LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Veri Aktarımı (Dışarı) seçeneği ile aktarılacak bilgiler XML uzantılı bir dosyaya aktarılır. Hangi bilgilerin aktarılacağı XML şablonu tanımlanarak belirlenir.
Dosyaya aktarım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:
Dosya Adı: Aktarım dosyasının adıdır. 
Veriler Birleştirilecektir: Bu seçenek, seçilen dosya kullanılarak yapılacak veri aktarımında aynı numaralı fiş ya da kayıtların olması durumunda kayıt numaralarının artırılarak aktarımın yapılmasına olanak sağlar. "Veriler Birleştirilecektir" seçeneği işaretli değilse, aynı numaralı kaydın olması durumunda bu kayıt aktarılmaz.
XML Şablonu Kullanılacaktır: Aktarım işleminde XML şablonu kullanılacaksa bu alanda belirlenir. 
XML Şablonu: Aktarım işleminde kullanılacak XML şablonunun adıdır. Tanımlı şablonlar listelenir ve seçilir. Aktarım için kullanılacak şablon tanımlı değilse Ekle seçeneği ile yeni şablon tanımlanır.
Filtreler: Bu seçenek ile şablonda filtre kullanılacak seçimi yapılan alanlar için filtreleme yapılır.
Dosyaya Aktarım
Aktarım işleminin yapılacağı XML dosyası seçilerek dışarıya veri aktarımı işlemi başlatılır. Şablonda seçilen alanlar ve bu alanlar için tanımlanan filtre loşulları dikkate alınarak veriler XML formatındaki dosyaya yazdırılır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...