LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 00:07:00 by logo bayisi in    No comments


Skip to end of metadata
Go to start of metadata
KDV 2 Beyannamesi ile aynı içerikte olup aynı şekilde veri girişi ile hazırlanmaktadır. KDV 2'den farkı oluşturulan XML dosyasında KDV 2 yerine KDV9015 yazılmasıdır.
Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır:
055251_0000000000_KDV9015_1_01012006-31012006.xml
VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV9015_1_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml
(info) Beyannamelerin oluşturulan XML dosyalarının nereye kaydedileceği bilgisi Diğer İşlemler / Muhasebe Çalışma Bilgileri'nde “e-beyanname kataloğu” bölümünde belirtilmektedir.
Veri Al
Kesinti Yapılan Satıcılar bölümünde, F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Veri Al" seçeneği kullanılarak, Genel Bilgiler tabında belirtilen ay ve yıl'a göre satıcı cari hesap bazında toplam tevkifatlı fatura matrahı ve tevkif edilen KDV toplamı satırlarda listelenir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...