LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Kurum için geçerli olacak bordro parametrelerinde fark bordrosu ve işten ayrılma durumunda hesaplamalarda geçerli olacak kur tarihi öndeğeri belirlenir.
Bordro parametrelerinde belirlenen öndeğerler için parametre tanım penceresinde Döviz Parametreleri seçeneği kullanılır. Belirlenen öndeğerler şunlardır: 
Fark Bordrosuna öndeğer olacak kur tarihi: Fark bordrosu hesaplamalarında geçerli olacak kur tarihi öndeğeridir. Bu alan;
  • İşten çıkış tarihi
  • İşten çıktığı dönemin kur tarihi
  • Fark bordrosunun basıldığı tarih olmak üzere üç seçeneklidir.

İşten çıkış tarihi seçiminde fark bordro alınırken hesaplamalar personelin işten çıktığı gün için geçerli olan kur değeri üzerinden yapılır.
İşten çıktığı dönemin kur tarihi seçiminde, fark bordrosu alınırken hesaplamalar personelin işten çıktığı döneme ait kur değeri üzerinden yapılacaktır.
Fark bordrosunun basıldığı tarih seçiminde ise hesaplamalar için geçerli olacak tarih bordro basım tarihi olacaktır.
İşten ayrılan personelin puantajına öndeğer kur tarihi: İşten ayrılan personel için puantaj hesaplarında geçerli olacak kur tarihi öndeğeridir. Bu alan;
  • İşten çıkış tarihi
  • İşten çıktığı dönemin kur tarihi olmak üzere iki seçeneklidir.
İşten çıkış tarihi seçiminde puantaj hesaplarında personelin işten ayrıldığı tarih esas alınır ve hesaplamalarda bu tarihe ait kur değeri üzerinden yapılır.
İşten çıktığı dönemin kur tarihi seçiminde ise hesaplamalarda dönemin kur tarihi esas alınır ve hesaplamalarda bu tarihe ait kur değeri üzerinden yapılır.
Bordro parametreleri tanım penceresinde yapılan seçimler puantaj ve bordro işlemlerinde öndeğer olarak kullanılır. Gerekirse işlem sırasında değiştirilebilir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...