LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ


Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Özel kodlar, kartları, fişleri ve fişlerde yer alan hareketleri gruplamakta kullanılır. Özel kodlar her program bölümünde yer alan kart ve işlemler için ayrı ayrı tanımlanır. Tanımlanan bu özel kodlara kart ve fişler üzerinden ulaşılır ve seçilerek ilgili alana aktarılır. Özel kodlara renk uygulanır, kartlar ve işlemler bu renklere göre ayrıştırılarak izlenir.
Özel kodlar, Ana Kayıtlar program bölümünde / Tanımlar menüsü altında yer alan Özel Kodlar seçeneği ile tanımlanır. Her program bölümünde yapılacak özel kod tanımları, ilgili bölüm seçildiğinde ekrana gelen pencerede listelenir. Özel kod tanımları,
  • kartlar
  • fişler
  • fiş satırları
için ayrı ayrı yapılır.
Özel kod tanım penceresinden kart, fiş ya da fiş satırlarında geçerli olacak özel kodlar kaydedilir. İstenen sayıda özel kod tanımı yapılabilir. Yapılan her tanım özel kod tanımları penceresinde satırlarda yer alır. Tanım penceresinin üst bölümünde, özel kodların hangi kart, fiş ya da işlem satırı için yapıldığını belirten özel kod tanım adı yer alır. Tanım penceresinde satırlarda girilen bilgiler ise şunlardır:
Özel Kod: Kartları, işlemleri ya da fişleri gruplamakta kullanılacak özel koddur.
Tanımı: Özel kod tanımına ait açıklama bilgisidir.
Kayıt Sayısı: Eklenen kayıt sayısını toplam olarak gösteren alandır.
Renk: Özel koda renk verilerek kart ya da fişler listelerde bu renklere göre gruplandırılarak izlenir. Özel kod tanım penceresinde İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsünde yer alan Renk Seçimi seçeneği ile bu özel kod için geçerli olacak renk belirlenir.
Renklendirilen özel kod tanımları malzeme (sınıfı) ve cari hesap tanımlarında Özel Kod 1 / 2 / 3 / 4 / 5 alanlarında seçildiğinde, browserda satırın hangi özel koda göre listeleneceği Stok ve Cari Hesap Çalışma Bilgileri'nde yer alan Kart Browserlarında Listelenecek Özel Kod Seçeneği parametre satırında belirlenir.
Özel Kodlara Kart, Fiş ve Fiş Satırlarından Ulaşım
Kart, fiş ve fiş satırlarında özel kod alanlarından tanımlı özel kodlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Yapılan işleme göre, özel kod alanında "?" tıklandığında (ya da F10 tuşuna basıldığında) o işlemle ilgili özel kodlar listelenir.
Ticari Sistem Yönetimi bölümünde özel kod tanımlanmamışsa ekrana gelen mesajla kullanıcı uyarılır ve özel kod tanımının yapılması için onay istenir. Özel kod tanımlı ise seçilerek kart ya da fişe aktarılır. Eğer o kart, fiş ve fiş satırı için farklı bir özel kod tanımı yapılacaksa özel kodlar listesinde "Tanımla" seçeneği ile yeni tanım yapılır. Yeni özel kod ve açıklaması kaydedilir ve "Seç" düğmesi tıklanarak kart ya da fişe aktarılır.
Özel Kodların Raporlarda Kullanımı
Kart, fiş ya da fiş satırlarında girilen özel koda göre bilgiler filtrelenerek raporlanır. Tüm raporlarda özel koda göre filtreleme yapılır ve yalnızca belirlenecek özel kod bilgisine sahip bilgilerle raporlar alınır. Özel Kod filtre satırlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak istenen koşullar belirlenir.
Kartların ve fişlerin özel koda göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Yani kartlar kart özel koduna, fişler fiş özel koduna, ve fiş satırları hareket özel koduna göre sıralı değildir.
Etkin raporlama için özel kodlar belirlerken firmadaki değişik rapor ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...