LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 06:46:00 by logo bayisi in    No comments
Fişin bu bölümünde girilecek satır sayısı sabit değildir ve bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya doğru kayar. Her fiş satırında işlenen, birbirinden kolonlar şeklinde ayrılmış olan bilgiler ise şunlardır:
Cari Hesap Kodu / Unvanı: İşlemin ait olduğu cari hesabın kodu ve unvanıdır.
Ticari İşlem Grubu: Fişin ait olduğu ticari işlem grubunu belirtir. Cari hesap tanımında belirtilen ticari işlem grubu fişe öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
Açıklama: Satırda kaydedilen işlemle ilgili açıklamadır.
Devir İşlem Tarihi: Devir işlem tarihini belirtir. Ödeme hareketleri ile ilgili raporlarda kullanılır. Ödeme hareketleri penceresinde geçmiş dönemdeki işlem tarihi bu şekilde izlenir. Bu alan yalnızca devir sonucu oluşan ya da doğrudan girilen açılış fişlerinde yer alır.
Döviz: Satırda işlemin yerel para birimi dışında bir para birimi üzerinden kaydedilmesi durumunda geçerli olacak döviz türünü belirtir.
Borç – Alacak: İşlem tutarıdır.
Nakit (İndirimli): Satırdaki işlem indirimli ödeme hareketleri ile ilişkilendirildiğinde, indirimli ödeme tutarı bu alana aktarılır.
Dövizli Borç / Dövizli Alacak: Satırda işlemin yerel para birimi dışında bir para birimi üzerinden kaydedilmesi durumunda dövizli borç ya da alacak tutarını belirtir.
Hareket Özel Kodu: Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılır. Ayrıca programda herhangi bir yerden girilmeyen, fakat kullanıcının fiş satırlarına işlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanılır.
Satırdaki hareket özel kodu ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümünde verilen özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki hareket özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Raporlarda hareket özel koduna göre filtreleme yapılır.
Ödeme Planı: Bu alan borç/alacak dekontu, virman, açılış fişi, cari hesap özel fişi ve alınan/verilen vade farkı faturalarında yer alır. Cari hesap kartında verilen ödeme planı kodu öndeğer olarak aktarılır.
Cari hesaba ait farklı bir ödeme söz konusu ise ya da bu işleme farklı vade opsiyonu ve yüzdesi uygulanacaksa, ödeme/tahsilat planları listesinden farklı bir ödeme planı seçilir. Bu durumda yalnızca satırdaki hareket için vade farkı faiz oranı ve valör, seçilen ödeme planında tanımlanan biçimde geçerli olacaktır.
Makbuz Numarası: İşleme ait makbuz numarasıdır. Aynı fiş ile birden fazla belge kaydedildiğinde her satırdaki işleme ait makbuz numarası ilgili satırda kaydedilir.
Proje Kodu: Satırdaki işlemin ilgili olduğu projeyi belirtir. Kayıtlı proje tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Fiş satırlarında cari hesap seçildiğinde, “Fiş Satırları Proje Bilgileri Güncellenecek” uyarı mesajı ekrana gelir. Tamama tıklandığında satırdaki Proje Kodu alanı güncellenir; Cari Hesap kartı Diğer sekmesinde seçilen proje kodu bu alana aktarılır.
Açıklama: Fiş geneline ait açıklamanın kaydedildiği alandır.
Kullanılacak Para Birimi: Fiş geneline ve satırlardaki işlemlere ait tutarların kaydedileceği para birimini belirtir. Fiş satırında ve fiş genelinde kullanılacak para birimi seçilir.
Satış Elemanı Kodu: Satırdaki işlemin ilgili olduğu satış elemanının kodudur. Kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili satış elemanı seçilir.
Teminat Riskini Etkileyecek: Teminat özelliğinin kullanılması durumunda, satırdaki işlemin teminat riskine etkisini belirtir. İşlem teminat riskini etkileyecekse bu alanda yer alan kutu işaretlenir.
Riski Etkileyecek: Satırdaki işlemin cari hesap risk durumunu etkileyip etkilemeyeceğini belirtir. Etkileyecekse alanda yer alan kutu işaretlenir.
Fişin alt bölümündeki alanlardan fiş geneline ait bilgiler kaydedilir:
Açıklama: Fiş geneline ait açıklamanın kaydedildiği alandır.
Kullanılacak Para Birimi: Fiş geneline ve satırlardaki işlemlere ait tutarların kaydedileceği para birimini belirtir. Fiş satırında ve fiş genelinde kullanılacak para birimi seçilir.
Fişin sağ alt bölümündeki alanlardan fiş toplam bilgileri seçilen para birimleri üzerinden izlenir. Bu alanlara doğrudan bilgi girilemez ve değişiklik yapılamaz. Toplam bilgileri satırlardaki işlemler sonucu hesaplanır ve ilgili alanlara aktarılır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...