LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ


Skip to end of metadata
Go to start of metadata
İşlem sırasında hesaba ait yapılması istenen bazı kontrolleri hesap kartı üzerinden belirlenir. Bunlar hesap tipi, miktar, dağıtımda masraf merkezi ve proje kontrolleridir. Bağlantılar ve Kontroller sayfasından ayrıca muhasebe hesabına ait işlemlerde kullanılacak işlem döviz türü ve kur tipi seçilir. İstenirse belirlenen bu döviz sabitlenir ve işlemler sırasında değiştirilmesi engellenir.
Kur Farkı Borç ve Alacak Hesabı: Hesapla ilgili kur farklarının toplanacağı hesap kodlarıdır.
Grup Şirketi Hesabı: Grup şirket hareketlerinin ayrı muhasebe hesapları altında izlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle "Grup Şirket Hareketi" alanı işaretli olan tüm hareketlerin muhasebe bağlantı kodları ayrı olarak tanımlanmalıdır. Bunun için ilgili harekete ait muhasebe hesaplarında Bağlantılar / Kontroller sekmesindeki Grup Şirketi Hesabı alanı kullanılır.
Malzeme yönetimi fişleri, satınalma irsaliyeleri, satınalma faturaları, satış irsaliyeleri, satış faturaları ve çek bordrolarında muhasebe kodları atama işlemi sırasında ilgili fiş ya da faturada "Grup Şirket Hareketi" kutucuğu işaretli ise muhasebe kodlarına muhasebe bağlantı kodlarından getirilen muhasebe hesapları yerine bu hesapların kartında tanımlı olan "Grup Şirket Hesabı" getirilecektir.
Hesap Türünün Belirlenmesi: Hesaplar borçlu (aktif), alacaklı (pasif), hem borçlu hem alacaklı (aktif-pasif) nitelikte olabilir. Hesap tipleri bölümünde hesap hangi türde ise o seçenek işaretlenir.
Dağıtımda Masraf Merkezi Kontrolü: Masraf merkezlerinin düzenli kullanımı ile hesap planının gereksiz yere büyümesi önlendiği gibi gelir ve gider merkezlerinin düzenli takibi de sağlanır. Hesap dağıtım işlemlerinde masraf merkezi kontrolü hesap kartı üzerinde Kontroller seçeneği ile belirlenir. 
(info) Kontrol şekli öndeğeri Diğer İşlemler program bölümünde Muhasebeleştirme Kontrol Parametreleri'nde belirlenir.
Dağıtımda Proje Kontrolü: Hesap dağıtım işlemlerinde masraf merkezi kontrolü hesap kartı üzerinde Kontroller seçeneği ile kaydedilir. "Kullanıcı Uyarılacak" / "İşlem Durdurulacak" seçeneklerinden biri seçildiğinde ilgili hesaba ait bir muhasebe hareketi kaydedilirken bu harekete ait dağıtım detay satırı olup olmadığı ve satırların her birinde proje seçili olup olmadığı kontrolü yapılacaktır. Bulunamazsa ya da hareketin tamamı projelere dağıtılmamış ise kullanıcı uyarılacak ya da işlem durdurulacaktır.
Miktar Girişleri: Birimli muhasebe takibi yapılıyorsa, hesap kartı üzerinde yer alan kontrol parametreleri kullanılarak o hesap için işlemlerde miktar girişi kontrolünün yapılıp yapılmayacağı belirlenir.
(info) Kontrolün ne şekilde yapılacağı ise Diğer İşlemler program bölümünde Muhasebe Çalışma Bilgileri'nde tanımlanır.
Hesap için "Miktar Kontrolü Yapılacak" ve "Masraf Merkezi Kontrolü Yapılacak" seçimi yapılırsa, fiş kontrolün yapılış şekline göre kaydedilir. İlgili hesaba ait bir muhasebe hareketi kaydedilirken bu harekete ait dağıtım detay satırı olup olmadığı ve satırların her birinde masraf merkezi seçili olup olmadığı kontrolü yapılacaktır. Bulunamazsa ya da hareketin tamamı masraf merkezlerine dağıtılmamış ise kullanıcı uyarılacak ya da işlem durdurulacaktır. "İşleme Devam Edilecek" seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz.
Enflasyon Dışı: Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda hesaba ait hareketlerin düzeltme işlemine katılıp katılmayacağı öndeğeridir.
Enflasyon Fark Hesabı: Enflasyon düzeltme farklarının mahsuplaştırılması için parasal olmayan, kullanımda statüsünde, enflasyona dahil ve alt hesabı bulunmayan hesap için enflasyon fark hesabının belirtildiği alandır. Kayıtlı hesaplar listelenir ve ilgili hesap seçilir.
KDV Yansıtma Hesabı: KDV yansıtma hesabı öndeğeridir. Kayıtlı muhasebe hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir.
Evezleme Hesabı: Hesap için geçerli olacak evezleme hesabı öndeğeridir.
Döviz Türü: Muhasebe hesabı için işlemlerde geçerli olacak işlem dövizi öndeğeridir. Muhasebe hesap toplamlarının işlem dövizi üzerinden takibine olanak sağlar.
Kur Türü: Muhasebe hesabına ait işlemlerde kullanılacak işlem dövizi kur türünü belirtir. Kur tipi seçenekleri listelenir ve ilgili tip seçilir.
Hareketlerde Döviz Türü Değiştirilemeyecek: Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesi sırasında muhasebe hesabı işlem döviz türünün değiştirilmesi istenmiyorsa bu seçenek işaretlenir. Bu durumda hesap tanım kartında döviz türü alanında seçilen döviz üzerinden işlemler kaydedilir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...