LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 00:08:00 by logo bayisi in    No comments
Borç bilgilerinin sonraki dönemlere aktarımı ve borç kesintilerinin puantaj kartlarına ve geri ödemeler listesine otomatik olarak işlenmesi mümkündür. Bunun için Bordro Program Bölümünde Kayıtlar menüsünde Dönem Bilgileri listesinde F9 menüsünden ulaşılan Borç Aktarımı seçeneği kullanılır.


Borç aktarımı ile ödemeler, borçlandırma işleminde verilen ödeme tarihi başlangıcı, alınan tutar ve ödeme şekli dikkate alınarak, geri ödemeler ilgili döneme ait puantaj kartlarına otomatik olarak aktarılır. Puantaj hesapları bu geri ödemeleri de dikkate alarak program tarafından yapılır.
Borç aktarımının ne şekilde yapılacağı ve hangi personeli kapsayacağı Borç Aktarım Filtre seçenekleri ile belirlenir.
Borç kesinti tutarlarının ne şekilde aktarılacağı Mevcut Borç Aktarımı filtre satırında belirlenir. Bu filtre satırı Değiştirilmeyecek ve Yeniden Hesaplanacak seçeneklerini içerir. Değiştirilmeyecek seçiminde geri ödeme tutarı olduğu gibi aktarılır. Eğer dönem içinde daha önceden borç aktarım işlemi yapılmışsa ve kesintilerin yeniden hesaplanması isteniyorsa Yeniden Hesaplanacak seçeneği işaretlenir.
Aktarım sonucunda, ödeme başlangıcı tarihi bu dönem içinde olan ve bu dönem puantaj hesaplamalarına yansıması istenen borç ve geri ödeme işlemleri puantaj kartlarına aktarılır ve hesaplamalar bu geri ödemeleri de içerecek şekilde yapılır.
Borç aktarımı sonucunda, puantaj yapılan döneme ait puantaj kartı ekrana getirildiğinde, borç kesintileri hesaplar penceresinde borç kesinti tutarları ile yer alır.
Borç aktarımı ile puantaj hesaplarına aktarılan geri ödeme hareketleri, borç işlemleri, sicil kartları ve puantaj kartları üzerinden ulaşılan borç toplamları penceresine otomatik olarak aktarılır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...