LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 10:28:00 by logo bayisi   No comments

Muhasebe Hesap Kodu Şablon Kullanımı
Program içerisinden ve Skonsol üzerinden Cari hesap ve malzeme kartları eklendiğinde ilgili muhasebe hesap kartının otomatik olarak oluşturulması ve ilgili cari hesap ve malzeme kartı ile bağlantısının otomatik kurulması sağlanmıştır.
Bu doğrultuda Ticari Sistem Yönetimi parametreleri içerisine Muhasebe Hesapları Şablonu parametresi
eklenmiştir.


Muhasebe hesapları şablonu parametresiyle Cari hesap ve Malzeme kartları için belirtilen hesap türlerine göre Cari hesap ve malzeme kartı ekleme işlemi sırasında ilgili muhasebe hesap kartının da otomatik olarak oluşturulması ve muhasebe hesap kartı ile Cari/Malzeme kartının bağlantısının otomatik olarak oluşturulması sağlanmaktadır. Muhasebe Kodu şablonu iki tab'dan oluşmakta olup (Malzeme/Cari Hesap) içerisinde aşağıdaki alanlar yer almaktadır;
Hesap Türü: Malzeme ve Cari Hesap kartlarına ait muhasebe hesap türleri girilmektedir.
Hesap Kodu: Muhasebe hesap kodu girilmektedir. Burada belirtilen hesap koduna göre alt hesap
eklenmektedir.
Kırılım Sayısı: Eklenecek alt hesabın kırılım uzunluğu belirtilmektedir.
Son Muhasebe Hesap Kodu: Şablon ile otomatik olarak oluşturulan son muhasebe hesap kodu bu alanda tutulmakta olup bir sonraki kayıt buradaki hesap kodu bir arttırılarak eklenmektedir.
Muhasebe hesap şablonu ekranındaki alt kısımda bulunan "Kart eklenirken muhasebe hesapları otomatik oluşsun" seçeneği işaretli olduğu durumda malzeme kartı ve cari hesap kartı eklenirken arka planda muhasebe hesabı ve muhasebe hesap bağlantısı otomatik olarak yapılmaktadır.
Malzeme kartı hesap şablonu kullanımı ;
Malzeme hesap kartı şablonunda otomatik hesap kartı oluşturulacak hesap türlerinde ilgili muhasebe üst hesabı hesap kodu alanına yazılmalı ve oluşturulacak alt hesap kırılım sayısı belirtilmelidir.
Örnek : 153.01 Ticari Alacaklar hesabı altında alt hesap oluşturulacak ise 135.01 Hesap kodu alanına yazılmalıdır. Kırılım sayısı alanına 3 yazılması durumunda malzeme kartı oluşturulurken arka planda 153.01.001 şeklinde alt hesap otomatik oluşturulmakta ve malzeme kartı ile bağlantısı sağlanmaktadır. Hesap kodu belirtilmemiş satırlar / hesap türleri için ise herhangi bir işlem yapılmamaktadır.Malzeme kartı için hesap şablonu belirtildiği ve "Kart eklenirken muhasebe hesapları otomatik oluşsun" seçeneği işaretlendiği durumda yeni eklenen malzeme kartları kaydedildikten sonra otomatik hesap kodları açılmakta ve ilişki sağlanmaktadır. 

Not: Muhasebe bağlantı kodlarında ilgili malzeme kartı hesap türleri için öndeğer muhasebe kodu tanımlanması durumunda ilgili hesap türü için tanımlanan hesap şablonu dikkate alınmayacaktır. 
Cari Hesap Kartı hesap şablonu kullanımı ;
Cari hesap kartı şablonunda otomatik hesap kartı oluşturulacak hesap türlerinde (Alıcı, Satısı, Alıcı + Satıcı, Grup Şirket) ilgili muhasebe üst hesabı hesap kodu alanına yazılmalı ve oluşturulacak alt hesap kırılım sayısı belirtilmelidir.
Örnek : 120.01 Alıcılar hesabı altında alt hesap oluşturulacak ise 120.01 Hesap kodu alanına yazılmalıdır. Kırılım sayısı alanına 3 yazılması durumunda Cari hesap kartı oluşturulurken arka planda 120.01.001 şeklinde alt hesap otomatik oluşturulmakta ve cari hesap kartı ile bağlantısı sağlanmaktadır.
Hesap kodu belirtilmemiş satırlar / hesap türleri için ise herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Cari hesap kartı için hesap şablonu belirtildi ve "Kart eklenirken muhasebe hesapları otomatik oluşsun" seçeneği işaretlendiği durumda yeni eklenen cari hesap kartları kaydedildikten sonra otomatik olarak muhasebe hesap kodu açılmakta ve ilişki sağlanmaktadır. Database Yapısı;
Muhasebe hesap şablonu LG_XXX_ACCOUNTTEMPLATES tablosunda tutulmakta olup aşağıdaki kolonlardan oluşmaktadır.
LOGICALREF : Kayıt referansı
ACCOUNTREF : İlgili muhasebe hesabı referansı TRCODE : Kart türü ; Malzeme Kartı / Cari Hesap
TYP : Hesap türü
LASTPARTLEVEL : Kırılım sayısı
LASTCODE : Son eklenen muhaseďe hesaďı kodu

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...