LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 22:38:00 by logo bayisi   No comments


IData temel veri nesnesidir.
IData nesnesinin tipini herhangi bir kart veya fiş türünde belirtmek suretiyle o tipteki kart veya fişler üzerinde işlemler yaparız. 
IData nesnesi ile Kart ya da fiş üzerinde(tablolar)
 • veri okuma
 • yeni kayıt
 • kayıt silme
 • kayıt güncelleme
işlemlerini yapabilirsiniz.
Kullanmak için IApplication nesnesinin NewDataObject metodunu kullanarak IData nesnesi oluşturulur.

Logo ERP ürününe dışarıdan doğrudan erişim;
 • kayıtlar arasındaki ilişkileri atlamanız
 • eksik kayıt yapmanız
anlamı taşır. Sonuçta veri bütünlüğünün bozulması ihtimali vardır. Bu nedenle nesnelere doğrudan önerilmez.

Logo Objects'te SQL ifadeleri için arayüz imkanı sunulmuştur. Ancak istisnai durumlarda

 • insert
 • update
 • delete

işlemini bu arayüzden yapabilirsiniz. Veri bütünlüğünü bozma ihtimaliniz var. Bu işlemler IData nesnesi ile yapılmalıdır.
IData nesnesi ile fiş veya kart eklemek, silmek veya güncellemek için; 
 • ilişkilerin kontrolü
 • diğer tablolardaki ilişkili alanların güncellenmesi 
gibi bir çok işin yapılmasına gerek yoktur. Bu kontrollerin tamamını IData nesnesi ile yapabiliriz.

IData Kullanımı 

Öncelikle oluşturmak istediğimiz kart veya fiş tipinde IData nesnesi oluşturmalıyız.
Nesnenin ilgili özellik ve metodlarını kullanarak istediğimiz (sil,ekle,güncelle) işlemlerini kolayca ve güvenle yapabiliriz.

IData nesnesi
 • IUnityObject.NewDataObject(...)

metoduyla oluşturulur.

NewDataObject metoduna oluşturmak istediğimiz IData object nesnesinin tipini belirten bir parametre tanımlıdır.
Tüm veri nesneleri bu metodla oluşturulur.
Tüm Unity kayıtlarına (records) IData içerisinden ulaşılabilir.
Örneğin
 1. Ödeme Planlarına ulaşmak için doPayPlan,
 2. faturalarda işlem yapmak için doInvoice tipinde
IData nesnesi oluşturulur.

IData Veri Okuma

Nesneye geçilen read metodundan sonra ilgili kayda ulaşılır.
Bu kaydın alanlarına
 • FieldByName veya
 • DBFieldName metodlarını
kullanarak ulaşabilirsiniz.
DBFieldName referans alanlarında kesinlikle kullanılmamalıdır.

 IData New Delete Post

IData nesnesinde
 • yeni bir kayıt oluşturmak için New,
 • silmek için Delete,
 • yaptığımız işlemleri veritabanına aktarmak için Post
metodunu kullanırız.
ExportToXML ve ImportFromXMLFile metodlarıyla XML desteğini uygulamamıza kazandırabiliriz.
XML tipindeki verileri kolaylıkla dışarı ve içeri alabiliriz.
Methods
Return Type
Açıklama
ReadBooleanIndex parametresi olan bir metodtur. IData nesnesinin buffer'ından kayıt okur. Okunmasını istediğimiz kaydın Logical Referance (LRef) bilgisini index parametresine geçeriz. Okuma işlemi başarılı ise Return TRUE değeri döner ve IDataFields nesnesi dolmuştur. IDataFields alanlarına Item, FieldByName veya DBFieldName metodlarından biriyle ulaşabiliriz. Okuma işlemi başarısız olmuşsa return FALSE değeri döner.
Delete(Index)BooleanIndex parametresi olan bir metotdur. IData kayıtlarından isteneni siler. Silinmesini istediğimiz kaydın Logical Referance (LRef) bilgisini index parametresine geçeriz. Silme işlemi başarılı ise Return TRUE,  başarısız ise FALSE değeri döner. Return değerinin FALSE dönmesi durumunda hataları IData nesnesinin ErrorCode metodunu kullanarak handle edebilirsiniz. İşlemler Post işlemine gerek olmadan veri tabanına yansır. Silme işleminin direkt olarak veri tabanından yapıldığı unutulmamalıdır.
NewYokYeni bir IData kaydı oluşturmak için tüm veri bufferlarını temizler. IDataFields nesnesi sıfırlanır. IDataFields nesnesini doldurarak Post metodunu işletirsek veri tabanına ekleme işlemi tamamlanır. Post yapılmadıkça işlem veri tabanına yansımaz.
PostBooleanIData veri buffer'larını veritabanına yazar.
ExportToXMLBooleanKayıdı XML formatında dışarı export etmek için kullanılır.
ImportFromXMLFileBooleanXML formatındaki kayıtları dışardan Logo ERP ürününe import etmek için kullanılır.
InitYokNewDataObject tarafından iç kullanım sırasında çağrılmaktadır. Kullanılmamalıdır.
InitExYokNewCustomDataObject tarafından iç kullanım sırasında çağrılmaktadır. Kullanılmamalıdır.
FormSeriLotLinesYokSeri veya Lot takibi yapılan bir malzemeye Ticari işlem parametrelerindeOtomatik Lot / Seri No Ataması FIFO veya LIFO yapılmışsa, Fişe Seri / Lot takibi yapilan bir malzeme girilirken lot numarasını otomatik atıyor.
ApplyCampaignBooleanProgramda Alış ve Satış İrsaliyeleri ve siparişlerinin üzerinde sağ tuş kampanya uygula ile yapılan işlemi gerçekleştirir. Bellekte hesaplamaların bir kısmı yapılmamış olarak dudur, fişi düzgün olarak elde edebilmek için post yapılması gereklidir. Çünkü bazı hesaplamalar post sırasında yapılmaktadır. Siparişlerde run-time post edilmeden önce toplam bilgilerinin refresh olması sağlandı.
CreateCompositeLinesYokKarma koli satırlarını oluşturmak için kullanılır. Metodu işletmezsek karma koli satırları sipariş, irsaliye yada faturaya eklenmez.
Data PropertiesReturn TypeAçıklama
DataReadyBooleanVerinin hazır olup olmadığı durumunu döner.
ErrorCodeLongXML hataları dışında son operasyonda oluşan hatanın kodu döner.
ErrorDescStringXML hataları dışında son operasyonda oluşan hatanın açıklamasını döner.
ParentUnknownICollection’dan inherit edilmiş bir property’dir. IUnityApplications türünden bir nesne bilgisi tutar. Read veya Write işlemi yapılamaz. Unity Object bu özelliği iç işleyişinde kullanır.
ReplicModeBooleanKaydın XML ile oluşturulduğunu anlamamıza yarayan özelliktir. XML tarafından oluşturulmuş olma bilgisini kontrol etmek istiyorsak TRUE olarak set ederiz.
HasDataExtensionsBooleanData nesnesine bagli ek tablo varsa TRUE, yoksa FALSE değerini döner.
CheckRightBooleanUnityObjects kullanimi sirasinda userrights check islemini parametrik hale getirmek için kullanılan özelliktir.
OpenTransBooleanData nesnesinin açacağı Transaction bloğunu önleyip tamamen programcıya bırakması için kullanılan özelliktir. Sorumluluk programcıdadır. False olarak set edilirse Data nesnesi Post işleminde Transaction bloğu başlatmaz.
TableNameStringIData nesnesiyle ilişkili tablo adını döner.
TableNrLongIData nesnesiyle ilişkili tablo ismini döner.
Collection PropertiesReturn TypeAçıklama
DataObjectDataObjectTypesMevcut bir IData nesnesinin tipini döner.
DataExtensionsIDataExtensionsData nesnesine bagli ek tablolara ulaşmak için kullandığımız nesnedir.
DataFieldsIDataFieldsKayıt alanlarına ulaşmak için  kullanılır.
ValidateErrorsIValidateErrorsPost işleminde oluşan XML hataları IValidate nesnesinde döner.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...