LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

BİLGİLENDİRME

www.logoturkiye.net program alma sürecinde olanlara doğru karar vermesi konusunda en gerçekçi bilgileri sunar. LOGO'ya ait resmi web adresinden www.logo.com.tr sizler için en uygun programı seçebilir, fiyat bilgisi alabilirsiniz.Rekabet ortamının sürekli arttığı ve ekonomik piyasaların hızla büyüdüğü şu zamanlarda şirketler, birlikte çalışacakları kimseleri seçerken belli bir mesleki eğitimden geçmiş, alanındaki çalışma konularına hakim olan çalışanları tercih ediyorlar. Bu nedenle çağımızda mesleki eğitim almış olmak, son derece önemli bir oldu. Mesleki eğitimin ilk adresleri elbette ki üniversiteler fakat üniversitelerin dışında hizmet sunan mesleki eğitim kursları da, bireylere meslek kazandırmanın etkili bir yolu olmuş durumda. Mesleki eğitim kurslarından en çok ilgi gören eğitim, hiç şüphe yok ki muhasebe kursu. Bu kurslar sayesinde her yıl pek çok kişi, iyi bir mesleğe sahip olabiliyor.
Muhasebe Kursumuz Nasıl Bir Eğitim Sunar?
Muhasebe kurslarımızda verilen eğitim oldukça yoğun ve pratik bilgiler üzerine kurulu bir eğitimdir. Bu kurslarımızda kursiyerlere bilgisayarlı muhasebe programları tanıtılarak, bu programlara nasıl veri girişi yapılacağı, analiz ve raporlama işlemlerinin, fatura, bordro, irsaliye gibi işlemlerin, bankalarla olan çalışmaların ve vergi ödemelerinin nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgiler sunulmaktadır.
Muhasebe kurslarımızda bu alanda kullanılan bilgisayar yazılımlarının öneminin ve kullanılışının yanı sıra, işletmelerde kullanılan yasal belgeler, bu belgelerin nasıl düzenleneceği, beyanname ve bildirgeler, tek düzen hesap planı başlığı altında bilanço hakkında bilgiler, nazım ve serbest hesapların ne oldukları ve uygulamaları ile ilgili bir eğitim sunulmaktadır.
Bizi Diğer Kurslardan Ayıran En Önemli Özellik Nedir?
Öncelikle siz değerli kursiyerlerimizi geleceğe güvenilir adımlarla taşımak için güçlü bir eğitim politikası uygulamaktayız.
Eğitimlerimiz 
birebir olup sizlere zaman tasarrufu sağlar ve en kısa sürede kariyerinizi çizmenizi sağlar.


Eğitimlerimiz süresince
Logo Start
Logo Goplus
Logo Go3
Logo Tiger
Logo Bordro
Logo Efatura
Logo Edefter
Zirve
Programlarımız ve uygulamalarımız hakkında sizlere ayrıntılı bilgi verilecektir.
Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
Bilgisayarlı Muhasebe kursunda aşağıdaki muhasebe programları öğretilir;
 • Modül 1: Muhasebeye Giriş
  • Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları
  • Muhasebede kayıt sistemleri
 • Modül 2: Tek Düzen Hesap Planı
  • Tek taraflı ve çift taraflı kayıt sistemi arasındaki fark
  • Kullanılan defterlerin düzenlenmesi
  • Envanter
  • Hesaplarda tahsilat ve ödeme kanalları
  • Personel İşlemleri
  • Ücret bordrosunun hazırlanması
  • Muhasebe süreçleri
  • Açılış kapanış işlemleri
  • Muhasebede kayıt ve belgeler
  • Dönem içi kayıtlar mizan, envanter işlemleri, gelir gider tablosu kapanış bilançosu
 • Modül 3: Gelir Tablosunun ve Bilançonun Hazırlanması
  • Bilançonun içeriği, tanımı, şekli
  • Mali işlemlerin bilanço üzerinden izlenmesi
 • Modül 4: Personel İşlemleri
  • Ücret bordrosunun hazırlanması
  • Muhasebe süreçleri
  • Açılış kapanış işlemleri
  • Muhasebede kayıt ve belgeler
  • Dönem içi kayıtlar mizan, envanter işlemleri, gelir gider tablosu kapanış bilançosu
 • Modül 5: Beyannameler
  • KDV beyannamesi
  • Muhtasar beyannamesi
  • E-beyanname bordro ve vergilendirme

Bizimle iletişime geçerek kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanabilirsiniz.

Kurumsal İletişim Numaramız: 
0555 564 08 700 yorum:

Yorum Gönder