LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 06:53:00 by logo bayisi in    No comments
Serbest meslek makbuzu, serbest meslek sahibinin mesleki faaliyetlerine ilişkin ve her türlü tahsilatları için düzenlediği belgedir.
Alınan serbest meslek makbuzu ödeme işlemini gösteren bir belgedir. Makbuz bilgileri, Cari Hesap Fişleri menüsündeki Alınan Serbest Meslek Makbuzu ile kaydedilir. Alınan Serbest Meslek Makbuzu penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:
Pencerenin üst bölümünde fişe ait genel bilgiler yer alır. Tarih alanına günün tarihi öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Belge Numarası, işleme ait belgenin numarasıdır.
Düzenleme Tarihi fişin düzenleme tarihidir. Düzenleme tarihi Form BA ve Form BS'de kullanılır. Form BA ve BS veri alma işlemi filtre seçeneklerinde Belge Düzenleme Tarihine Göre seçildiğinde fiş üzerindeki düzenleme tarihi dikkate alınır.
Özel Kod işlemleri gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod raporlarda da filtre olarak kullanılır.
Hizmeti veren kişiye ait bilgiler, makbuz genel bilgilerinin alt kısmında yer alan alanlardan kaydedilir.
Kodu / Adı alanından hizmeti veren cari hesap seçilir. Cari hesap kartında yer alan ödeme planı ve adres bilgisi ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır.
Eğer işlem konsolide mali tablolarda kullanılacaksa "Grup Şirket Hareketi" seçeneği işaretlenir.
Makbuz Bilgileri
Meslek makbuzu için geçerli olacak Stopaj Oranı ve Fon Payı Oranı Makbuz Bilgileri kısmından kaydedilir. 
Brüt Üzerinden KDV alanında, brüt toplam üzerinden işlem görecek olan KDV oranı kaydedilir.
Tevkifat Oranı: İşlem için geçerli olacak tevkifat oranını belirtir. 
Tevkifat, stopaj ve fon payı oranı öndeğerleri Cari Hesap Çalışma Bilgileri ve Kasa Çalışma Bilgileri'nden kaydedilir. Gerekirse değiştirilebilir.
Tevkifat Uygulanacak: Makbuzda tevkifat uygulanıp uygulanmayacağını belirtmek için kullanılan alandır.
Serbest meslek makbuzlarına tevkifat uygulanabilmesi için işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte 770,00 TL'yi geçmesi gerekir. Bu limit Diğer İşlemler / Çalışma Bilgileri menüsü altında yer alan Tevkifat Limitleri penceresinde tarihsel olarak kaydedilir.
Teminat Riskini Etkileyecek: Teminat bordrolarının kullanılması durumunda ilgili işlemin cari hesabın teminat riskini etkileyip etkilemeyeceği bu alanda belirtilir. Riski etkileyecekse alanda yer alan kutu işaretlenir.
Riski Etkileyecek: İşlemin cari hesap risk toplamlarını etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için kullanılır.
Pencerenin sağ tarafında yer alan Brüt ya da Net Ücret alanlarına işlem tutarı kaydedilir. Gelir Vergisi Stopajı, Fon Payı ve Brüt Üzerinden KDV alanlarında kaydedilen bilgilere göre toplamlar hesaplanır ve ilgili alanlara aktarılır.
Brüt Üzerinden KDV ve Toplam Alınan alanlarının hesaplaması tevkifat hesabına göre değişiklik gösterir.
Açıklama: İşleme ait genel açıklamadır.
Örnek:
Tevkifat Uygulanmayacak:
Brüt Ücret= 1.000
KDV Oranı= 18
Brüt Üzerinden KDV= 180
Toplam Alınan Rakam= 1180
Tevkifat Uygulanacak:
Tevkifat Oranı= 2/3
Brüt Üzerinden KDV= 60 olarak hesaplanacak
Toplam Alınan Rakam= 1060

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...