LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 05:46:00 by logo bayisi in    No comments
Cari hesaba ya da bankaya tahsil ya da teminata çıkış bordrolarında ve durum değişikliklerinin yapıldığı işlem bordrolarında, çek ve senetler tek tek seçilerek bordro satırlarına aktarıldığı gibi topluca seçilerek de aktarılabilir. Bunun için çıkış bordro satırlarında ve işlem bordrolarında Toplu Seçim penceresinde filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir ve bordroya aktarılacak çek ya da senetler topluca işaretlenir. Filtre satırlarında grup ve aralık tanımı yapılarak istenilen özellikteki kayıtların aktarılması sağlanır.
Koşul belirlenecek filtre seçenekleri şunlardır:
Toplam Tutar: Aktarılacak çek ya da senet toplam tutarıdır. Doğrudan yazılır.
Vade: Aktarılacak çek ve senetler vadelerine göre filtrelenir. Başlangıç ve bitiş tarihi verilerek, bu tarihler arasında olan çek ve senetlerin aktarılması sağlanır.
Portföy Numarası: Aktarılacak çek ya da senetlerin portföy numaralarına göre seçildiği filtre satırıdır. Grup ve aralık tanımı yapılarak aktarılacak çek ya da senetler filtrelenir.
Seri Numarası: Çek ya da senedin seri numarasına göre filtreleme yapılan satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.
Tutar: Bu filtre satırında başlangıç ve bitiş tutar aralığı verilerek, tutarları bu aralıkta kalan çek ya da senetlerin aktarılması sağlanır.
Özel Kod: Çek ya da senet kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak bu tanıma uygun özel koda sahip çek ya da senetlerin topluca seçilmesi sağlanır.
Borçlu / Kefil: Bu filtre satırlarında, çek ya da senedin borçlusuna göre filtreleme yapılır. Koşul belirleme işleminde grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.
Ödeme Yeri: Seçilecek olan çek ya da senetler ödeme yerlerine göre filtrelenir. Grup ya da aralık tanımı yapılarak istenen koşul belirlenir.
Muhabir Şube: Çek ya da senet girişlerinde belirtilen muhabir şube koduna göre filtreleme yapılır.
Döviz Türü: Çek ya da senetler işlem dövizi türlerine göre filtrelenir. Döviz türleri listesinde istenen türler işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm türler işaretlidir ve dikkate alınır. Toplu seçim için geçerli olmayacak türlerin yanındaki işaret kaldırılır.
Tahsil / Teminat Banka Kodu: Tahsil ve teminata çek/senet çıkışlarında banka hesap koduna göre filtreleme yapılan satırdır.
Banka Adı: Tahsil ve teminata çek/senet çıkışlarında banka adına göre filtreleme yapılan satırdır.
Filtre satırlarında yapılan koşul belirleme işleminden sonra "Devam Et" düğmesi tıklanır ve belirlenen özellikteki çek ya da senetler topluca işaretlenir. Bu çek ya da senetleri bordro satırlarına aktarmak için müşteri çekleri/senetleri listesinde Seçilenleri Aktar seçeneği kullanılır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...