LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 09:30:00 by logo bayisi in    No comments


Ar-Ge kapsamında ödenen ücretlerin detaylı olarak listelendiği rapordur. Bordro program bölümünde
Raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre
Değeri
Kurum
Tanımlı Kurumlar
İşyeri
Tanımlı İşyerleri
Bölüm
Tanımlı Bölümler
Rapor Bilgileri

Rapor Tarihi
Başlangıç – Bitiş
İşlem Ayı
Ay Seçimi
İşlem Yılı
Tarih Girişi
Sıralama
Sicil Numarasına Göre / Soyadına Göre / Adına Göre /
Ünvanına Göre /
Bordro Koduna Göre
Gruplama
Kurum / Kurum-İşyeri
Sicil Bilgileri

Sicil Numarası
Grup / Aralık
Bordro Kodu
Grup / Aralık
Kanuni Değişiklikler

Sosyal Güvenlik Statüsü
4/a Normal / 4/a Emekli / 4/a Çırak / 4/a Stajyer / 4/a Yabancı / 4/c 657
Sayılı Kanuna Tabi (5434) / 4/c Emekli Sandığı (Çalışan) (5434) / 4/c
Emekli Sandığı (Emekli) (5434) / 4/b Bağkur (Çalışan) /
 4/b Bağkur
(Emekli) / 4/c 657 Sayılı Kanuna Tabi / 4/c Emekli Sandığı
(Çalışan) / 4/c Emekli Sandığı (Emekli) / Diğer
Ar-Ge Statüsü
%80 / %90

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...