LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 00:04:00 by logo bayisi in    No comments

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Beyannamelerin hazırlanıp elektronik ortamda gönderildiği bölümdür. Ana Kayıtlar program bölümünde Muhasebe menüsü altında yer alır.
e-Beyannameler'e Uygulamalar program bölümünde yer alan Özel Uygulamalar menüsünden de ulaşılabilir.
e-Beyanname seçildiğinde beyannamelerin hazırlanıp gönderileceği pencere açılır. Ekle seçeneği ile seçilen beyanname türü için yeni kayıt eklenir. XML seçeneği ile ilgili kayıt için XML dosyası oluşturulur.
"Filtrele" seçeneği e-beyannameler listesinde görüntülenecek kayıtları belirli kriterlere göre belirlemek için kullanılır.
Beyannamelerde Form Seçimi
Beyanname girişlerinde sistemde tanımlı öndeğer formlar kullanılabildiği gibi kullanıcının tanımlayacağı formlarda kullanılır. Sistemde tanımlı öndeğer formları kullanmak için e-beyannameler listesi nde form seçim alanında "Öndeğer Kopyala" seçeneği kullanılır.
"Öndeğeri Kopyala" seçildiğinde Defaults kataloğu altında bulunan öndeğer XML'deki veriler kullanılarak formun öndeğer hesaplarının seçilmiş hali ekrana gelir. İstenirse hesaplarda değişiklik yapılabilir. Bu değişiklik öndeğer XML'de bir değişikliğe yol açmaz.
"Yeni Ekle" seçilirse form boş olarak açılır ve beyanname tanım ve girişleri kullanıcı tarafından yapılır.
"Son Kaydı Kopyala" seçilirse eklenmek istenen beyannameye ait son kaydedilen formdaki bilgiler öndeğer olarak getirilir.
"Öndeğer Yap" seçeneği kullanıcının giriş yaptığı beyanname formlarını öndeğer olarak saklayabilmesini sağlar. Bu seçenek tıklandığında “Beyanname öndeğer olarak atanacaktır: Tamam / Vazgeç” uyarısı ekrana gelir. "Tamam" seçilirse defaults katoloğu altına “userdefined” katoloğu açılır, ve kullanıcının girdiği bilgiler baz alınarak txt dosya yaratılır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...