LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 09:41:00 by logo bayisi in    No comments
Çek/senet bordrolarının muhasebeleşmesi sonucu oluşacak mahsup fişinin satırları, bir tablo şeklinde bu pencerede görüntülenir.
Muhasebe Kodu ve Masraf Merkezi Kodu kolonları bilgi girişi içindir. İşlemin muhasebeleşeceği muhasebe hesaplarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezini belirtir. Tablodaki diğer kolonlar fişin muhasebe hesaplarına yansıyan borç ve alacak rakamlarını gösterir.
Muhasebe kodları fiş geneline uygulanabileceği gibi, fişin birden fazla sayıda malzeme hareketini içermesi durumunda fiş satırları içinde uygulanır. Bunun için muhasebe kodları penceresinde F9-sağ fare tuşu menüsünde
  • Muhasebe Kodları Genel Uygula
  • Muhasebe Kodları Satır Uygula
seçenekleri kullanılır.
Muhasebe Kodlarının Fiş Geneline Uygulanması
"Muh. Kod. Genel Uygula", "Sadece Boş Kodlar" ve "Bütün Kodlar" olmak üzere iki seçeneklidir.
"Bütün Kodlar" seçiminde, işlem için muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen tüm kodlar uygulanırken, "Sadece Boş Kodlar" seçiminde boş olan bağlantılar için uygulama yapılır. İşlem için yapılan tanıma göre muhasebe kodları uygulandığında, muhasebeleştirme yapıldığında oluşacak mahsup fişi tablo halinde ekrana gelir.
Eğer fişte yer alan herhangi bir satırdaki işlem farklı muhasebe hesabı altında izlenecekse değiştirilebilir. Bu durumda, yalnızca bu fiş ile girilen işlem burada verilen muhasebe kodu altında muhasebeleştirilecektir.
Muhasebe Kodlarının Satıra Uygulanması
Muhasebe kodlarının satıra uygulanması için F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Muhasebe Kodları Satır Uygula" seçeneği kullanılır. Bu durumda muhasebe kodları yalnızca seçilen satırdaki işleme uygulanır ve muhasebeleştirme yapıldığında oluşacak mahsup fişi görüntülenir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...