LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZBanka Kur Farkı Hesaplama
Banka Kur Farkı Hesaplama
Banka kur Farkı Hesaplama seçeneğine Logo ürünlerinde Finans / Banka / İşlemler menüsü altından erişiebilir.
Dövizli türdeki banka hesaplarında döviz kurunun değişmesi yerel para birimi üzerinden bakiyesinin artması ya da azalmasına neden olur. Bu artış ve azalışlar kur farkı hesaplatılarak kaydedilir. Bir Banka hesabının Kur farkı hesaplamasında hesaplama yapılan günün kuru ile hareketin kuru arasındaki fark, kur farkı hesaplamasında dikkate alınır. Hareketin tipine, kurdaki azalış ya da artışa göre kur farkı borç ya da alacak olarak oluşur.

Banka hesaplarına ait kur farkları Banka Kur Farkı Hesaplama seçeneği ile otomatik olarak hesaplatılır. Banka kur farkı hesaplama, Banka program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Kur farkı hesaplama işleminin ne şekilde yapılacağı ve hangi hesapları kapsayacağı, banka kur farkı hesaplama filtre seçenekleri ile belirlenir. Bu seçenekler şunlardır:
Hesaplama Tarihi: Kur farkının, hangi tarihteki günlük kur bilgisine göre hesaplanacağını gösterir. Kur değeri döviz dosyasından okunur.
Banka Hesap Kodu: Bu filtre satırında, kur farkı hesaplatma işleminin yapılacağı Banka hesabı veya hesapları belirlenir. Kur farkı hesaplatma işlemi yalnızca belirli hesaplar için yapılacaksa grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.
Banka Hesap Özel Kodu: Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak hesaplar kart özel koduna göre filtrelenebilir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile filtreleme yapılır.
Ticari İşlem Grubu: Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak banka hesapları ait oldukları ticari işlem grubuna göre de filtrelenebilir. Böylece kur farkı işlemlerinde ticari işlem grubuna göre kaydedilen banka hesaplarının kur farkı hesaplama işlemleri kolaylıkla yapılabilir.
İşyeri: Banka hesap hareketlerinin işyerlerine göre filtrelenmesinde kullanılır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak kur farkı hesaplatılırken dikkate alınacak işyerleri belirlenir.
Döviz Türü: Kur farkı hesaplatılırken dikkate alınacak işlem dövizi türlerinin belirlenmesinde kullanılır. Burada birden fazla sayıda döviz türü seçilebilir. Bu durumda her döviz türü için kur farkı ayrı ayrı hesaplanır.
Limit Kur Farkı: Belirlenen döviz türü üzerinden hesaplanan kur farkının belirli bir limitin altında kalması durumunda oluşacak tutarın kur farkı fişine yansıması istenmiyorsa Limit kur farkı satırında belirtilir. Hesaplanan kur farkı burada girilen tutarın altında ise oluşan kur farkı oluşmamış gibi davranılır ve işlem yapılmaz.
Açıklama: Oluşacak kur farkı fişinde satır açıklamalarında yer alması istenen bilgi öndeğer olarak Satır açıklaması filtre satırında kaydedilir.
Kur Farkı Tipi: Kur farkının hangi tipteki hareketler için hesaplanacağı bu parametre ile belirlenir. Kur farkı borç ya da alacak hareketleri için hesaplatılabileceği gibi her ikisi için de hesaplatılabilir.
Kur Türü: Kur farkı hesaplarında dikkate alınacak döviz kur türünün belirlenmesinde kullanılır.
Kur farkı hesabı için geçerli olacak koşullar belirlendikten sonra kur farkı hesaplama işlemi yapılır. Hesaplanan kur farkları, program tarafından doğrudan oluşturulan banka kur farkı fişine yazılır. Kur farkı fişinin tarihi, kur farkı penceresinde belirtilen tarihtir.
Kur Farkı Kontrolü: Kur farkı kontrolünün yapılıp yapılmayacağının belirlendiği filtre satırıdır. Kur farkı hesaplamasının sonunda oluşan kur farkı fişinin kullanıcı kontrolünde kaydedilmesi için kullanılır. Filtre satırı "Yapılacak" ve "Yapılmayacak" seçeneklerini içerir.
Yapılacak seçilirse oluşturulacak her kur farkı fişi ekrana gelir ve kullanıcı tarafından kaydedilir.
Yapılmayacak seçilirse kur farkı hesaplamalarının sonunda oluşan fişler otomatik kaydedilir.
Ardışık Kur Farkı Oluşturulsun: Dövizli işlem yapılan her güne ait kur farkı fişi oluşturmak için kullanılır. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir.
Evet seçilirse kur farkı hesaplama başlangıç tarihi filtre satırında belirtilen tarih ile hesaplamanın yapıldığı tarih arasında, banka hesabına ait dövizli işlem yapılan her gün için ayrı bir kur farkı fişi oluşturulur.
Hayır seçilirse hesaplama tarihi dikkate alınır ve banka hesabına ait dövizli hareketler için tek bir kur farkı fişi oluşturulur.
Hesaplama Başlangıç Tarihi: Ardışık kur farkı hesaplamasında kullanılır. Ardışık Kur Farkı Oluşturulsun filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda, hesaplamanın hangi tarihten itibaren yapılacağını belirtir.
Çek/Senet Banka Tahsil Durumu: Banka kur farkı hesaplamalarında dikkate alınacak çek ve senetlerin durumlarına göre filtrelenmesi için kullanılır. Bu filtre satırı üç seçeneklidir:
Hepsi
Banka Tahsilde
Banka Tahsil Edildi
Banka tahsilde seçilmesi durumunda, kur farkı işlemlerinde yalnızca banka tahsilde durumundaki çek ve senetler dikkate alınırken, Banka Tahsil Edildi seçiminin yapılması durumunda tahsil edildi durumundaki çek ve senetler dikkate alınır. Hepsi seçilirse tüm çek ve senetler banka kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınır.
Kur Farkı Hesaplama İşlemi
Kur farkı hesabı için geçerli olacak koşullar belirlendikten sonra kur farkı hesaplama işlemi başlatılır. Hesaplanan kur farkları, program tarafından doğrudan oluşturulan kur farkı fişine yazılır. Kur farkı fişinin tarihi, kur farkı hesaplama penceresinde belirtilen tarihtir. Ardışık kur farkı Oluşturulsun filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda, hesaplama Başlangıç tarihi filtresindeki tarihten hesaplama tarihine kadar olan zaman diliminde bir banka hesabı için dövizli işlem yapılan her güne bir kur farkı fişi oluşturulur.
Hesaplanan kur farkları, kur farkı hesaplanan banka hesabı ya da hesapların kartında belirtilen kur farkı hesabı altında toplanır. Kur farkı hesaplaması yapılan her bir hesaba ait işlemler fişte ayrı birer satır olarak yer alır.
Kur farkları tek bir hesap altında toplanabildiği gibi, her bir hesap için farklı kur farkı hesabı açılabilir.
Kur farkı hesaplanırken verilen tarihe ait kur değerinin kur tablosundan okunamadığı ya da hesapların verilen döviz türü üzerinden işlem görmediği durumlarda "kur farkı veren hesap bulunamadı" mesajı vererek program sizi uyaracaktır.
Aynı şekilde, Firma Çalışma Parametrelerinde verilen çalışma günleri dışında bir tarih verildiğinde de kur farkı hesaplama işlemi yapılamayacaktır. Kur farkı hesaplanırken, döviz programında otomatik kullanım alanında belirlenen yerel para birimi karşılığı kur değeri dikkate alınır. Kur farkının istenen tür üzerinden hesaplanması için, Döviz Parametrelerinde otomatik kullanım şekli alanında türü belirlemek gerekir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...