LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 00:02:00 by logo bayisi in    No comments


Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Bütçe kayıtlarında kullanılacak dönem bilgilerinin kaydedildiği seçenektir. Ana Kayıtlar program bölümü / Muhasebe menüsünde yer alır. Dönem bilgileri "Ekle" seçeneği ile kaydedilir.
Kodu: Bütçe dönemi tanım kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Açıklaması: Dönem adı ya da açıklayıcı bilgisidir.
Başlangıç Tarihi: Bütçe döneminin başlangıç tarihidir. Tarih doğrudan yazılarak girilebileceği gibi "..." simgesi tıklanarak açılan takvim üzerinden belirlenerek alana aktarılabilir.
Bitiş Tarihi: Bütçe döneminin bitiş tarihidir. Tarih doğrudan yazılarak girilebileceği gibi "..." simgesi tıklanarak açılan takvim üzerinden belirlenerek alana aktarılabilir.
Alt Dönemler: Alt dönem periyot ve süresinin kaydedildiği alandır. Bütçelemenin hangi süre ve periyotlarda yapılacağını belirtir.
Dönem periyodu yıllık ve aylık olarak iki seçeneklidir. Alt dönem süresi ise ilgili alt dönemin ne kadar süreceğini belirtir. Örneğin başlangıç ve bitiş tarihi 01.01.2005-31.12.2005 bütçe döneminde alt dönem periyodunun aylık ve alt dönem süresinin 1 olarak verilmesi durumunda 1 aylık alt dönemlerde bütçeleme yapılacağı anlamına gelir.
Üçer aylık alt dönemlerde bütçe yapılması isteniyorsa  alt dönem periyodu aylık, alt dönem süresi ise 3 olarak girilir.
Bütçe dönem tanımı "Kaydet" düğmesi tıklanarak kaydedilir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...