LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 11:35:00 by logo bayisi in    No comments
Malların temini için satıcı firmalara verilen siparişler satınalma sipariş fişleri ile kaydedilir. Müşterilerden alınan siparişler ise satış sipariş fişleri ile kaydedilir. Satış ve satınalma sipariş fişleri genel sayfasından tüm fiş için geçerli olacak bilgiler ile ilgili firmadan temin edilecek / ilgili firmaya teslim edilecek mallara ait bilgiler girilir. Fiş detay bilgileri Fiş Detayları seçeneği ile kaydedilir.
Başlık bilgileri bölümündeki alanlara fişteki tüm satırlar için geçerli olacak genel bilgiler (tarih, fiş numarası, cari hesap kodu, ambar, satış elemanı kodu, özel kod ve yetki kodu) kaydedilir. Ödeme Şekli alanında, fiş toplamının hangi ödeme planına göre kapatılacağını belirten Ödeme Planı Kodu belirtilir.
Fiş satırlarında ise siparişi verilecek olan / siparişi alınacak olan malzeme bilgileri kaydedilir.
Siparişi verilen ya da alınan ürün, Malzeme Kodu veya Açıklaması alanında belirtilir. Her iki alandan da malzeme kartları listelenir ve ilgili malzeme seçilir.
MiktarBirim ve Birim Fiyat alanlarında, sipariş miktarı, siparişin hangi birim üzerinden verildiği ve ürünün birim fiyatı belirtilir. Belirtilen miktar, birim ve birim fiyat üzerinden satır tutarı otomatik olarak hesaplanır ve Tutar alanına aktarılır.
Yerel para birimi dışında bir döviz türü üzerinden işlem yapılması durumunda, Döviz ve Dövizli Birim Fiyatalanlarına bilgi girişi yapılabilir.
Siparişi verilen ya da alınan ürün için standart olarak uygulanan indirim söz konusu ise, "%" alanında belirtilir. Malzeme kartında herhangi bir indirim oranı belirtilmişse, bu alana öndeğer olarak aktarılır.
KDV% alanına malzeme kartında belirtilen KDV% öndeğer olarak gelir.
KDV Dahil/Hariç kolonunda birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı belirlenir. Burada yapılan seçime göre toplamlar hesaplanır.
Hareket Özel Kodu 1/2 alanlarında, satırdaki hareket için geçerli olacak özel kodlar, Açıklama alanında ise satırdaki işleme ilişkin açıklama kaydedilir.
Rezervasyon: Rezervasyon malın satış ya da üretim için ayrılmasıdır. Bu alanda yapılan seçim üretim ve malzeme takibi açısından önemlidir. Rezerve alanında “Evet” seçiminin yapılması durumunda, rezerve edilen mal miktarı sipariş satırındaki Rezerve Miktarı alanında belirtilir. Rezerve edilen malzeme miktarı, malzeme durum penceresinde ve malzeme ambar toplamlarında Rezerve Edilen Miktar alanında izlenebilir.
Sipariş Temin / Teslim Tarihi ve Statü Bilgileri 
Satınalma ve satış sipariş fişlerinde, siparişlerin temin ve teslim tarihleri ve statü bilgileri ilgili kolonlarda kaydedilir.
Statü: Siparişin durumunun belirlendiği alandır. "Bekliyor" ve "Kapandı" olmak üzere iki seçeneklidir. Siparişler parçalı olarak teslim alınabilir / teslim edilebilir. Her teslimatta sipariş fişinden ilgili malzeme miktarları düşülerek bekleyen kısım hesaplanır. Bazı durumlarda, teslimattan sonra kalan bölüm izlenmez.
Örneğin 100 adet sipariş verilmiş ve 90 adet mal teslim alınmıştır. Geri kalan 10 tane malın bekleyen sipariş olarak sistemde tutulması istenmemektedir. Bu durumda, Statü alanında "Kapandı" seçeneği işaretlenir. Aksi durumda bekleyen kısım sevk edilinceye kadar sipariş satırının statüsü "Bekliyor" olarak kalır. Siparişin tamamının karşılanması durumunda ise statü otomatik olarak "Kapandı" konumuna geçer. Raporlarda Sevk Durumu filtresi ile koşul belirlenir. Siparişlerin ne kadarının teslim edildiği ve bekleyen sipariş miktarlarını ayrı ayrı raporlanır.
Çok satırlı siparişlerdeki tüm hareketleri aynı anda "Kapandı" durumuna getirmek için sipariş satırlarında F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Toplu Statü Kapat" seçeneği kullanılır.
Temin / Teslim Tarihi: Satınalma siparişinin temin, satış siparişinin ise teslim edildiği tarihtir. Sipariş fiş tarihi alan öndeğer olarak aktarılır. Bu alana kullanıcı tarafından da bilgi girişi yapılabilir. Temin ve teslim tarihi raporlarda filtre olarak kullanılır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...