LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 22:39:00 by logo bayisi   No comments


IQuery bir Logo Objects sorgu nesnesidir.
UnityApplication nesnesinden ulaşılan NewQuery metodunu kullanarak IQuery nesnesini oluştururuz.  
IQuery nesnesini
  • Insert
  • Update
  • Delete 
  • Select
ifadelerini çalıştırmak için kullanabiliriz.
Select ifadesini çalıştırdığımızda,
sonuç olarak dönen satırlar IQuery nesnesinin Collection tipindeki IQueryFields nesnesinde döner.
Bu nesnenin altında her kayıt IQueryField  tipindeki nesnelerde saklıdır.

Dikkat

  •  Error LongSQL ifadesi işletilmesi sırasında çıkan hata numarasını, hata yoksa 0 değeri döner. 
  • Name  StringQuery nesnesine isim verilebilir.
  • Kullanım kolaylığı sağlamak için kullanılır. 
  • Statement  StringSQL ifadesinin set edildiği özelliktir.

Metod Adı
Dönüş Tipi
Açıklama
FieldByName 
IQueryField 
QueryFields collection’ında mevcut olan fieldlara ulaşmak için kullanılır.
Execute 
Boolean
NonSelect (Statement özelliğine atanmış Insert, Update veya Delete tipindeki) SQL ifadelerini çalıştırmak için kullanılır.
OpenDirect 
Booelan
Select (Statement özelliğine atanmış) SQL ifadesini çalıştırır.
Close 
Yok
Açılmış durumda olan Query’i kapatır.
First 
Boolean
Query cursor’unu sonuç olarak dönmüş kayıtların ilkine konumlandırır.
Next 
Boolean
Query cursor’unu sonuç olarak dönmüş kayıtlardan bir sonrakine konumlandırır.
Previous 
Boolean
Query cursor’unu sonuç olarak dönmüş kayıtlardan bir öncekine konumlandırır.
Last 
Boolean
Query cursor’unu sonuç olarak dönmüş kayıtların sonuncusuna konumlandırır
GetDateString
String
TDateTime tipinde alınan formatlanmış bilginin string’ini oluşturur.
 DataTipAçıklama
Error 
Long
SQL ifadesi işletilmesi sırasında çıkan hata numarasını, hata yoksa 0 değeri döner.
Name String
Query nesnesine isim verilebilir. Kullanım kolaylığı sağlamak için kullanılır.
Statement String
SQL ifadesinin set edildiği özelliktir.
CollectionTipAçıklama
QueryFields
IQueryFieldsICollection tipinde bir nesnedir. SQL sonucu dönen satırların kolonlarını tutar.
SQLClause ISQLClause 
Query statementlarını gruplayarak yazmaya yarar. Kullanım kolaylığı içindir. Veritabanına bağımlılığı ortadan kaldırır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...