LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Firma mal ya da hizmet aldığı cari hesaplara ödemelerini yaparken müşterilerinden aldığı çekleri/senetleri de kullanabilir. Cari hesaba çek çıkış işlemlerinde Çek Çıkış (Cari Hesaba), senet çıkışlarında ise Senet Çıkış (Cari Hesaba) bordro türü seçilir. Bordronun üst bölümündeki alanlardan bordro geneline ait bilgiler ile çek/senedin verildiği ya da ciro edildiği cari hesaba ait bilgiler, bordro satırlarında ise çıkış işlemi yapılan çek/senet bilgileri kaydedilir.
Müşteri Çeklerinin / Senetlerinin Ciro Edilmesi
Portföyde bulunan ve cari hesaba verilecek müşteri çek ve senetlerini seçmek için bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ciro seçeneği kullanılır. Bordro türüne göre müşteri çekleri /senetleri listelenir. Cari hesaba ciro edilecek çekler/senetler işaretlenerek seçilir.
Cari hesaba çok sayıda ve belli özellikteki çek/senedin ciro edilmesi durumunda, Toplu Seçim seçeneği ile koşul belirlenir ve bu koşullara uyan kayıtlar topluca seçilerek bordro satırlarına aktarılır. Seçilen her çek (senet) bordroda bir satır olarak yer alır.
Firmanın Kendi Çekleri ve Borç Senetlerinin Cari Hesaba Verilmesi
Cari hesaba firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin durumunda verilen çek/senede ait bilgiler bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde Kendi Çekimiz ya da Kendi Senedimiz seçeneği ile kaydedilir. Çek/senet giriş kartı üzerindeki alanlar çek ya da senet giriş işlemi yapılmasına bağlı olarak değişecektir.
Cari Hesaba Ciro İşlemleri için Değerlenecek Döviz Bilgisi
Cari hesaba ciro edilen çek/senetlerin değerleme işleminde izleneceği döviz türü, müşteri çek/senet döviz türünden farklı olabilir. Çek/senedin ciro edilen müşteride izleneceği döviz türü cari hesaba çek/senet çıkış bordrolarında yer alan ikinci değerleme alanınd

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...