampanya türü ve uygulama şekli belirtilerek kaydedilir. Kampanya bilgileri şu ana başlıklar altında toplanabilir:
 • Kampanya Genel Bilgileri
 • Genel Kriterler
 • Değişkenler
 • Kampanya Koşul Bilgileri
  
Kampanya Genel Bilgileri
Kampanya tanımına ait genel bilgiler kartın üst bölümünde yer alan alanlarda kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:
Kampanya Kodu: Satınalma kampanya kartının kodudur. Kod verirken yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Açıklama: Kampanya tanımının adı ya da açıklamasıdır.
Statüsü: Kampanya kartının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağının belirtildiği alandır. "Kullanımda" ve "Kullanım Dışı" olmak üzere iki seçeneklidir. "Kullanımda" seçimi yapıldığında kampanya kartı fiş / faturalarda kullanılır. "Kullanım Dışı" seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş / faturalarda kullanılamaz.
Özel Kod: Kampanya kartlarını gruplamak için kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, kampanya kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre sınıflandırmak için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, kart üzerinde yer almayan fakat izlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir.
Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği kartlar belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Cari Hesap Uygulama Sayısı: Kampanya kartında belirtilen tarih aralığında, kartta yer alan cari hesap(lar) için ilgili kampanyanın kaç kere uygulanabileceği bu alanda belirtilir. Kampanyalar için, kampanya kartı ve cari hesap bazında uygulama sayısı sınırı belirlenir. Örneğin bu alana 1 yazıldığında kartta yer alan her müşteri bu kampanyayı sadece bir defa hak edebilir; üç defa uygulanır koşulu verildiğinde, müşteri ancak üç farklı satış işleminde bu kampanyadan faydalanabilir; dördüncüsünde sistem kullanıcıyı uyarır. Uygulama sayısı hesaplanırken, sipariş (öneri, sevk edilebilir, sevk edilemez dahil) + irsaliye + faturadaki toplam uygulama sayısı dikkate alınır. Bu alan boş bırakıldığında, ilgili cari hesaba sonsuz sayıda kampanya uygulanabilmektedir.
Parçalı Sevkedilebilir: Bu alanda tanımlanan kampanyanın uygulandığı siparişlerin teslim şekli öndeğeri belirtilir.
"Parçalı sevkedilebilir" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kampanyanın uygulandığı malzemelere ait siparişler parçalı olarak sevkedilebilir. Bu durumda kampanya uygulanmış malzeme siparişi gerek dağıtım emrine gerek faturaya parçalı olarak aktarılır. Parçalı sevkiyat yapılırsa bir ana ürün satırına kampanya ve bu kampanyadan kaynaklı başka ana satırlar bağlı olsa bile "kampanya bölünmez" ilkesi dikkate alınmaz ve ana ürün satırının parçalı sevkiyatına izin verilecektir. Parçalı sevkiyat alanı işaretlenmezse sevkiyat işlemi tüm miktar için gerçekleştirilir.
Genel Kriterler
Bu bölümde kampanya uygulamasına ait genel kriterler kaydedilir.
Başlangıç / Bitiş Tarihleri: Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleridir. Kartta özellikleri belirlenen kampanyanın hangi tarihler arasındaki işlemler için uygulanacağını gösterir.
Kampanyaların en önemli özelliği, sadece belirli bir süre için geçerli olmalarıdır. Kampanya kartındaki bu alanlarda kaydedilecek tarihler kampanyanın uygulanacağı tarihleri belirtir. İşlemlerde kampanya uygulanırken, satınalma / satış işlemine ait fiş tarihi ile kart üzerindeki tarihler karşılaştırılır. İşlem tarihi ile kampanya başlangıç ve bitiş tarihi uyumlu kartlar listelenir.
Öncelik Grubu: Promosyon uygulama işleminde aynı tipten promosyonların öncelik bilgisine göre sadece bir kez uygulanmasını sağlayacak öncelik grubu tanımıdır.
Öncelik Sırası: Aynı öncelik grubunda yer alan kampanyaların uygulama sırasını belirtir.
Fiş Belge Numarası: Kampanya koşullarının fiş belge numarasına uygulanmasında kullanılır.
Cari Hesap Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı cari hesap ya da hesapların belirlendiği alandır. Tanımlı cari hesaplar listelenerek tek bir cari hesap seçilebileceği gibi, "*", ",", "?" ve cari hesap kodu karakterleri kullanılarak, kampanya koşullarının istenen cari hesaplar için uygulanması sağlanır.
Cari Hesap Yetki Kodu: Uygulanacak kampanyanın cari hesap yetki koduna göre belirlenmesinde kullanılır.
Ödeme Planı Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı ödeme planlarının belirlendiği alandır. Tanımlı ödeme / tahsilat planı tanımları listelenerek tek bir tanım seçilebileceği gibi, "*", ",", "?" ve ödeme/tahsilat planı kodu karakterleri kullanılarak, kampanya koşullarının belirtilen ödeme planları için uygulanması sağlanır.
Fiş Özel Kodu: Kampanyanın geçerli olacağı cari hesapların fiş özel koduna göre filtrelenmesi için kullanılır.
Fiş Yetki Kodu: Kampanyanın geçerli olacağı cari hesapların fiş yetki koduna göre filtrelenmesi için kullanılır.
Cari Hesap Özel Kodu: Kampanya tanımının uygulanacağı cari hesapların cari hesap özel koduna göre belirlendiği alandır. Cari hesaplar için kayıtlı özel kodlar listelenerek tek bir özel kod seçilebileceği gibi, "*", ",", "?" ve cari hesap özel kodunda yer alan karakterler kullanılarak, kampanya koşullarının istenen özel koda sahip cari hesaplar için uygulanması sağlanır.
İl, İlçe, Semt: Kampanya koşullarının geçerli olacağı yerleşim birimlerinin belirlendiği alanlardır.
" * " karakteri filtre ile bir grup bilgi seçilmek istendiğinde kullanılır. " * " karakteri tüm karakterler anlamına gelir ve başta, ortada veya sonda kullanılabilir. "?" karakteri ise tek bir karakter anlamına gelir. Aşağıda bu karakterlerin kullanımı ile ilgili örnekler yer almaktadır.
" * " karakteri başta: Filtre değeri *M.001 verilirse, ilk karakterler ne olursa olsun son 4 karakteri M.001 olanlar için geçerli olur.
" * " karakteri ortada: Filtre değeri TM*01 verilirse, ilk 2 karakteri TM ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur. İlk iki karakter ve son iki karakter arasında ne kadar karakter olduğu önemli değildir.
" * " karakteri sonda: Filtre değeri TM* verilirse, kodu TM ile başlayan tüm kartlar için geçerli olur.
" ? " karakteri başta: Filtre değeri ?M.001 verilirse, ilk karakteri ne olursa olsun 2. karakterden sonrası M.001 olan 5 karakterlik kodlar için geçerli olur.
" ? " karakteri ortada: Filtre değeri TM?01 verilirse, ilk 2 karakteri TM, ortada herhangi bir karakter ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur.
" ? " karakteri sonda: Filtre değeri TM? verilirse, kodu TM ile başlayan üç karakterli tüm kartlar için geçerli olur.
Not
Uygulama kriterlerinden herhangi birine değer girilmemiş olması, söz konusu kriterin belirleyici olmadığını belirtir. Örneğin cari hesap kodu girilmemiş olması, bu kampanyaların tüm cari hesaplar için geçerli olduğu anlamına gelir.
Değişkenler
Bu bölümde kampanya koşullarında formül ve katsayı alanlarında sık olarak kullanılan değerler kullanıcı tanımlı değişkenler olarak kaydedilir. 10 adet tanımlı değişken kaydedilebilir.
Kampanya Tür, Tip ve Koşul Bilgileri
Kampanya tanım penceresinde satırlarda kampanya kapsamındaki malzemeler ile kampanya türü ve uygulama şekline ait bilgiler kaydedilir.
Tip: Kampanya tipini belirtir. Satırda belirtilen koşullar fiş / fatura geneline ya da yalnızca satırdaki işleme uygulanabilir. Bu alan iki seçeneklidir:
 • Genele
 • Satıra
Genele seçiminde kampanya koşulları fiş geneline uygulanır.
Satıra seçiminde ise belirlenen koşullar fiş/fatura satırında yer alan malzemeye uygulanır.
Koşul Malzeme (Sınıfı) Kodu: Kampanya uygulanacak malzeme veya malzeme sınıfının kodudur. Tanımlı malzemeler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bu alanda "*", "?" ve malzeme kodunda yer alan karakterler kullanılarak filtreleme yapılır. Satırdaki kampanyada koşul malzeme kullanılmayacaksa "*" işareti ile belirtilir.
Puan (+) türündeki kampanya satırlarında ise puan kazandıracak malzeme kodu bu alandan kaydedilir.
Koşul: Satırdaki kampanyanın hangi koşullarda uygulanacağını belirtir. İstenen koşul belirli bir değer olarak girilebileceği gibi, formüle bağlı olarak da girilir.
Formül: Kampanya uygulamasına ait hesaplama şeklinin belirlendiği alandır.
Satınalma kampanya kartında formül alanında standart alanlar, fonksiyonlar ve değişkenler mantıksal operatörler ve aritmetik işlemler ile birlikte kullanılarak formüllendirilir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı, detay hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir.
Puan türü satırlarda malzemeye ait puan bilgisi Formül alanında kaydedilir.
Tür: Malzemeye uygulanacak kampanya türünün belirlendiği alandır. Tür alanı şu seçenekleri içerir:
 • İndirim
 • Masraf
 • Promosyon
 • Puan (+)
 • Puan (-)
 • Ödeme Planı
Malzeme (Sınıfı) Kodu: Promosyon türü kampanyalarda, promosyon olarak verilecek malzeme ya da malzeme sınıfının kodudur. Puan (-) türü kampanyalarda ise toplanan puanlar karşılığında hediye olarak verilen malzeme kodudur.
Birim: Kampanyada kullanılacak malzemenin hangi birim üzerinden işlem göreceğini belirtir. Malzemeye bağlı birim setinde yer alan birimler listelenir ve ilgili birim seçilir.
Açıklama: Kampanya satır açıklamasıdır.
Muhasebe Kodu / Masraf Merkezi: Satırdaki indirim, masraf ya da promosyonun muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodu ve masraf merkezi bilgilerinin kaydedildiği alanlardır.
Kampanya indirim, masraf ve promosyon muhasebe kodları öndeğerleri Muhasebe / Muhasebeleştirme İşlemleri program bölümünde Malzeme Kartları Muhasebe Kodları altında yer alan
 • Satınalma İndirimleri Muhasebe Kodları
 • Satınalma Masrafları Muhasebe Kodları
 • Alınan Promosyonlar
seçenekleri ile kaydedilir.
Satınalma işlemlerinde uygulanacak kampanya bilgilerini içeren tanı kartı Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...