LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 00:00:00 by logo bayisi in    No comments
Yeni borç tanımı yapmak için borç tanımları listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

 
Kodu: Borç tanımının kodudur. 
Açıklama: Borç tanımının adı ya da açıklamasıdır. 
Tanım Tipi: Borç tipini belirtir. Bu alan 4 seçeneklidir.
  • İş Avansı
  • Taksitli Borç
  • Maaş Avansı
  • İcra
Tanım tipine göre personelin almış olduğu borçlar ve özellikleri kolaylıkla raporlanır. 
Özel Kod: Borç tanımlarını gruplamakta kullanılan 24 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının, borç tanımlarını kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, borç tanımı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. 
Taksit sayısı : Verilen borcun kaç taksitte geri ödeneceğini belirtir. 
Öncelik sırası : Personel aynı dönem içinde birden fazla türde borç almışsa, öncelikle hangisinin geri iade edileceğini belirtir. Sayı olarak verilir. 
Grup Numarası: Tahakkuk listesinde borç tanımlarına göre rakamların ayrı ayrı raporlanabilmesi için kullanılır. Tahakkuk listesi rapor tasarımında Borç grup toplamları alanı tanımlanır. Örneğin Borç tanımında grup numarası 1 verilmiş borçlardan personel için ne kadar borç kesintisi yapılacağı listelenecekse, bu raporda alanın içerisindeki numarası alanına "1" rakamı yazılmalıdır. 
Kota: Borçlandırma işleminde en fazla ne kadar borç verileceğini belirtir. Kota maaş ve miktar üzerinden belirlenir. Buna göre yüzde ve tutar olarak iki şekilde verilebilir.
Kota maaşa göre ise yüzde olarak belirtilir.
Kota miktara göre ise ödeme yapılacak üst limit belirtilir. Borçlandırma işleminde seçilen borç tanımında verilen kotaya göre kontrol yapılır. 
Ödeme Üst Sınırı: Borç işlemine ait ödeme en fazla ödeme tutarının doğrudan girildiği ya da formüllendirildiği alandır. Borcun uygulandığı puantaj hesaplarında bu alanda belirtilen formüle göre hesaplama yapılır ve bu tutardan daha fazla borç kesintisi yapılamaz. 
Döviz Türü : Borcun hangi para birimi üzerinden verildiğini belirtir. Döviz türleri listelenir ve seçim yapılır. 
Gelir vergisine tabi oran (%): Puantajda verilen borç rakamının belli bir kısmının gelir vergisine tabi olması durumunda bu oranının belirtildiği alandır. 
Damga Vergisine Tabi Oran (%): Puantajda verilen borç rakamının belli bir kısmının damga vergisine tabi olması durumunda bu oranının belirtildiği alandır.
Borç alınan tutarın gelir vergisi ve damga vergisine tabi tutulması ve borç geri ödemeleri aşamasında da ödenen miktarın gelir vergisi ve damga vergisi matrahlarından düşülmesi sağlanır.
Borç tanım penceresinden girilen bilgiler kaydedilir ve borç tanımları listesine dönülür. Yapılan her tanım listede kod, açıklama ve işlemler sonucunda oluşan bakiye toplamı ile listelenir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...