LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 10:06:00 by logo bayisi in    No comments


Satınalma ve satışlarında puan uygulanan kampanya türleridir. Toplanan puanlar karşılığı başka bir ürün hediye olarak verilir. Bu tür kampanya uygulamaları Puan (+) ve Puan (-) kampanya türleri ile kaydedilir.
Puan (+), alımıyla müşteriye puan kazandıran malzemeler için puan tanımlanmasının yapıldığı satır türüdür.
Puan (-) ise, kazanılmış puanlarla alınabilecek hediyelerin puanının tanımlandığı satır türüdür. Puanın "+" olması, söz konusu malzemenin puan toplamını artırmasını, "-" olması ise hediye alımıyla toplam puanı azaltmasını belirtir.
Kampanya puanlarına göre hediye uygulamaları irsaliye ve fatura satırlarında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Puan Kampanyası Hediyeleri seçeneği ile izlenir ve kaydedilir.
Puan kampanyası penceresinde fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesaba ait kampanya ve hediyeler şu bilgilerle listelenir:
  • Kampanya Kodu
  • Kampanya Açıklaması
  • Başlangıç Tarihi
  • Bitiş Tarihi
  • Malzeme Kodu
  • Malzeme Açıklaması
  • Hediye Puanı
  • Miktar
  • Toplam Puan
Puan kampanyası hediyeleri listesinde fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesap için geçerli olan, kampanya başlangıç ve bitiş tarihi, fiş / fatura tarihi ile uygun olan kayıtlar yer alır.
Kampanya Kodu: Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesaba uygulanan kampanya kodudur.
Kampanya Açıklaması: Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesaba uygulanan kampanya açıklamasıdır.
Başlangıç / Bitiş Tarihleri: Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleridir.
Malzeme Kodu: Satırdaki kampanya tanımında Puan (-) türünde yer alan malzeme kodudur.
Malzeme Açıklaması: Satırdaki kampanya tanımında Puan (-) türünde yer alan malzeme kodudur.
Hediye Puanı: Malzemenin kampanya dahilindeki toplam puanıdır.
Miktar: Alınacak hediye miktarını belirtir.
Toplam: Kampanya satırı için önceden kazanılmış olan puan toplamıdır. Toplam puan önceki hediye alımları dikkate alınarak hesaplanır.
Hediye satırı için ise miktar girişinden sonra puan formülünün uygulanması sonucu bulunan puan toplamını ifade eder.
Promosyon olarak verilecek hediyeler işaretlenerek seçilir ve Tamam düğmesi tıklanır. Uygun koşulları taşıyan kampanyalara ait hediyeler fiş / fatura alt bölümüne satır tipi Promosyon olarak aktarılır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...