LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Aylık hizmet  ve prim bilgilerinin listelendiği Sosyal Sigortalar kurumuna verilen belgedir. Bordro program bölümünde Sosyal Sigorta Bildirgeleri seçeneği altında yer alır. Raporun ne şekilde ve hangi personel için alınacağı filtre satırlarında belirlenir. 
SGK-Web Bağlantısı
Sosyal Sigorta Bildirgeleri SGK sayfasına otomatik olarak bağlanıp aktarılabilir. Bunun için filtre seçeneklerinde yer alan E-Bildirge satırında, SGK Sayfasına filtresi kullanılır. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda SGK sayfasına bağlanılarak bildirge gönderim işlemi yapılır. 

Aylık Hizmet ve Prim Belgesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:
 
Filtre
Değeri
E-Bildirge
Hayır/Excel Dosyasına/XML Dosyasına/SGK Sayfasına
Sıralama
SGK Numarasına Göre/Sicil Numarasına Göre
Form Seçimi
Matbu/Düz A4 veya Sürekli Kağıt
Düzenleme Tarihi
Tarih Girişi
Bildirgenin Mahiyeti
Asıl/Ek
İşlem Ayı
Ay Seçimi
İşlem Yılı
Tarih Girişi
Aynı SGK Numarasına Sahip İşyerleri
Ayrı Sayfa/Tek Sayfa
SGK Prim Matrahı
Hepsi/Tabanın Altında Olanlar/Tabanın Üstünde Olanlar
Belge Türü
Belge Türü
Kanun Numarası
Kanun Numarası
Prim Türüne Göre Filtreleme
Evet/Hayır
Analık Sigorta Primi
Boş/Analık Sigortası
Hastalık Sigortası
Boş/Hastalık Sigortası
Malullük/Yaşlılık/Hastalık Sigorta Primi
Boş/ Malullük/Yaşlılık/Hastalık Sigortası
SGDP Primi
Boş/SGDP
İşsizlik Sigortası Primi
Boş/İşsizlik Sigortası
Sicil Bilgileri

Sicil Numarası
Grup/Aralık
Bordro Kodu
Grup/Aralık
Belge Türü

İndirim Kanunu

Sosyal Güvenlik Statüsü
Sosyal Güvenlik Statüsü Seçenekleri
Çalışma Kanunu
İş Kanunu/Basın İş Yasası/Deniz İş Yasası
Sakatlık derecesi
Sakatlık Derecesi Seçenekleri

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (4/c)

4/c statüsündeki personel için aylık hizmet ve prim bilgilerinin listelendiği Sosyal Sigortalar kurumuna verilen belgedir. Bordro program bölümünde Sosyal Sigorta Bildirgeleri seçeneği altında yer alır. Raporun ne şekilde ve hangi personel için alınacağı filtre satırlarında belirlenir. 

SGK-Web Bağlantısı
Sosyal Sigorta Bildirgeleri SGK sayfasına otomatik olarak bağlanıp aktarılabilir. Bunun için filtre seçeneklerinde yer alan E-Bildirge satırında, SGK Sayfasına filtresi kullanılır. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda SGK sayfasına bağlanılarak bildirge gönderim işlemi yapılır. 
Aylık Hizmet ve Prim Belgesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre
Değeri
E-Bildirge
Hayır/Excel Dosyasına/XML Dosyasına/SGK Sayfasına
Sıralama
SGK Numarasına Göre/Sicil Numarasına Göre
Form Seçimi
Matbu/Düz A4 veya Sürekli Kağıt
Tasarım Tipi
5434/5510
Düzenleme Tarihi
Tarih Girişi
Bildirgenin Mahiyeti
Asıl/Ek
İşlem Ayı
Ay Seçimi
İşlem Yılı
Tarih Girişi
Aynı SGK Numarasına Sahip İşyerleri
Ayrı Sayfa/Tek Sayfa
SGK Prim Matrahı
Hepsi/Tabanın Altında Olanlar/Tabanın Üstünde Olanlar
Prim Türüne Göre Filtreleme
Evet/Hayır
Analık Sigorta Primi
Boş/Analık Sigortası
Hastalık Sigortası
Boş/Hastalık Sigortası
Malullük/Yaşlılık/Hastalık Sigorta Primi
Boş/ Malullük/Yaşlılık/Hastalık Sigortası
SGDP Primi
Boş/SGDP
İşsizlik Sigortası Primi
Boş/İşsizlik Sigortası
Çalışma Statüsü
Çalışanlar / İşten Ayrılanlar
Onay Durumu
Onaylı / Onaysız
Sicil Bilgileri

Sicil Numarası
Grup/Aralık
Bordro Kodu
Grup/Aralık
Belge Türü
Belge Türü Seçenekleri
İndirim Kanunu
İndirim Kanunu Seçenekleri
Sosyal Güvenlik Statüsü
Statü Seçenekleri
Çalışma Kanunu
İş Kanunu/Basın İş Yasası/Deniz İş Yasası
Sakatlık derecesi
Sakatlık Derecesi Seçenekleri

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...