LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 12:00:00 by logo bayisi in    No comments
Personelin aldığı borçların toplu olarak döneme aktarılması ve döneme ilişkin puantaj işlemlerine yansımasını sağlamak için kullanılır. Dönem Bilgileri Listesi'nde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Aktarım filtre seçenekleri şunlardır: 
Filtre
Değeri
Sicil Numarası
Grup / Aralık
Adı
Grup / Aralık
Soyadı
Grup / Aralık
Bordro Kodu
Grup / Aralık
Bölüm
Tanımlı Bölümler
İşyeri
Tanımlı İşyerleri
Borç Tipi
Borç Tipi Seçenekleri
Borç Kodu
Grup / Aralık
Mevcut Borç Aktarımı
Değiştirilmeyecek / Yeniden Hesaplanacak
Borçlar
Ödenmemiş Taksitler / İlk Ödenmemiş Taksit / Taksitli Borçların Hepsi / Borçların Hepsi
Net İstihkak Aşılıyorsa
İşlem Yapılmayacak / Net İstihkak Kadarı Kesilecek
Döviz Bilgileri Güncelleme
Hayır / Puantaj Kur Tarihiyle / Dönem Kur Tarihiyle
Eksik / Fazla Ödenmiş Taksit Tutarı
Aktarılmayacak / Aktarılacak
Aktarım Tipi
Geri Ödeme / Borçlandırma
İşten Çıkış Tarihi
Başlangıç / Bitiş Tarihi

Mevcut borç aktarımı filtre satırında, dönem üzerinde daha önce borç aktarılmışsa yeni borç aktarımının nasıl yapılacağı belirlenir. Bu filtre satırı; 
  • Değiştirilmeyecek
  • Yeniden hesaplanacak

seçeneklerini içerir. Değiştirilmeyecek seçilirse aktarılmış borç tutarları değiştirilmez. Yeniden hesaplanacak seçilirse, aktarılmış olsa da borç tutarları yeniden hesaplanır. 
Borçlar filtre satırında yapılacak seçimle taksitlerin hepsi aktarılabileceği gibi ödenmemiş taksitler ya da yalnızca ilk ödenmemiş taksit aktarılabilir. 
Net istihkakın aşılması durumunda aktarılacak borç tutarı Net İstihkakı Aşıyorsa filtre satırında belirlenir. Bu filtre satırı; 
  • İşlem yapılmayacak
  • Net istihkak kadarı kesilecek

seçeneklerini içerir. 
İşlem yapılmayacak seçilirse borç tutarı aktarılmaz. 
Net istihkak kadarı kesilecek seçilirse borç tutarının net istihkak kadarı aktarılır. 
Eksik fazla ödenmiş taksit tutarı filtre satırında, önceden aktarılmış olan borç tutarlarının eksik ve fazla ödenmiş tutarlarının aktarım şekli belirlenir. 
Aktarım Tipi satırında yapılacak seçimle, personelin aldığı borçların toplu olarak ilgili döneme hangi kayıt türleri ile aktarılacağı belirlenir. 
  • Geri Ödeme
  • Borçlandırma

seçeneklerini içerir. 
Borç aktarımında döviz bilgilerinin güncellenip güncellenmeyeceği ise Döviz Bilgilerini Güncelleme filtre satırında belirlenir. Hayır seçilirse döviz bilgileri güncellenmez. Puantajın kur tarihi seçilirse borç aktarımında puantaj kur tarihi dikkate alınır. Dönem kur itibariyle seçilirse, kur bilgilerini dönem kur değerleri ile güncellenir. 

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...