LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 06:40:00 by logo bayisi in    No comments


Cari hesaplara ait nakit ödeme, nakit tahsilat, cari hesaplar arası virman fişleri, borç ve alacak dekontları ile alınan ve verilen vade farkı faturaları Cari Hesap Fişleri seçeneği ile kaydedilir.
Cari hesap fişleri, Cari Hesap program bölümünde Cari Hesap Fişleri menüsü altında yer alır. Cari hesaplara ait işlemler fiş türü seçilerek kaydedilir. Cari hesap fişleri üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak (ya da F9 tuşu ile) açılan menüdeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır.
Ekle
Yeni fiş eklemek için kullanılır.
Değiştir
Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Çıkar
Cari hesap fişini silmek için kullanılır.
İncele
Cari hesap incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
Bul
Numara ya da tarihe göre sıralı cari hesap fişleri listesinde istenen numara ya da tarihe sahip fişi aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gidecektir.
Kopyala
Seçilen fiş bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır.
Kayıt Bilgisi
Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
Yaz
Cari hesap fişlerinin tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır.

GönderCari hesap fişlerini mail yoluyla göndermek için kullanılır. Yalnızca tek carisi olan fişler mail yoluyla gönderilebilir. Birden fazla carisi olan fişler için uygulama kullanıcıyı uyarır.
Toplu Basım
Cari hesap fişlerinin toplu basımı için kullanılır.
Filtrele
Cari hesap fişleri listesini istenen kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.
Muhasebe Kodları
İşlemin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezlerini belirlemek için kullanılır.
Muhasebeleştir
Seçilen işlemi muhasebeleştirmek için kullanılır.
Toplu Muhasebeleştir
Seçilen cari hesap fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.
Borç Takip
Borç takip penceresini ekrana getirmek ve kapatma işlemlerini yapmak için kullanılır.
Kredi Kartı Fiş Tahsilatı
Kredi kartlarına ait fişlerin toplu olarak tahsil edilmesi için kullanılır.
Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi
Firma kredi kartı fiş ödemelerini kaydetmek için kullanılır.
Kayıt Sayısı
Kayıtlı cari hesap fiş sayısını fiş türlerine göre ve toplam kayıt sayısı ile görüntüler.
Güncelle
Cari hesap fişleri listesini güncellemek için kullanılır.
Öndeğerlere Dön
Cari hesap fişleri liste penceresini programda tanımlı standart ölçülerde görüntülemek için kullanılır.
İlgili Banka Fişleri
Kredi kartı fişi üzerinden tahsil edilen fişleri listelemek için kullanılır. İlgili seçenek kullanıldığında banka fişleri penceresine ulaşılır ve tahsil edilen işlemler tarih, borç, alacak ve benzeri bilgilerle listelenir. Bu seçenek sadece kredi kartı fişi, kredi kartı iade fişi, firma kredi kartı fişi ve firma kredi kartı iade fişlerinin F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.
Firmaya Gönder (Düz)
Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
Firmaya Gönder (Çapraz)
Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında çapraz veri alışverişi için kullanılır.
Firmaya Gönder (Sil)
Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği tanımı silmek için kullanılır.
LogoConnect  Hareketleri
Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda LogoConnect sunucu üzerinden yapılan hareketleri listeler.
Kilitle
Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.
Kilit Kaldır
Kayıt bazında yapılan onaylama işlemini iptal etmek için kullanılır.
Toplu Kilitle
Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır.
Toplu Kilit Kaldır
Kayıt bazında onaylama işlemini birden fazla kayıt için toplu olarak iptal etmek için kullanılır.
Kısayol Oluştur
Cari hesap fişleri listesine ya da cari hesap fişine kısayol oluşturmak için kullanılır.
Kısayol Gönder
Cari hesap fişleri listesi ve/veya banka fişi için oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.
Silinen Kayıtlar
Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak; gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar Kullanıcı ve Zaman bilgileri ile izlenir.
Değişiklik Tarihçesi
Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...