LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 11:34:00 by logo bayisi   No comments
Alım işlemlerinde satıcı firmanın gerek alınan mala gerekse işlem geneline uyguladığı promosyonlar ile firmanın satış işlemlerinde uyguladığı promosyonlar fiş satırlarında kaydedilir. Alış ve satış irsaliyeleri ile sipariş fişlerinde;
  • satırda işlem gören malzemeye
  • işlem geneline
promosyon uygulanır.
Alınan ve satılan mala uygulanan promosyonlar fiş satırlarında ilgili satırın altında, işlem geneline ait promosyonlar ise çizgi ile ayrılan bölümde, satır türü belirtilerek kaydedilir. Promosyon olarak verilen mala ait bilgileri malzeme seçilerek kaydedilir.
Sipariş işlemlerinde gerek satırdaki işleme gerekse fiş geneline promosyon uygulanmaz. Firmanın siparişi alınan mal ya da mallar için promosyon uygulaması varsa bu işlemler, sipariş irsaliyeye aktarıldığında, irsaliye satırlarında kaydedilir.
İrsaliyelerde depozitolu satırlar için promosyon uygulanamaz.
Promosyon KDV Tutarının Fiş Toplam KDV Tutarına Etkisi
Sipariş ve irsaliyelerde, satıra veya fiş geneline uygulanan promosyon KDV tutarının fiş toplamını etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için, fişte seçilen Ticari İşlem Grubu kartında yer alan Promosyon KDV Tutarı Fatura KDV Tutarını Etkiler seçeneği kullanılır. Fişte seçilen Ticari İşlem Grubu kartındaki bu alan işaretli ise, promosyon satırında (ister genele uygulanmış olsun ister satıra) hesaplanan KDV tutarı, fişin toplam bilgilerinde yer alan "Toplam KDV" alanına eklenecektir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...