LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 12:14:00 by logo bayisi in    No comments


Tahakkuk listesi personel ücret bilgilerinin özet olarak alındığı rapor seçeneğidir. Tahakkuk listesinde yapılan hesaplar kullanılan hesap şablonuna ve şablonda belirlenen özelliklere göre değişecektir.
Tahakkuk listesi raporunda ödemeler toplamı, yasal kesintiler toplamı, ek kesintiler toplamı ve net ödemeler her personel için ayrı ayrı listelenir.
Rapor firma, bölüm ve işyeri filtre satırlarında yapılacak koşul belirleme işlemine göre tüm personelleri içerecek şekilde alınabileceği gibi her firma ve/veya işyerinde çalışan personelleri içerecek şekilde de alınabilir.
Eğer iki tarih arası tahakkuk listesi alınacaksa istenilen aralıklar işlem tarihi filtre satırında belirtilir. Rapor belirli bir tarihteki bilgileri içerecek şekilde alınacaksa başlangıç ve bitiş tarihlerine aynı tarihin verilmelidir.
Tahakkuk listesi raporunu detay bilgilerle almak için Detay filtre satırında Evet seçilir. Detay bilgileri içeren parametrelerle ilgili alanlar Kullanıcı rapor tasarımı ile oluşturulur.
Tahakkuk Şekli filtre satırında dönemsel seçilirse işlem tarihinin denk geldiği döneme ait bilgiler listelenir. Aylık seçildiğinde ise işlem tarihinin denk geldiği ay içindeki bütün tahakkuk bilgileri dikkate alınarak listelenir.
İşsizlik sigortası ile ilgili bilgileri raporlayabilmek için SGK prim numarasının mutlaka girilmesi gerekmektedir. Sicil kartları üzerinde tabi olduğu SGK Primleri listesine bakıldığında ;
  • ( 1 ) Analık Sigortası
  • ( 2 ) Hastalık Sigortası
  • ( 99 ) İş Kazası Sigortası olarak görülmektedir.

Tahakkuk Listesi raporunda, kullanıcı tanımlı rapor tanımı yapılırken alan listesi üzerinden SGK primi tanımlaması yapılırken hangi SGK primi olduğuna dair numarası girilmelidir. Rapor tanımlaması yapılırken girilmesi gereken numaralar SGK primine göre şöyledir ;
  • ( 2 ) Analık Sigortası
  • ( 3 ) Hastalık Sigortası
  • ( 4 ) Hastalık Sigortası ( çırak )
  • ( 5 ) Mal. / Yaş. / Ölüm Sig.
  • ( 6 ) SGDP
  • ( 7 ) İşsizlik Sigortası
  • ( 0 ) İş Kazası Sigortası

Rapor filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre


Değeri
Firma


Tanımlı Firmalar
İşyeri


Tanımlı İşyerleri
Bölüm


Tanımlı Bölümler
Detaylı Rapor


Evet / Hayır
Hak Tipi


Ek Mesailer / Sosyal Yardımlar / Ek Ödemeler / Ek Kesintiler / Borç Kesintisi
Rapor Bilgileri
Rapor Tarihi

Tarih bilgisi

İşlem Tarihi

Başlangıç / Bitiş tarih aralığı

Listeleme

Sicil Numarasına Göre / Soyadına Göre

Sıralama

Firma/ Firma - İşyeri / Firma - Bölüm/Firma - İşyeri - Bölüm/ Kullanıcı Tanımlı İndeks

Ara Toplam Basımı

Evet / Hayır

Tahakkuk Şekli

Dönemsel / Aylık / İki Tarih arası

Kolon Başlığı

İlk sayfa / Her sayfa

Rapor Çarpanı

Bilgi girişi
Sicil Bilgileri
Sicil Numarası

Grup/Aralık

Adı

Grup/Aralık

Soyadı

Grup/Aralık

Bordro Kodu

Grup/Aralık

İşe Giriş Tarihi

Başlangıç-Bitiş tarih aralığı

İşten Çıkış Tarihi

Başlangıç-Bitiş tarih aralığı

Çalışma Statüsü

Çalışanlar / İşten Ayrılanlar
Ücret Bilgileri
Ücret Tutarı

Ücret tutar aralığı

Ödeme Tipi

Ay / Gün / Saat

Ödeme Şekli

Banka / Çek / Nakit

Maaş Tipi

Normal/Kıst Maaş/İlk Maaş/Terfi/Açığa Alınmış/Tutuklanmış/Fark/Diğer

Banka Adı

Grup/Aralık

Banka Hesap No

Grup/Aralık

Banka Şubesi

Grup/Aralık

Masraf Merkezi

Grup/Aralık
Nüfus Bilgileri
Cinsiyet

Kadın/Erkek

Medeni Hali

Bekar/Evli/Dul/Boşanmış

Doğum Tarihi

Başlangıç/Bitiş
Kanuni Değişiklikler
Sosyal Güvenlik Numarası
Grup /Aralık


Sosyal Güvenlik Statüsü
Sosyal Güvenlik Statüsü Seçenekleri


TTF Personel Sicil Numarası
Grup /Aralık


Sakatlık Derecesi
Yok / 1. Derece / 2. Derece / 3. Derece


Bordro Kodu
Grup/Aralık


Belge Türü
Belge Türü Seçenekleri


İndirim Kanunu
İndirim Kanunu Seçenekleri


İstihdam Yasası
İstihdam Yasası Seçenekleri

Filtre
Değeri
Kurum
Tanımlı Kurumlar
İşyeri
Tanımlı İşyerleri
Bölüm
Tanımlı Bölümler
Birim
Tanımlı Birimler
Detaylı Rapor
Hak Tipi Uygun Olanlar / Hepsi
Hak Tipi
Ek Mesailer / Sosyal Yardımlar / Ek Ödemeler / Ek Kesintiler / Borç Kesintisi
Rapor Bilgileri

Rapor Tarihi
Başlangıç-Bitiş tarih aralığı
İşlem Tarihi
Başlangıç-Bitiş tarih aralığı
Sıralama
Kurum/ Kurum- İşyeri / Kurum- Bölüm/Kurum- İş yeri - Bölüm/ Kullanıcı Tanımlı İndeks
Gruplama
Kurum/ Kurum- İşyeri / Kurum- Bölüm/Kurum- İş yeri - Bölüm/ Kullanıcı Tanımlı İndeks
Sayfa Basımı
Yeni Sayfa / Aynı Sayfa
Ara Toplam Basımı
Evet / Hayır
Tahakkuk Şekli
Dönemsel / Aylık
Kolon Başlığı
İlk Sayfa / Her Sayfa
Raporlama Dövizi
Döviz türü seçimi
Rapor Çarpanı
Çarpan Değeri
Onay Durumu
Onaylı / Onaysız
Sicil Bilgileri

Sicil Numarası
Grup / Aralık
Adı
Grup / Aralık
Soyadı
Grup / Aralık
Ünvanı
Grup / Aralık
Bordro Kodu
Grup / Aralık
Görevi
Grup / Aralık
İşyerine Giriş Tarihi
Başlangıç-Bitiş tarih aralığı
İşten Çıkış Tarihi
Başlangıç-Bitiş tarih aralığı
Çalışma Statüsü
Çalışanlar / İşten Ayrılanlar
Yeni Bütçe Kodu
Grup / Aralık
Eski Bütçe Kodu
Grup / Aralık
Diğer Pozisyonlar
Değer Girişi
Özel Kod
Grup / Aralık
Ücret Bilgileri

Ücret Tutarı
Ücret tutar aralığı
Ödeme Tipi
Ay / Gün / Saat
Ödeme Şekli
Banka / Çek / Nakit
Hesaplama Şekli
Net/Brüt
Maaş Tipi
Normal/Kıst Maaş/İlk Maaş/Terfi/Açığa Alınmış/Tutuklanmış/Fark/Diğer
Fark Bordro Tipi Filtresi
Katsayı Farkı/Terfi Farkı/Açığa Alınmış Farkı/Tutuklu Farkı
Banka Adı
Grup/Aralık
Banka Hesap Numarası
Grup/Aralık
Banka Şubesi
Grup/Aralık
Masraf Merkezi
Grup/Aralık
Çalıştığı Derece
Derece seçenekleri
Çalıştığı Kademe
Kademe seçenekleri
Emeklilik Derece
Derece seçenekleri
Emeklilik Kademe
Kademe seçenekleri
Kadro Derecesi
Derece seçenekleri
Kadro Kademesi
Kademe seçenekleri
Hizmet Tanımı
Hizmet seçenekleri
KDPS Giriş Tarihi
Tarih girişi
Kıdem Yılı
Tarih girişi
Kıdem Başlangıç Tarihi
Tarih girişi
Ücret Döviz Türü
Döviz Türleri
Nüfus Bilgileri

Cinsiyet
Kadın/Erkek
Medeni Hali
Bekar/Evli/Dul/Boşanmış
Doğum Tarihi
Başlangıç/Bitiş
Sosyal Güvenlik Numarası
Grup / Aralık
Kanuni Bilgiler

Sosyal Güvenlik Numarası
Grup / Aralık
Sosyal Güvenlik Statüsü
Normal / Emekli / Çırak / Stajyer / Yabancı / 657 Sayılı Kanuna Tabi / Emekli Sandığı (Çalışan) Emekli Sandığı (Emekli) / Bağkur (Çalışan) Bağkur (Emekli) Diğer
TTF Personel Sicil No
Grup / Aralık
Sakatlık Derecesi
Yok / 1. Derece / 2. Derece / 3. Derece
Muafiyetler
Tasarrufu Teşvik Fonu / Savunma Sanayi Fonu / Gelir Vergisi (Yabancılar için) / Özel Vergi İndirimi
Çalışma Kanunu
İş Kanunu / Basın İş Yasası 7 Deniz İş Yasası
Belge Türü
Belge Türü Seçenekleri
İndirim Kanunu
İndirim Kanunu Seç
İstihdam Yasası
İstihdam Yasası Seçenekleri

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...