LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 09:51:00 by logo bayisi   No comments

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Hizmet satışlarında alıcı firmalara verilen fiyat teklifleri, belirli miktarlar üzerindeki satışlarda yapılacak indirimler, verilen bu fiyatların hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı, teslim süreleri her hizmet için ayrı ayrı açılan fiyat kartları ile kaydedilir.
Bu bilgilerin kartlarda tutulması hizmet satışlarında tanımlı fiyatların seçilmesine, otomatik olarak uygulanmasına imkan sağlayacak, bilgi girişlerinde hata payını azaltacak bilgi güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.
Tanımlı fiyatlar satış irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde fiş satırında Birim Fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırındaki malzemeye ait fiyat kartı tanımlanmış ve fişte girilen bilgiler tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa, Tanımlı Fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır.
Hizmet satış fiyatları listesinde hizmet fiyat kartları listelenir. Kart ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için hizmet satış fiyat kartları listesindeki seçenekler kullanılır.
Hizmet fiyatı eklemek için kullanılır.
Değiştir
Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Çıkar
Fiyat tanımını silmek için kullanılır.
İncele
Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.
Kopyala
Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.
Kayıt Bilgisi
Hizmet satış fiyatının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Toplu Kayıt Çıkar
Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Güncelle
Hizmet satış fiyatları listesinin güncelleştirilmesinde kullanılır.

Hizmet Satış Fiyatları Listesi'nden seçilecek kayıtları toplu olarak güncellemek için kullanılır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...