LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Malzeme alış ve satış işlemlerin kaydedilmesinde gündelik hayatta kullanılan belge ya da fişlere benzeyen fişler kullanılır. Sipariş ve irsaliye bilgilerinin kaydedildiği fişler aynı yapıdadır. Satınalma ya da satış siparişlerine ait bilgiler sipariş fişleri ile kaydedilir. İrsaliyelere ait bilgiler, yapılan işlem türüne uygun irsaliye türü seçilerek kaydedilir.
Satınalma ve Satış sipariş fişleri ile sevk bilgilerini içeren alış ve satış irsaliyeleri Stok program bölümünden  kaydedilir.
Sipariş Fişi / İrsaliye Bilgileri
Satınalma ve satış ile ilgili işlemleri kaydetmek için kullanılan sipariş fişleri ve irsaliye bilgileri Fiş ve Detaylarolmak üzere iki ana sayfadan kaydedilir.
Sipariş fişi / irsaliye genel bilgilerini içerik açısından genel olarak üç ana bölümde incelemek mümkündür:
Sipariş Fişi / İrsaliye Başlık Bilgileri: Bu bölümde fişe ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak fiş girişi penceresinin üst kısmında yer alır. Genel bilgi sözüyle fişte yer alan malzeme ya da hizmetlerin hepsi için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Örneğin fiş numarası, fiş tarihi, belge numarası, cari hesap kodu, ambar vb. bilgiler, satırlarda yer alan malzeme ya da hizmet hareketlerine göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir.
Sipariş Fişi / İrsaliye Satırları: Satırlar çizgi ile ayrılmış iki bölümden oluşur. Çizginin üst bölümünde fiş satır bilgileri, yani hareket gören malzeme ve hizmet kartlarına ait bilgilerle, (malzeme, hizmet kodu, miktarı, birim fiyatı vb. bilgiler mal ya da hizmet bilgilerine örnek verilebilir) satırdaki işleme ait indirim, masraf ve promosyon bilgileri kaydedilir. Fiş geneline ait indirim, masraf ve promosyonlar ise çizginin alt bölümünde yer alan satırlardan kaydedilir. Fiş satırları ekrandaki görüntüsü ile sınırlı değildir. Yani bir sipariş fiş irsaliye ya da faturada istenen sayıda alış hareketi kaydedilebilir
Sipariş Fişi / İrsaliye Genel Bilgileri: Bu bölüm ise fiş penceresinin alt bölümünde yer alır ve o fişte girilen hareket satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir. Fiş genelinde ve satırlarda kullanılacak para birimi belirlenir. Tutar bilgileri Toplam Masraf, Toplam İndirim, Toplam KDV, Toplam Ek Vergi, Toplam ve Net alanlarında gösterilir. Tutar alanlarındaki değerler kullanıcı tarafından doğrudan değiştirilemez. Bu toplamlar, fiş satırları değiştirildikçe program tarafından otomatik olarak hesaplanır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...