LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Ücretsiz Whatsapp Destek Hattımız : 0555 564 08 70
On 06:56:00 by logo bayisi in    No comments
Cari hesap fişlerinin muhasebeleşmesi sonucu oluşacak mahsup fişinin satırları, bir tablo şeklinde, bu pencerede görüntülenir.
Muhasebe Kodu ve Masraf Merkezi Kodu kolonları bilgi girişi içindir. İşlemin muhasebeleşeceği muhasebe hesaplarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezini belirtir. Tablodaki diğer kolonlar fişin muhasebe hesaplarına yansıyan borç ve alacak rakamlarını gösterir.
Muhasebe kodları fiş geneline uygulanabileceği gibi, fişin birden fazla sayıda malzeme hareketini içermesi durumunda fiş satırları için de uygulanır. Bunun için Muhasebe Kodları penceresinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde
  • Muhasebe Kodları Genel Uygula
  • Muhasebe Kodları Satır Uygula
seçenekleri kullanılır.
Muhasebe Kodlarının Fiş Geneline Uygulanması
"Muhasebe Kodları Genel Uygula", "Sadece Boş Kodlar" ve "Bütün Kodlar" olmak üzere iki seçeneklidir.
Bütün Kodlar seçiminde, işlem için muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen tüm kodlar uygulanırken, Sadece Boş Kodlar seçiminde boş olan bağlantılar için uygulama yapılır. İşlem için yapılan tanıma göre muhasebe kodları uygulandığında, muhasebeleştirme yapıldığında oluşacak mahsup fişi tablo halinde ekrana gelir.
Eğer fişte yer alan herhangi bir satırdaki işlem farklı muhasebe hesabı altında izlenecekse değiştirilebilir. Bu durumda, yalnızca bu fiş ile girilen işlem burada verilen muhasebe kodu altında muhasebeleştirilecektir.
Muhasebe Kodlarının Satıra Uygulanması
Muhasebe kodlarının satıra uygulanması için fiş üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Muhasebe Kodları Satır Uygula" seçeneği kullanılır. Bu durumda muhasebe kodları yalnızca seçilen satırdaki işleme uygulanır ve muhasebeleştirme yapıldığında oluşacak mahsup fişi görüntülenir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...