LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BİLGİLENDİRME

www.logoturkiye.net program alma sürecinde olanlara doğru karar vermesi konusunda en gerçekçi bilgileri sunar. LOGO'ya ait resmi web adresinden www.logo.com.tr sizler için en uygun programı seçebilir, fiyat bilgisi alabilirsiniz.


On 07:55:00 by muhasebe eğitimi   No comments
Personelin tabi olduğu firma çalışma parametreleri Sicil kartı üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki "Tabi olduğu…" seçeneği ile kaydedilir. Bu menü seçenekleri şunlardır:
  • Tabi Olduğu Mesailer
  • Tabi Olduğu Ek Mesailer
  • Tabi Olduğu Sosyal Yardımlar
  • Tabi Olduğu Ek Ödemeler
  • Tabi Olduğu Ek Kesintiler
  • Tabi Olduğu SGK Primleri
Firma için geçerli olan çalışma parametrelerinden personel için geçerli olacaklar seçilerek belirlenir. 

Tabi Olduğu Ek Kesintiler

Personelin tabi olduğu ek kesintiler puantaj hesaplarında önemlidir. Sicil kartı açılan personelin tabi olduğu ek kesintiler (sağ fare düğmesi menüsündeki) Tabi olduğu Ek Kesintilerseçeneği ile belirlenir. Açılan ek ödemeler penceresinde kurum çalışma bilgilerinde belirlenen ek ödemeler listelenir. Personel için listedeki ek ödeme ve/veya ödemelerden geçerli olacaklar Ekle seçeneği ile Personelin tabi olduğu alanına aktarılır. 
Kurum için tanımlı olan ek kesintilerin tümünün personel için geçerli olması durumunda Hepsini seçeneği kullanılır ve tüm ek ödemeler personelin tabi olduğu alanına aktarılır. 

Tabi Olduğu Ek Mesailer

Personelin tabi olduğu ek mesailer puantaj hesaplarında önemlidir. Personelin tabi olduğu mesailer sicil kartı üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki Tabi olduğu Ek Mesailerseçeneği ile belirlenir. Ek mesailer penceresinde kurum çalışma parametrelerinde belirlenen ek mesailer listelenir. Personel için listedeki ek mesailerden geçerli olacaklar Ekle seçeneği ile Personelin tabi olduğu alanına aktarılır. 
Kurum için tanımlı olan mesailerin tümünün personel için geçerli olması durumunda Hepsini seçeneği kullanılır ve tüm ek ödemeler personelin tabi olduğu alanına aktarılır. 
Personel ve özellikle SGK uygulamaları ile ilgili kanunlar dışında kurum içindeki uygulamalar, kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Ek mesai tanımları Ayarlar menüsündeki Çalışma Parametreleri seçeneği ile tanımlanır. Yapılan bu mesai tanımlarından hangilerinin kurum için geçerli olacağı ve özellikleri ise Kurum Çalışma Parametreleri ile belirlenir. Kanunlarda belirtilmemiş ya da serbest bırakılmış bu konularda kurumun uygulayacağı kurallar sicil kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Ancak personel için bu öndeğerlerden bazıları geçerli olmayacak ise sicil kartı üzerinde belirlenir. 


Tabi Olduğu Ek Ödemeler

Personelin tabi olduğu ek ödemeler puantaj hesaplarında önemlidir. Sicil kartı açılan personelin tabi olduğu ek ödemeler (sağ fare düğmesi menüsündeki) Tabi olduğu ek ödemelerseçeneği ile belirlenir. Ek ödemeler penceresinde kurum çalışma parametreleri ile tanımlanan ek ödemeler listelenir. Personel için listedeki ek ödeme ve/veya ödemelerden geçerli olacaklar Ekle seçeneği ile Personelin tabi olduğu alanına aktarılır. 
Kurum için tanımlı olan ek ödemelerin tümünün personel için geçerli olması durumunda Hepsini seçeneği kullanılır ve tüm ek ödemeler personelin tabi olduğu alanına aktarılır. 
Ek ödeme tanımları Ayarlar menüsündeki Çalışma Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Yapılan bu ek ödeme tanımlarından hangilerinin kurum için geçerli olacağı ve özellikleri Kurum Çalışma Parametreleri ile belirlenir. Kanunlarda belirtilmemiş ya da serbest bırakılmış bazı (ek ödemeler, ek kesintiler, sosyal yardımlar vb) konularda kurumun uygulayacağı kurallar sicil kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Ancak personel için bu öndeğerlerden bazıları geçerli olmayacak ise sicil kartı üzerinde belirlenir.

Tabi Olduğu Mesailer

Personelin tabi olduğu mesailer puantaj hesaplarında önemlidir. Personelin tabi olduğu mesailer Tabi olduğu Mesailer seçeneği ile belirlenir. 
Mesailer penceresinde kurum çalışma parametrelerinde belirlenen mesailer listelenir. Personel için listedeki mesailerden geçerli olacaklar Ekle seçeneği ile "Personelin Tabi Olduğu" alanına aktarılır. 
 
Kurum için tanımlı olan mesailerin tümünün personel için geçerli olması durumunda Hepsini seçeneği kullanılır ve tüm mesailer personelin tabi olduğu alanına aktarılır.


Tabi Olduğu SGK Primleri

SGK statüsüne tabi personelin çalışma statüsüne göre tabi olacağı SGK primleri (sağ fare düğmesi menüsündeki) Tabi Olduğu SGK Primleri seçeneği ile belirlenir. Personelin tabi olduğu primler puantaj hesaplarında kullanılır. SGK prim matrah ve oranları Ayarlar menüsü altındaki Kanun Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Sicil kartında Bordro bilgileri penceresinde yapılan seçime göre personelin tabi olacağı SGK primleri öndeğer olarak gelir. 
Personel için geçerli olması istenen SGK Primleri Ekle seçeneği ile Personelin Tabi olduğu SGK primleri alanına aktarılır.


Tabi Olduğu Sosyal Yardımlar

Personelin tabi olduğu Sosyal Yardımlar puantaj hesaplarında önemlidir. Sicil kartı açılan personelin tabi olduğu sosyal yardımlar (sağ fare düğmesi menüsündeki) Tabi olduğu Sosyal Yardımlar seçeneği ile belirlenir. Sosyal yardımlar penceresinde kurum çalışma parametrelerinde belirlenen sosyal yardımlar listelenir. Personel için listedeki sosyal yardımlardan geçerli olacaklar Ekle seçeneği ile Personelin tabi olduğu alanına aktarılır.


Kurum için tanımlı olan sosyal yardımların tümünün personel için geçerli olması durumunda Hepsini seçeneği kullanılır ve tüm sosyal yardım tanımları personelin tabi olduğu alanına aktarılır.
Personel ve özellikle SGK uygulamaları ile ilgili kanunlar dışında kurum içindeki uygulamalar, kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Sosyal Yardım tanımları Ayarlar menüsündeki Çalışma Parametreleri seçeneği ile tanımlanır. Yapılan bu tanımlarından hangilerinin kurum için geçerli olacağı ve özellikleri ise Kurum Çalışma Parametreleri ile belirlenir. Kanunlarda belirtilmemiş ya da serbest bırakılmış bu konularda kurumun uygulayacağı kurallar sicil kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Ancak personel için bu öndeğerlerden bazıları geçerli olmayacak ise sicil kartı üzerinde belirlenir.

0 yorum:

Yorum Gönder