LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Sipariş fişinin / irsaliyenin başlık bölümünde siparişi verilen ve sevkedilen tüm malzeme veya hizmetler için geçerli olacak bilgiler kaydedilir. Fiş başlık bölümünde yer alan alanlar şunlardır:
Fiş Numarası: Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Tarih: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Zaman: İşlemin kaydedildiği saati gösterir.
Belge No: İşleme ait belgenin numarasıdır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.
Cari Hesap Kodu: İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur.
Cari Hesap Unvanı: İşlemin ait olduğu cari hesabın unvanıdır.
Ödemeler: Fiş geneline uygulanacak ödeme planının kodudur. Cari hesap kartında, cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak ödeme planı belirlenmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır. Fiş ya da fatura farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa değiştirilebilir.
Fiş veya faturada bağlantı takibi yapılan bir ticari işlem grubunun seçilmesi durumunda, Diğer İşlemler / Çalışma Bilgileri altında yer alan Ticari İşlem Grubu – Ödeme Planı Bağlantısı penceresinde ilgili ticari işlem grubu için seçilen ödeme planı bu alana otomatik olarak gelir. İstenirse değiştirilir.
Satınalma faturasında ve ödemeli satınalma siparişinde ödeme tipi Kredi Kartı seçildiğinde ve fiş kaydedildiğinde Firma Kredi Kartı Fişi ekrana otomatik olarak gelir.
Ticari İşlem Grubu: İşlemin ait olduğu cari hesabın bağlı olduğu ticari işlem grubunu belirtir.
Satış fiş ve fatura hareketlerinde bağlantı takibi yapılmak isteniyorsa, bağlantı takibi yapılan bir ticari işlem grubunun fiş veya faturaya seçilmiş olması gerekir. Fişlerin kaydı sırasında, fişte seçilen ticari işlem grubunun toplam borç ve alacak hareketleri kontrol edilir. Hesaplama sonucu borç bakiye vermesi durumunda program kullanıcıyı "Bağlantı limiti aşılmıştır" mesajı ile uyarır ve fiş kaydedilmez. Bu kontrol sadece bağlantı takibi yapılan ticari işlem grupları için geçerlidir.
İşyeri: Bu alan, yapılan satınalma / satış işleminin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Seçilen işyerinin e-fatura kullanıcı olması durumunda, (cari hesap e-fatura kullanıcısı ise) faturada yer alan e-Fatura seçeneği otomatik olarak seçili duruma geçer.
Ambar: Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Bu alan işlemin ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır.
Özel Kod: Fişleri gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.
Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Satış Elemanı Kodu: Satış/Satınalma işlemini yapan satıcının kodudur. Satış ya da satınalma işleminin satıcı ile ilişkilendirilmesi için kullanılır. 
Ödemeli: Bu alan yalnızca sipariş fişlerinde yer alır. Satış sipariş fişleri ödemeli ve ödemesiz olmak üzere iki şekilde kaydedilir. Ödemeli seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, sipariş fişi kaydedilirken fiş geneli ya da satırlarında seçilen ödeme planlarına göre ödeme hareketleri otomatik olarak devreye girer. Sipariş alındığı andan itibaren cari hesap borçlandırılır; cari hesabın borç takibinde ödemeler görünür. Sipariş fişi borç takip ekranına yansır.
Sipariş Fişinde Cari Hesaba ait Risk Bilgileri
Satınalma ve satış sipariş fişlerinde cari hesap seçildiğinde, ilgili cari hesabın risk ve bakiye bilgileri cari hesap kodu ve unvanı alanlarının üzerine gelindiğinde açılan bir tooltip'te listelenir. Risk limiti aşıldığında, kullanıcı bu bilgiyi ilgili tooltip sayesinde görebilecektir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...