LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 22:40:00 by logo bayisi   No comments

Liste tipindeki kayıtlar üzerinde işlem yapmak için kullanılan nesnedir.
Ürünlerdeki kayıtların XML şablonlarına bakıldığında;
  • Header (Başlık) bilgisinden sonra
  • IData tipinde bölümler vardır(Transactions, Dispatch...gibi).

Bu alanlara Lines collection property ile ulaşırız.
AppendLine metoduyla bu bölüme satır açar ve alanlarını doldururuz.

Methods
Return Type
Açıklama
AppendLineBoolean
Listenin sonuna yeni bir satır ekler.
Ekleme işlemi başarıyla gerçekleştirilirse TRUE, diğer durumlada FALSE değeri döner.
ClearYokICollection'dan inherit edilmiş bir method'dur. Kullanılmamalıdır.
Delete(Index)BooleanIndex parametresi olan bir metotdur. IData kayıdı kolonlarından (DataField) isteneni siler. DataField birer collectionItem olarak tanımlı olduklarından silmek istediğimiz DataField'ının collectionItem index'ini bu metoda parametre olarak geçerek silmek istediğimiz DataField'ı sileriz. Silme işlemini check etmek için IData nesnesinin ErrorCode metodunu kullanabiliriz. İşlemler bellekte yapılmaktadır, veri tabanına yansımaz.
DeleteLineYokIndex parametresi olan bir metotdur. Silinecek satırın index numarası parametreye geçilmelidir. Listeden tek bir satır siler. Nesne Collections tipinde olduğu için liste gibi düşünülebilir.
AddLineintİndirim işlemlerinde araya satır ekleme işlemini yapıyor.
Data PropertiesTypeAçıklama
CountLongListedeki eleman sayısını döner. Liste Collection tipinde olduğu için elemanları olan CollectionItem’lar aslında satırlardır. Long tipinde dönen değer satır sayısını verecektir.
Item(Index)IDataFilelds Index parametresi olan bir metotur. Listedeki satırlara ulaşmak için kullanılır. Ulaşılmak istenen satırın index numarası girilmelidir.
ParentUnknownICollection'dan inherit edilmiş bir property’dir. IData türünden bir nesne bilgisi tutar. Read veya Write işlemi yapılamaz. Unity Object bu özelliği iç işleyişinde kullanır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...