LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 23:11:00 by logo bayisi in    No comments

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Malzeme alımlarında satıcı firmalardan alınan fiyat teklifleri, belirli miktarlar üzerindeki alımlarda yapılacak indirimler, alınan bu fiyatların hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı, temin süreleri her malzeme için ayrı ayrı açılan fiyat kartları ile kaydedilir.
Bu bilgilerin kartlarda tutulması mal alımlarında tanımlı fiyatların seçilmesine, otomatik olarak işleme uygulanmasına imkan sağlayacak, bilgi girişlerinde hata payını azaltacak ve bilgi güvenliğini sağlamanıza yardımcı olacaktır.
Tanımlı fiyatlar satınalma irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde, fiş satırında Birim Fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırında işlem gören mala ait satınalma fiyatı tanımlanmışsa ve fişte girilen bilgiler tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa tanımlı fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır. Malzeme Satınalma Fiyatları seçeneği, Ana Kayıtlar modülü / Stok menüsü altında yer alır. Yeni kart açmak ve kayıtlı kartlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.
Ekle
Fiyat eklemek için kullanılır.
Değiştir
Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Çıkar
Fiyat tanımını silmek için kullanılır. Statüsü "Kullanımda" olan malzeme satınalma fiyat tanımları silinemez.
İncele
Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.
Kopyala
Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.

Bul
Malzeme satınalma fiyatları listesinde istenen malzemeye ait satınalma fiyat kartını aramak için kullanılır. Arama işlemi malzeme kodu ve açıklaması verilerek yapılır.

Toplu Kayıt Çıkar
Satınalma fiyatları listesinde seçilen kayıtların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
Kayıt Bilgisi
Fiyat tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
Filtrele
Malzeme satınalma fiyatları listesini istenen kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Güncelle
Malzeme satınalma fiyatları listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön
Malzeme satınalma fiyatları penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

Güncelle
Malzeme satınalma fiyatları listesini güncellemek için kullanılır.

Toplu Güncelle
Seçilecek malzeme satınalma fiyat bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı
Malzeme fiyatları listesinde kayıtlı tanım sayısını görüntüler.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...