LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 11:10:00 by logo bayisi   No comments


Tiger 3 Sürüm Yenilikleri
Sistem İşletmeni
1- Kullanıcı Yetki Ağacına Eklenen Yeni Seçenekler
Kullanıcı yetki ağacına, "Fişlerde İşlem Döviz Türü Değiştirilemesin" ve "Fişlerde İşlem Döviz Kuru Yalnızca Listeden Seçilebilsin" yetkileri eklendi. 
2- Banka Kredi Taksitlerine Eklenen Yeni Yetki
Finans > Hareketler > Banka Kredi Taksitlerinin altında "Faiz Hesaplamasını Çıkar" yetkisi eklenmiştir.

Ticari Sistem
1-Muhasebe Hesapları Şablonunda Yapılan Değişiklikler
Muhasebe Hesapları Şablonunda, hareket gören hesapların kontrol edilmesi ve uygun olmaan durumlarda alt hesap oluşturulmaması sağlandı.
"Kırılım Sayısı" sütununun adı "Karakter Sayısı" olarak değiştirildi. 

Finans
1- Cari Hesap Ekstresine Eklenen Yeni Filtre
Cari Hesap Ekstresine "Ortalama Vade Referans Tarihi: Başlangıç / Bitiş" eklenmiştir.
2- Banka Kredi Taksitleri F9 Menüsüne Eklenen Yeni Seçenek
Rotatif Krediler için banka kredi taksitleri listesinin F9 menüsünde "Faiz Hesaplamasını Çıkar" seçeneği eklendi.
3- Banka Ekstresi ve Banka Hesap Ekstresi Raporlarında Yapılan Değişiklik
Banka Ekstresi ve Banka Hesap Ekstresi raporlarındaki "Ticari İşlem Grubu" filtresi "Cari Hesap Ticari İşlem Grubu" olarak değiştirilmiştir.
4- Çek ve Senetler Listesine (Browser) Eklenen Filtre
Çek ve Senetler listesinin Durumu filtresine "Karşılığı Yok" seçeneği eklenmiştir.

Genel
1-Öndeğer Masaüstü Seçim Ekranında Klavye Yön Tuşları İle Masaüstü Modelleri Arasında Geçiş Yapılabilmesi
Klavye yön tuşları ile öndeğer masaüstü modelleri arasında geçiş yapılması sağlanmıştır.

Duran Varlık
1-İstenilen Yıla Ait Amortisman Hesaplamalarının Silinmesi
Sabit Kıymet kayıtları F9 menüsüne amortisman tablolarının silinmesi için seçenek eklenmiştir.
2-Sabit Kıymet Kaydı İle İlişkilendirilen Ömür Artırıcı Ve Fonksiyon Artırıcı Giderler "Gider Sabit Kıymet Hareketleri" Ekranında Yeni Filtre
Filtrelere "Gider Kayıtları İle İlişkilendirilenler : Listelensin / Listelenmesin" seçeneği eklenmiştir.

Satış
1-Sabit Kıymetler İçin Negatif Seviye Kontrolünün Yapılmaması
Sabit Kıymet için Negatif Seviye Kontrolü yapılmayacaktır. Perakende Satış İrsaliyesi, Toptan Satış İrsaliyesi, Konsinye Çıkış İrsaliyesi, Perakende Satış Faturası, Toptan Satış Faturası fişlerinde "Sabit Kıymet Kayıtları ile İlişkilendir" seçeneğinde, "Ambar" bilgisi ile aynı "Ambar" değerine sahip olan kayıtların gelmesi şeklinde düzenleme yapılmıştır. 
2-Müstahsil Makbuzları F9 Menüsüne Fatura Parametreleri Seçeneği Eklenmesi
Müstahsil makbuzlarında F9 menüye fatura parametreleri seçeneği eklenerek indirim ve masrafların yansıtılacağı muhasebe hesabının seçilmesi sağlanmıştır.
3-Toptan Satış İrsaliyesi İrsaliye Parçala İşleminde İptal Edilen İrsaliye Varsa Kullanıcının Uyarılması
İrsaliye üzerinden parçalama işlemi ile oluşturulan irsaliyeler iptal edildiğinde ana irsaliye güncellenmediği için iptal işlemi yapılmak istendiğinde kullanıcıların ikaz edilmesi için "Parçalanmış İrsaliyeyi İptal Ediyorsunuz , Ana İrsaliye Güncellenmeyecektir" (Tamam / Vazgeç) şeklinde uyarı mesajı eklenmiştir.

e-İrsaliye
1-GİB'de İşlenemedi Statüsünde Olan e-İrsaliyenin Değiştir İşlemi ile Düzenlenerek Yeniden Sunucuya Gönderilmesi
e-İrsaliye olarak düzenlenen ve "GIB'de işlenemedi" statüsünde olan irsaliyelere "Değiştir" ile girilebilmesi sağlanmıştır.
0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...