LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Cari hesap fişlerinde satırlarda ilgili kolonlarda gözükmeyen bazı bilgiler F9-sağ fare düğmesi menüsünde bulunan seçeneklerle kaydedilir.
Muhasebe Kodları: Muhasebeleştirme yapıldığında işleme ait bilgilerin izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği ya da uygulandığı menü seçeneğidir.
Döviz Girişi: Cari hesap hareketleri işlem dövizi bilgileri Döviz Girişi seçeneği ile kaydedilir. Döviz bilgileri seçeneği tutar alanına bilgi girildikten sonra sağ fare düğmesi menüsünde yer alır
Bakiye Eşitle: Bu seçenek viran, özel fiş ve açılış fiş türlerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Fişteki borç ve alacak toplamlarını eşitlemek için kullanılır.
Vade Farkı: Bu seçenek alınan ve verilen vade farkı faturalarında F9 menüsünde yer alır.
İndirimli Ödemeler: Satırdaki işlemi indirimli ödeme hareketleri ile ilişkilendirmek için kullanılır.
e-Defter Belge Detayı: İlgili belgenin e-defter dosyasına yazılacak olan tür bilgisidir. Fatura yerine geçen bazı belgeler için (ör: Yazar Kasa Fişi, diğer Matbu belgeler)  "Diğer" ve "Makbuz" seçenekleri mevcuttur. Bu seçenekler kullanılarak bu tür belgelerin "Belge Türü" bilgisi e-defter'e "Diğer" ya da "Makbuz" olarak gitmesi sağlanır. Muhasebeleştirme işlemi sırasında bu bilgi kullanılır ve e-defter belge detayı oluşturulur.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...