LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZLogoConnect uygulamasının kullanılması durumunda veri gönderim ve alış şekillerine ait bazı öndeğerler cari hesap kartındaki LogoConnect sayfasında belirlenir. Bu bilgiler şunlardır:
e-Ticaret Veri Gönderim Şekli: e-Ticaret uygulamalarında cari hesaba yapılacak gönderilerin şeklini belirtir. Bu alan Çapraz ve Düz olmak üzere iki seçeneklidir.
"Çapraz" gönderim şeklinde fişler sunucuda tersine çevrilir ve seçtiğiniz cari hesaba iletilir. Örneğin Logo uygulamasında kaydedilen alınan sipariş fişi cari hesaba verilen sipariş fişi olarak gönderilir.
"Düz" gönderimde belgeler bu cari hesaba değişikliğe uğramadan gönderilir. Örneğin Logo uygulamasında kaydedilen alınan sipariş fişi müşteriniz olan cari hesaba yine alınan sipariş fişi olarak gönderilir.
Satış Siparişi Onay Bilgisi: Cari hesaptan LogoConnect aracılığıyla gelen sipariş hareketlerinin içeriye hangi statüde alınacağını belirtir. Bu alan iki seçeneklidir:
 • Öneri
 • Sevkedilebilir
Öneri seçiminde cari hesaptan LogoConnect sunucu üzerinden alınan siparişler öneri statüsü ile kaydedilir.
Sevkedilebilir seçiminde cari hesaptan LogoConnect sunucu üzerinden alınan siparişler Sevkedilebilir statüsü ile kaydedilir.
Satış Siparişi Fiyat Bilgisi: Cari hesaptan LogoConnect aracılığıyla gelen siparişlerin fiyatlı ya da fiyatsız olarak içeriye alınması mümkündür. Fiyat öndeğeri LogoConnect sayfasındaki bu parametre ile belirlenir. Bu alan aşağıdaki seçeneklerden oluşur:
 • Fiyatlı
 • Fiyatsız
Fiyatlı seçiminde LDX sunucudan aktarılan sipariş fişinde fiyat bilgisi de yer alır.
Fiyatsız seçiminde siparişlere ait fiyatlar aktarılmaz.
Satınalma Siparişi Onay Bilgisi: Cari hesaba Logo Connect aracılığıyla gönderilecek sipariş hareketlerinin dışarıya hangi statüde aktarılacağını belirtir. Bu alan iki seçeneklidir:
 • Öneri
 • Sevkedilebilir
Öneri seçiminde cari hesaba Logo Connect üzerinden gönderilen siparişler öneri statüsünde gönderilir.
Sevkedilebilir seçiminde cari hesaba aktarılan siparişler sevkesilebilir statüsünde gönderilir.
Satınalma Siparişi Fiyat Bilgisi: Cari hesaba Logo Connect aracılığıyla gönderilecek siparişlerin fiyatlı ya da fiyasız olarak aktarılması mümkündür. Fiyat  öndeğeri Logo Connect sayfasındaki bu parametre ile belirlenir. Bu alan iki seçeneklidir:
 • Fiyatlı
 • Fiyatsız
Fiyatlı seçiminde Logo Connect ile aktarılan sipariş fişinde fiyat bilgisi de yer alır.
Fiyatsız seçiminde siparişlere ait fiyatlar aktarılmaz.
Banka İşlemlerinde Kullanılacak Bilgiler:
Bankalarla doğrudan yapılacak işlemlerde (çek, senet ve faturanın bankaya iletilmesi, otomatik ödeme işlemleri vb.) kullanılacak bilgiler cari hesap kartı LogoConnect sayfasından kaydedilir.
Cari hesabın faturalarını otomatik ödeme sistemine dahil etmesi durumunda, Abone Statüsü ve Abone Numarası ilgili alanlardan kaydedilir.
Cari hesabın otomatik ödemelerini yapacağı banka Otomatik Ödeme Yapılan Banka alanında belirtilir. Bu alanda "..." simgesi tıklanarak sistem işletmeni program bölümünde tanımlanan bankalar listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Mağaza Kartı No: Cari hesaba ait mağaza kartının numarasıdır.
İşlem Statüsü Öndeğerleri: Web üzerinden yapılan işlemlerde cari hesaba ait banka fişleri ve faturalar için işlem statüsü öndeğerleridir. Bu bölümdeki seçenekler şunlardır:
 • banka fişleri bankaya iletilecek
 • satış faturaları bankaya iletilecek
 • satış iade faturaları bankaya iletilecek
 • satınalma faturaları bankaya iletilecek
 • satınalma iade faturaları bankaya iletilecek
Bu seçeneklerin işaretlenmesi durumunda faturalar ve banka fişlerindeki işlem statüsü alanlarına bu statüler öndeğer olarak gelecektir.
e-Fatura Bilgileri
e-Fatura Kullanıcısı: Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olması durumunda bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir. Bu seçenek, çalışılan firmanın e-fatura kullanıcısı olması halinde aktif olur. (Firma tanımı - Detaylar penceresi)
Etiket Bilgisi: e-Fatura uygulaması kapsamında, kullanıcılar firmalara fatura gönderirken birden fazla etiket kullanabilir; sevkiyat hesabına göre ya da cari hesaba göre gönderim yapabilirler. Etiket bilgisi bu alanda yapılan seçim doğrultusunda geçerli olur; şöyle ki,
Cari Hesap seçimi yapıldığında, e-fatura gönderiminde ilgili cari hesap kartında bulunan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi kullanılır.
Sevkiyat Adresi seçimi yapıldığında, kullanıcı ilgili firmaya e-fatura gönderirken sevkiyat adresi kartında yer alan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi bilgileri kullanılır. Böylece gönderim sevkiyat adresi bazında yapılır.
Senaryo: e-Fatura uygulamasını ne şekilde kullanacağı Senaryo başlığı altındaki Temel Fatura, Ticari Fatura ve Yolcu Beraber Fatura seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Öndeğer senaryo türü Ticari Fatura’dır. 
Senaryo alanında Yolcu Beraber Faturası seçimi ile VKN(TCKN), Etiket, Adres Bilgileri, Telefon Numarası, e-Posta alanlarının bilgi giriş zorunluğu ortadan kalkar.
Aracı Kurum: Senaryo alanında Yolcu Beraber Fatura seçimi yapıldığında aktif olan aracı kurum alanından, KDV iadesini yapacak olan kurum bilgisi seçilir. Bilgi girişi zorunlu bir alandır.
Posta Kutusu Etiketi / Gönderici Birim Etiketi: Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda, e-fatura alım ve gönderimlerinde gerekli olan etiket bilgileridir. Bir fatura kullanıcısı için etiket, Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının adresini belirtir.
Veri Gönderim Firması: FDA işlemlerinde kullanılacak veri gönderim firmasının numarasıdır.
e-Fatura Kaydederken Öndeğer Fatura Türü: Logoconnect uygulamasında e-faturalar posta kutusuna alınırken ilgili faturaların öndeğer olarak hangi türde kaydedileceği bu alandan belirlenir. Satınalma Faturası ve Alınan Hizmet Faturası seçeneklerini içerir. Satınalma Faturası seçiminde gelen e-faturalar posta kutusuna satınalma faturası olarak kaydedilir. Alınan hizmet faturası seçiminde gelen e-faturalar posta kutusuna alınan hizmet faturası türünde kaydedilir. Fatura türü istenirse posta kutusu F9 menüsünde yer alan "Hizmet Faturasına Çevir" veya "Satınalma Faturasına Çevir" seçenekleri ile değiştirilebilir.
e-Arşiv Bilgileri / Gönderim Şekli: e-Arşiv türündeki faturalarda e-arşiv gönderim şeklinin öndeğer olarak belirlendiği alandır. Burada yapılan seçim faturada F9 menüden ulaşılan e-Arşiv Bilgileri penceresindeki Gönderim Şekli (Zorunlu) alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Perakende Cari Hesap: e-Arşiv / e-Arşiv (İnternet) faturası ile satışlarda, genelde tek seferlik alışverişlerde birden fazla cari hesap kartının açılmasına gerek kalmadan satış yapılmasına olanak sağlar. Firma müşterileri için tek bir cari hesap tanımlar ve Perakende Cari Hesap seçeneğini işaretleyerek tüm satışlarını bu cari hesap üzerinden gerçekleştirebilir.
İrsaliye Yerine Geçer: İlgili cari hesaba e-fatura ya da e-arşiv faturası oluşturulduğunda, faturadan ulaşılan e-Fatura Bilgileri ya da e-Arşiv Bilgileri sayfalarındaki aynı adlı alanın öndeğerini belirlemek için kullanılır.
Bu alan işaretlendiğinde, fatura kesilirken ulaşılan e-Arşiv Bilgileri sayfasında yer alan Perakende Cari Bilgileri / Adres Bilgileri bölümlerindeki alanların doldurulması zorunludur.
e-Fatura / e-Arşiv Tipi: Cari hesabın e-fatura ya da e-arşiv faturası kullanıcısı olması durumunda, e-fatura ya da e-arşiv fatura tipinin belirlendiği alandır. Özel Matrah, İstisna, Araç Tescil, Tevkifat seçeneklerini içerir. Burada yapılan seçim fatura e-arşiv bilgileri ya da e-fatura bilgileri pencerelerine öndeğer olarak aktarılır.  0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...