LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 07:19:00 by logo bayisi in    No comments

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Vade farkı hesaplarının toplu olarak yapılması mümkündür. Bunun için cari hesaplar listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan "Toplu Vade Farkı Hesapla" seçeneği kullanılır. Vade farkı hesaplanacak cari hesaplar işaretlenip "Toplu Vade Farkı Hesapla" seçildiğinde Vade Farkı Hesaplama penceresi açılır. Filtre satırlarında hesaplamanın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre
Değeri
Döviz Türü
Döviz türü seçenekleri
Güncelleştirme
Güncel / Borç Kapatma
Borç Kapatma
İşlem Yapılmayacak / Kapanmamışlar Kapatılacak / Tümü Kapatılacak
İşlem Tarihi
Başlangıç / Bitiş
Faiz Oranları
Cari Hesap Kartından Okunacak / Hareketlerden Okunacak
Çek/Senet Bağlantılı Cari Hesap Fişleri Hesaplamalara
Dahil Edilsin / Dahil Edilmesin
Döviz Türü: Cari hesaba ait hangi işlem döviziyle yapılmış işlemlere vade farkı uygulanmak isteniyorsa o döviz türü seçilir.
Güncelleştirme:
  • Güncel
  • Borç Kapatma
Bu filtrede "Güncel" seçeneği seçilirse, borç takip penceresiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadan rapor alınır. "Borç Kapatma" filtresi seçildiği zaman ise rapordaki İşlem tarihi filtresindeki tarih itibariyle ve "Borç Kapama" filtresindeki seçime uygun olarak tüm işlemler kapatılır ve oluşan bakiye, aynı tutarda ters bir satır ile sıfırlanır.
Borç Kapama:
  • İşlem Yapılmayacak
  • Kapanmamışlar Kapatılacak
  • Tümü Kapatılacak
Bu filtrede "İşlem Yapılmayacak" seçeneği ile borç takip penceresiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadan rapor alınması sağlanır. "Kapanmamışlar Kapatılacak" seçeneği seçilirse, borç takip penceresinde kapatılmamış olan tüm işlemler kapatılarak rapor alınabilir. "Tümü Kapatılacak" seçeneği seçildiğinde ise borç takip penceresindeki kapatma hareketleri dikkate alınmadan FIFO yöntemine göre tüm hareketler kapatılır.
İşlem Tarihi: Hesaplama yapılırken bu filtrede verilen tarih aralığında girilmiş olan işlemler göz önüne alınır.
Faiz Oranları: Bu filtre satırında vade farkı hesaplarında hangi faiz oranlarının geçerli olacağı belirlenir. Faiz oranları filtre satırı iki seçeneklidir:
  • Cari Hesap Kartlarından Okunacak
  • Hareketlerden Okunacak
Vade farkı hesaplamasının cari hesap kartındaki ödeme planını dikkate alması için "Cari Hesap Kartından Okunacak" seçilir.
Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenip Tamam düğmesi tıklanır. Seçilen cari hesaplar için filtre değerlerine göre ve sırası ile vade farkı hesaplanır.
İlk cari hesap için hesaplama bittiğinde oluşan bir vade farkı var ise "Hesaplanan Vade Farkı Faturaya Aktarılacaktır" mesajı ekrana gelir. Mesaja onay verilmesi durumunda vade farkı faturası ekrana gelir ve kaydedilir. İşlem seçilen tüm cari hesaplar için aynı şekilde kaydedilir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...