LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 10:05:00 by logo bayisi in    No comments

LG_EBOOKINFO Yevmiye ve Büyük defter dosyaları tutulur.
LOGICALREF Longint Kayıt Referansı
TYP Smallint 0 : Yevmiye Defteri 1 : Defter-i Kebir
CONTROLNO String Kontrol Numarası
DATEOFCREATE Longint Oluşturma Tarihi
PERMONTH Smallint Ay
PERYEAR Smallint Yıl
FTELNRTYPE Smallint
Firma Telefon Türü
(Muhasebeci, Denetim Birimi, Direkt Numara, Fax )
FTELCODE String Firma Telefon Alan Kodu
FTELNR String Firma Telefonu
REPORTSTARTDATE Longint Rapor Başlangıç Tarihi
REPORTENDDATE Longint Rapor Bitiş Tarihi
SMMTELNRTYPE SmallInt
SM/SMMM/YMM Telefon Türü
(Muhasebeci, Denetim Birimi, Direkt Numara, Fax vs)
SMMTELCODE String SM/SMMM/YMM Telefon Alan Kodu
SMMTELNR String SM/SMMM/YMM Firma Telefonu
BOOKSTATUS SmallInt Durumu
GENEXP1 ZString Açıklama Satır 1
GENEXP2 Zstring Açıklama Satır 2
GENEXP3 Zstring Açıklama Satır 3
GENEXP4 Zstring Açıklama Satır 4
CAPIBLOK_CREADBY Integer Ekleyen Kullanıcı
CAPIBLOK_CREADEDDATE Longint Oluşturma Tarihi
CAPIBLOK_CREADEDHOUR Integer Oluşturma Saati
CAPIBLOK_CREADEDMIN Integer Oluşturma Dakikası
CAPIBLOK_CREADEDSEC Integer Oluşturma Saniyesi
CAPIBLOK_MODIFIEDBY Integer Değiştiren Kullanıcı
CAPIBLOK_MODIFIEDDATE Longint Değiştirme Tarihi
CAPIBLOK_MODIFIEDHOUR Integer Değiştirme Saati
CAPIBLOK_MODIFIEDMIN Integer Değiştirme Dakikası
CAPIBLOK_MODIFIEDSEC Integer Değiştirme Saniyesi
SITEID SmallInt Veri Merkezi
RECSTATUS SmallInt Değişiklik Statüsü
ORGLOGICREF Longint Orijinal Referansı
FILESIZE Integer Dosya Boyutu
CONTROLNOBEG Varchar Bir Önceki Kayıt Kontrol Numarası
FILECOUNT Smallint Dosya Sayısı
BRANCH Smallint İşyeri
LG_XXX_XX_EBOOKDETAILDOC Muhasebe fişlerine ait belge detayları tutulur
LOGICALREF İnt Kayıt referansı
EMFICHEREF İnt Muhasebe fişi referansı
DOCUMENTTYPE Smallint Belge Türü
EXPLAIN Varchar(50) Açıklama
DOCUMENTNR Varchar (16) Belge No
DOCUMENTDATE datetime Belge Tarihi
PAYTYPE Varchar(50) Ödeme Şekli
UNDOCUMENTED Smallint Belge var/yok
NOPAYMENT Smallint Ödeme kaydı olup/olmadığı
EMFLINEREF İnt Muhasebe fiş satır referansı
SOURCEFREF İnt Kaynak fiş referansı
MODULENR Smallint Kaynak fiş modül referansı

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...