LOGO TÜRKİYE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

On 11:12:00 by logo bayisi   No comments


LOGO 2,40.0.0 VERSİYONU

ERP 3 Ekim 2016 Sürümü :
 
Kayıt Nr
Ürün
Tanım ve Açıklama
1
altaltalt
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar - Malzemeler
3 Serisi Ürünlerde Malzeme Durumu Penceresinde Rakamlar Tam Görünmüyor.
Malzeme kartı üzerinde F9 menü ile erişilen "Durumu" penceresindeki kutucukların genişliği arttırılarak daha fazla haneli sayıların görüntülenebilmesi sağlanmıştır.
2
GO PLUSaltaltaltaltalt
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar - Malzemeler
Malzeme Kartı Üzerinden Ulaşılan Ambar Toplamları Ekranında Sol Tarafta Bulanan Ambar Üzerinde F9 Menüden Satışlar/Alımlar Seçeneği İle Toplamlar Listelendiğinde Logo Grubuna Dahil Olmayan Kullanıcılarda Ay Toplamları Hatalı Listeleniyor.
Malzeme kartı üzerinden ulaşılan ambar toplamları ekranında sol tarafta bulanan ambar üzerinde F9 menüden satışlar/alımlar seçeneği ile toplamlar listelendiğinde logo grubuna dahil olmayan kullanıcılarda ay toplamları hatalı listeleniyordu, düzeltildi.
3
GO PLUSaltaltaltaltalt
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler - Malzeme Yönetimi Fişleri
Muhasebeleşen Ambar Transfer Fişinde Muhasebe Kodu Değiştirilerek Yeniden Muhasebeleştirildiğinde Mahsup Fişi Silinmiyor.
İki farklı işyeri ve ambar arasında kesilmiş ambar transfer fişi muhasebeleştirildikten sonra muhasebe kodları değiştirildiğinde eski muhasebe fişi silinmiyordu, düzeltildi.
4
altalt
Ticari Sistem Yönetimi
alt alt Tanımlar - Üretim Kontrol Parametreleri
Malzeme Temini Yapıldığında Girdi Satırında ki Malzemelerde Güvenli Stok Seviyesi Kontrolü Yapılıyorsa, Sevkedilebilir Satınalma Siparişlerindeki Miktarı da Dikkate Alsın.
Ticari Sistem Yönetimi / Üretim Kontrol Parametrelerindeki Malzeme Temin Önerilerinin Gerçekleştirilmesinde Dikkate Alınacak Stok Seviyesi parametresine Aşağıdaki seçenekler eklenmiştir. 
--Güvenlik Stok Seviye + Alınan Sipariş; 
Üretim emri üzerinde Malzeme temini ve Ardışık malzeme teminde, güvenlik stok seviyesine artı olarak satınalma siparişleri (sevkedilen) miktarını dikkatte alarak ona göre malzeme temini oluşturmaktadır. 
--Asgari Stok Seviye + Alınan Sipariş;
Üretim emri üzerinde Malzeme temini ve Ardışık malzeme teminde, asgari stok seviyesine artı olarak satınalma siparişleri (sevkedilen) miktarını dikkatte alarak ona göre malzeme temini oluşturmaktadır. 
5
altalt
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler - Üretim Emirleri
Boş Muhasebe Kodları Otomatik Doldurulsun Parametresi Evet Olduğunda Üretim Emrine Bağlı Malzeme Fişleri Muhasebeleştirilemiyor.
Boş muhasebe kodları otomatik doldurulsun parametresi evet olduğunda üretim emrine bağlı malzeme fişlerinin muhasebe kodları bağlantılardan doldurulmuşsa muhasebeleştirilemiyordu. Düzeltildi.
6
GO PLUSaltaltaltaltalt
Genel Muhasebe
alt alt Defter ve Dökümler - *
E-Defter Uygulamasında Aynı Güne Ait Birden Fazla Parçalı e-Defter Oluşturulması Aşamasında,Datesegments Dosyasında Defter Parça Bilgisinin Tutulduğu Satırlarda Globline Numarası Sıralı Artmıyor.
Aynı güne birden fazla parçalı e-defter dosyalarının oluşturulması aşamasında datesegments dosyasındaki defter parça bilgisinin ait olduğu satırlarda globlineno değerinin sıralı artması sağlandı.
7
GO PLUSaltaltaltaltalt
Satınalma
alt alt Hareketler - Verilen Siparişler
Satınalma Sipariş Fişinin Onay Bilgisi Değiştirilmek İstendiğinde "Üretim emri bağlantılı siparişlerin onay bilgisi değiştirilemez" Mesajı Alınıyor.
Satınalma sipariş fişinin onay bilgisi değiştirilmek istendiğinde üretim emri ile ilgili uyarı alması engellenmiştir.
8
altaltalt
 
3 Serisi Ürünlerde Hesap Makinesindeki Değeri Klavyenin C Butonu İle Temizlenebilmelidir.
3 serisi ürünlerde hesap makinesindeki değerin klavyenin C butonu ile silinebilmesi sağlandı.
9
GO PLUSaltaltaltaltalt
 
Tamamlanmamış Kayıtlar Sistemi Aktif Olduğu Durumda AUTOSAVE Kataloğunda Uygulama Dışı Bir XML Yada Dosya Olduğu Durumda Uygulamaya Giriş Sırasında 'is not a valid integer value.' Hatası Alınıyor.
AUTOSAVE kataloğunda program tarafından oluşturulmamış bir XML ya da dosya olduğunda ve 'Tamamlanmamış Kayıtlar Sistemi' aktif olduğu durumlarda uygulamaya giriş sırasında hata alınması engellenmiştir.
10
GO 3
 
3 Serisi Ürünlerde Herhangi Bir Raporda Pdf Formatında Çıktı Almak İstediğimizde Gdi32.dll Hatası alınıyor.
3 serisi ürünlerde Pdf formatında çıktı almak istediğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
11
altaltalt
 
3 Serisi Ürünlerde Uygulamaya Giriş Sırasında 'Duplicates not allowed.' Hatası Alınıyor.
3 Serisi Ürünlerde Uygulamaya Giriş Sırasında 'Duplicates not allowed.' Hatası Alınıyordu. Düzeltildi.
12
GO PLUSaltaltaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Alınan Siparişler
Sipariş Fiş Satırı Shift+Del İle Silinmek İstendiğinde Fişin Referans Numarası, ORFLINE Tablosuna OFFERREF Olarak Gönderiliyor Ve Bu Şekilde Başka Kayıt Varsa Çıkarılmasını Engelliyor.
Sipariş Fişinin referans numarası ile aynı değerine sahip teklif fişi bulunuyor ise sipariş fiş İçerisindeki satırlar silinmek istendiğinde "Onaylanmış Bir Fişin Satırı Silinemez" uyarısı alınıyordu. düzetildi.
13
alt
 
Oracle Veri Tabanında 3 Serisi Ürünlerde Öndeğer Masaüstü Ya Da Yeni Masaüstünde Düzenleme Yapıp Programdan Çıkıp Girdiğimizde Ayarlamalar Siliniyor
Oracle veri tabanı kullanılan 3 serisi ürünlerde ilk giriş yapıldıktan sonra çıkış yapılarak daha sonraki girişlerde yapılan masaüstü değişiklikleri kaydedilmiyordu, düzeltildi.
14
altaltalt
 
3 Serisi Ürünlerde Hesap Makinesinde Çıkartma İşlemi Klavyeden Yapılamıyor.
3 serisi ürünlerde hesap makinesinde çıkartma işlemi klavyeden yapılamıyordu, düzeltildi.
15
GO PLUS
İzle
alt alt Seçenekler...
2.39 Start Ürününde Geçici Veri Kataloğu Seçimi Yapılamamaktadır.
Start ürününde 'Sistem işlemleri - Seçimler - Seçenekler' ekranında "Geçici Veri Kataloğu" seçeneğinin listelenmesi sağlanmıştır.
16
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Kasa İşlemleri
Kasadan Girilen Banka Fişi Silinmek İstendiğinde “e-Arşiv Faturaları Statüsü e-arşiv Faturası Oluşturulacak Statüsünde İse Silinebilir Hatası Alınıyor
Kasadan Girilen Fişler Silinmek İstendiğinde “e-Arşiv Faturaları Statüsü e-arşiv Faturası Oluşturulacak Statüsünde İse Silinebilir Hatası Alınıyordu. Düzeltildi.
17
altaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
Tigerdan Tiger 3'e Geçişte Satış Faturasındaki Arayüz Uyarlamada Eklenen Metin Alanına Tiger 3'te Yeni Fatura Eklendiğinde Veri Girişi Yapılamıyor.
3 serisi ürünlerde arayüz uyarlama ile eklenmiş olan metin alanlara değer girilemiyordu, düzeltildi.
18
altaltaltalt
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler - Maliyet Dağıtım Fişleri
Maliyet Dağıtım Fişi içerisinde Alım irsaliyelerine Dağıtım işlemi yaparken SLTRANS tablosuna Update işlemi gittiği için performans sorunu yaşanıyor.
Malzeme yönetimi parametrelerine 'maliyet dağıtım işleminde seri/lot hareketlerine bakılmasın (evet-hayır) parametresi eklenmiştir. Öndeğeri hayır olarak set edilmiştir. Eklenen parametreye göre firmanın maliyet yönetimi 'fiziksel maliyet' dışında herhangi bir tür seçilmiş ise parametre evet olduğunda sltrans tablosuyla ilgili update queryleri gitmeyecektir. Fiziksel maliyet seçiliyse parametreye bakılmaksızın sltrans tablosuyla ilgili update queryleri gönderilecektir.
19
altalt
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler - Üretim Emirleri
Üretim Reçete Seviyelendirme Exe'si Ürün İçerisine Alınsın. Farklı Koşul ve Kısıtlar Verilip Filtrelenerek Reçeteler Seviyelendirilebilsin.
Malzeme Üretim Girdi Seviyesi Güncelleme işlemi program içerisinde düzeltildi. Üretim Emri ve Reçete Browser'ına "Malzeme Üretim Girdi Seviyesi Güncelleme" işlemi eklendi.
20
GO PLUSaltaltaltaltalt
Satınalma
alt alt Hareketler - Alım Faturaları
Satış Ve Satınalma Faturaları Satırında Hizmet Kartı Kodu Manuel Yazılarak Seçildiğinde Hizmet Kartı Muhasebe Koduna Bağlı Masraf Merkezi Gelmiyor.
Satış ve satınalma faturalarında kodu elle girilmiş olan hizmet kartları için muhasebe kodları penceresinde, hizmet kartlarında belirtilmiş olan muhasebe kodlarına bağlı masraf merkezi bilgisi gelmiyordu, düzeltildi.
21
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Navigator
  alt alt Malzeme Fonksiyonları - STCNUM
_Stcnum Fonksiyonu retType 65 Dağıtım İçin Rezerve Değeri Kullanıldığında Sonuç Getirmiyor.
STCNUM fonksiyonundaki 65 No'lu "Dağıtım için rezerve" ve 66 No'lu "Dağıtılıyor" ReturnType seçenekleri seçildiğinde değer gelmiyordu, düzeltildi. 
22
altaltalt
 
3 Serisi Ürünlerde Programa Giriş Yapıldığında "Lisanslanmamış Plugin" Uyarısı Alınıyor
3 Serisi ürünlerde programa giriş yapıldığında "Lisanslanmamış Plugin" uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
23
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Kasa İşlemleri
Kasa Bankaya Yatırılan/Bankadan Çekilen İşlemlerinde Kullanılacak Para Birimi İşlem Dövizi (ID) Seçilirse Muhasebeleştirme Yapılamıyor.
Kasa işlemlerinden girilen Bankaya Yatırılan/Bankadan Çekilen fişlerinde kullanılacak para birimi İşlem Dövizi (ID) seçildiğinde muhasebeleştirme yapılamıyordu, düzeltildi.
24
GO PLUSaltaltaltaltalt
İhracat
alt alt Hareketler - İhracat Operasyon Fişleri
İhracat Operasyon Fişlerinde Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri Kontrolü Kaldırılmalı.
İhracat operasyon fişlerinde ödeme kaydedici cihaz bilgileri kontrolü kaldırılmıştır.
25
GO PLUSaltaltaltaltalt
Ticari Sistem Yönetimi
alt alt Tanımlar - Otomatik Muhasebeleştirme Parametreleri
Otomatik Muhasebeleştirme Filtrelerinde Sıra Değeri Olarak Cari Hesap Unvanı 2 Alanı Seçilebilmeli.
Muhasebeleştirme filtre ekranındaki "Muhasebe Fişi Satır Açıklaması" seçeneklerine "Cari Hesap Ünvanı 2" alanı eklenerek, içerisinde cari hesap seçilebilen fişlerin entegrasyon sonucu oluşan muhasebe fişlerine satır açıklaması olarak, cari hesabın "Unvanı 2" bilgisinin getirilebilmesi sağlanmıştır.
26
altalt
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler - Üretim Emirleri
Mamulün Birden Fazla Birimi Varsa Üretim Emri Farklı Birimden Açıldığında Hızlı Gerçekleşen Miktar Girişinde Üretim Emri Gerçekleşen Miktarını Ve Malzeme Fişlerini Yanlış Hesaplıyor
Mamulün birden fazla birimi varsa üretim emri farklı birimden açıldığında hızlı gerçekleşen miktar girişinde üretim emri gerçekleşen miktarını ve malzeme fişlerini yanlış birim üzerinden hesaplıyordu doğru birim seti üzerinden hesaplanması sağlandı.
27
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Cari Hesap Fişleri
e-Defter Uygulaması Olan Sette, Kullanıcıda Cari Hesap Fişlerine Değiştir İle Girildiğinde F9 Seçeneklerde e-Defter Belge Detayı Gelmiyor.
E-defter uygulaması olan sette, kullanıcıda cari hesap fişlerine değiştir ile girildiği durumda, F9 seçeneklerde e-Defter belge detayınının gelmesi sağlandı.
28
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
İşlem dövizli olarak sisteme kaydedilen satınalma faturası e-fatura olduğunda yaz mutabakat ba da mükerrer listeleniyor.
İşlem dövizli olarak kaydedilen satınalma faturasının yaz mutabakat ba da doğru olarak listelenmesi sağlanmıştır.
29
altalt
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar - Malzemeler
Malzeme Kartı üzerinden Dağıtım Emirleri Penceresine girildiği zaman satırdaki miktar bilgisi listelenmeli.
Malzeme kartı F9 üzerinden dağıtım emirleri penceresine Toplam Miktar, Bekleyen Miktar ve Sevk Miktarı alanları eklenmiştir.
30
altalt
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler - Üretim Emirleri
Mamül İçin Talep Fişinde Seçilen Reçete Kodu, Talep Karşılama İle Oluşan Üretim Emrinde Değişiyor.
Talep fişinin içerisinde birden fazla reçete değişikliği yapıldığında reçete revizyon kodları eski reçetenin revizyon kodu kalıyordu düzeltildi. Ayrıca hatalı reçete ve reçete revizyon kodu olan bir talep fişinin kaydedilmesi esnasında kontrol edilmesi sağlandı.
31
GO PLUSaltaltaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
Öneri girilen Faturada durum değişikliği yapıldığı zaman Borç Kapatma Penceresi açılmıyor.
Öneri girilen faturada durum değişikliği yapıldığı zaman borç kapatma penceresi açılmıyordu. Durum değiştir seçimi ile açılması sağlandı.
32
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Perakende Satış Faturasında Mutabakat Ba-Bs İçin 1 Kuruşluk Yuvarlama Yapmaktadır.
Perakende satış faturası ile cari hesap yaz mutabakat Ba-Bs arasında yuvarlamadan kaynaklı kuruş farkı oluşuyordu, düzeltildi.
33
GO PLUSaltaltaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
Seri Lotlu Malzeme Kartının İçerisinde Değiştir İle Giriş Yapıldığında Başka Bir Kullanıcı Lotu Çıkmak İstediğinde Hareket Kullanılıyor Uyarısı Alınıyor ve Çıkış Yapılamıyor
Seri/ Lotlu malzeme kartının açık olduğu durumda, malzeme için giriş - çıkış hareketinin kaydedilebilmesi sağlanmıştır. 
34
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Banka Fişleri
Toplu Kayıt Ekle İşlemi İle Oluşturulan Banka Fişleri Değiştirilmek İstendiğinde Fiş Tarihinde E Defter Oluşturulmamasına Rağmen E Defter Oluşturulmuştur Değiştirilemez Uyarısı Alınıyor.
Toplu kayıt ekle işlemi ile oluşturulan banka fişleri değiştirilmek istendiğinde fiş tarihinde e-Defter oluşturulmamasına rağmen” e-Defter oluşturulmuştur değiştirilemez” uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
35
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Cari Üzerinde F9 Menüde Yaz Form Ba Denildiğinde Hizmet Kartı İçerisindeki Beyannameden Muaf Seçeneğini Dikkate Almıyor.
Beyannameden muaf seçeneği işaretlenerek fatura edilmiş hizmete ait tutarların cari hesap kartı üzerinden alınan Mutabakat Ba-Bs de listelenmemesi sağlanmıştır.
36
GO PLUSaltaltaltaltalt
Malzeme Yönetimi
alt alt İşlemler - Maliyetlendirme Servisi
Maliyetlendirme Servisi Dışında Server Cursor Kullanımı Kapatılmalıdır
Maliyetlendirme servisi dışında server cursor kullanımı kapatılmıştır.
37
GO PLUSaltaltaltaltalt
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar - E-Beyannameler
Perakende Satış Faturasında Bs Alındığında Kdv li Rakam Yansımaktadır.
Özel matraha tabi ürün seçili perakende satış faturası Form Bs ye kdvsiz yansıyordu, kdv dahil tutar şeklinde listelenmesi sağlandı. 
38
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Cari Hesap Fişleri
Kredi Kartı Tahsilatı Sonucu Oluşan Banka İşlem Fişinde Yerel Para Birimi Sabit Tutulabilmelidir.
Finans parametrelerinde "Banka Hareketlerinde İşlem Dövizi Kuru Değiştiğinde: İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek" seçilmiş olmasına rağmen kredi kartı fiş tahsilatı işlemi ile oluşan banka işlem fişinde yerel para birimi tutarı güncelleniyordu, düzeltildi.
39
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Cari Hesap Fişleri
Kredi Kartı İade Fişi ve Fiş İçerisinde İlişkilendirilen Kredi Kartı Fişi Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Ekranına Gelmemeli.
Kredi kartı iade fişi ile fiş İçerisinde ilişkilendirilen kredi kartı fişlerinin kredi kartı fiş tahsilatı ekranında listelenmemesi için kredi kartı sihirbazı ekran filtrelerine “İade Fişi İle İlişkilendirilmişleri Göster” filtresi eklenmiştir. Filtre evet olarak seçildiğinde tüm fişlerin listelenmesi, Hayır olarak seçildiğinde ise kredi kartı iade fişi ile fiş içerinde ilişkilendirilen kredi kartı fişlerinin listelenmemesi sağlanmıştır.
40
GO PLUSaltaltaltaltalt
Genel Muhasebe
alt alt İşlemler - Muhasebeleştirme
e-Arşiv Uygulaması Kapsamında, Perakende Cari Hesaba Kesilen Satış Faturasında F9 - E-arşiv Bilgileri Ekranında Girilen Firma Ünvanı /Şahıs Bilgileri Muhasebe Fişi Genel, Satır Açıklamaya Yazılmalı.
e-Arşiv uygulaması kapsamında, perakende cari hesaba kesilen satış Faturasında F9 - E-arşiv bilgileri ekranında girilen firma ünvanı /sahıs adı soyadı bilgileri Muhasebe fişi genel, satır açıklamasına yazılması sağlanmıştır.
41
GO PLUSaltaltaltaltalt
 
Muhasebe Fişleri Browserında F9 Menüde Silinen Kayıtlar ve Değişiklik Tarihçesi Seçenekleri Gelmemektedir.
Muhasebe fişleri browserında F9 Menüde 'Silinen Kayıtlar' ve 'Değişiklik Tarihçesi' seçenekleri gelmesi sağlanmıştır.
42
GO PLUSaltaltaltaltalt
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar - Muhasebe Bağlantı Kodları
Muhasebe Bağlantı Kodları içerisinde Personel bağlantı kodlarında Satır sayısı 32767 üzerindeyse indexcode alanına doğru değerler set edilmiyor.
Muhasebe bağlantı kodları içerisinde bağlantı kodu satır sayısı 32767 üzerindeyse indexcode alanına doğru değerler set edilmiyordu set edilmesi sağlandı.
43
GO PLUSaltaltaltaltalt
İzle
E-Devlet Menüsü, Klasik Menü (Eski) ve Alternatif Menü (Eski) Seçimlerinde Gelmiyor.
Değişik menü seçeneklerinde listelenmeyen E-Devlet modülünün tüm menü seçeneklerinde gelmesi sağlanmıştır.
44
GO PLUSaltaltaltaltalt
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar - E-Beyannameler
E Beyanname Programında Ba- Bs Alırken Oda Sicil No Alan İsmi Beyanname No Olmalıdır
E- beyannameler arasında yer alan Form Ba-Bs formlarında beyanname no alanı oda sicil no olarak listeleniyordu, düzeltildi.
45
GO PLUSaltaltaltaltalt
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar - E-Beyannameler
Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerine Fatura Çeşidi (Kağıt Fatura , e-Fatura , e-Arşiv vb.) Belge Bilgileri Alanları Eklenmelidir.
E- beyannameler arasında yer alan Geçici vergi beyannamelerinin (kurumlar-gelir) Ekler – Fatura bilgileri tabına fatura çeşidi kolonu eklenerek kağıt fatura,e-fatura ve e-arşiv faturası seçiminin yapılabilmesi sağlanmıştır.
46
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Banka Kartları
Yetki Kodu Kullanıldığında,Muhasebe Fişinde 'Hesap Türü:Banka' Seçilen Hareketler, Banka Hareketlerinde Listelenmiyor.
Muhasebe fişlerinde ‘hesap türü: banka ‘ seçilerek girilen kayıtlar, yetki koduna göre banka hareketlerinde listelenmiyordu, düzeltildi.
47
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Banka Kartları
Kullanıcının, Banka Hesap Kartındaki Yetki Kodu İle Fişlerdeki Yetki Kodu Farklı İse Banka Hareketleri Browserında, Hareketler Listelenmiyor.
Kullanıcının yetkili olduğu banka hareketlerini, banka kartı ve hesabı üzerinden 'Hareketler' seçeneğinde görmesi sağlanmıştır.
48
GO PLUSaltaltaltaltalt
 
2.39 Versiyonda, Registry Kayıtlarında Language Değeri 5 İken (Rusça) Dil Kullanımında International Çözüm Ortağı Setine Giriş Yapıldığında “ ‘’ Is Not A Valid Integer Value” Hatası Alınıyor.
2.39 versiyonda, Registry kayıtlarında Language değeri 5 iken (Rusça) dil kullanımında International Çözüm Ortağı setine giriş yapıldığında “ ‘’ Is Not A Valid Integer Value” hatası alınıyordu, düzeltildi.
49
altalt
Üretim Tanımları
alt alt Ana Kayıtlar - Ürün Reçeteleri
Ürün Reçetesinde Girdi Olarak Sanal Ym Ya Da Ym Seçildi İse Mamül Reçetesi Kaydedilirken Reçeteni Kaydedilip Kaydedilmeyeceği Parametrik OImalı
Ürün reçetesinde girdi olarak sanal ym, ym ya da mm varsa, satırda ym/mm için ürün reçete kodu seçim yapılması üretim tanımları parametrelerinde "Reçete Girdi satırlarında (MM,YM) ürün reçetesi kontrolü yapılsın = Evet/ Hayır" . seçeneğine bağlanmıştır.
50
altaltalt
 
3 Serisi Ürünlerde Ekran Boyutu Küçültülebilmelidir.
3 Serisi ürünlerde pencere pencere boyutunun büyültülüp küçültülebilmesi sağlanmıştır.
51
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Cari Hesap Raporları - Cari Hesap Hareket Dökümü
Cari Hesap Hareket Dökümü Raporu'nda, Satış Elemanı Kodu Filtresi Kullanıldığında Kredi Kartı Fişi Listelenmiyor.
Cari Hesap Hareket Dökümü Raporu'nda , satış elemanı kodu filtresi kullanıldığında kredi kartı fişi listelenmiyordu düzeltildi.
52
altaltalt
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
3 Serisi Ürünlerde Cari Hesap Kartında Girilen Risk Bilgiler Database'e Yazmıyor.
3 Serisi ürünlerde, cari hesap kartına tanımlanan risk bilgilerinin database'e yazması sağlandı.
53
GO PLUSaltaltaltaltalt
Malzeme Yönetimi
alt alt İşlemler - Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma (COST)
Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma (Cost) ile Malzeme Virmanına Bağlı Oluşan Üretimden Giriş Fişine Fiyat Ataması Yapılamıyor.
Maliyet üzerinden fiyatlandırma (cost) ile malzeme virmanına bağlı oluşan üretimden giriş fişine fiyat ataması yapılamıyordu, düzeltildi. 
54
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Kasa İşlemleri
Kasa İşlemlerinden Fatura Kaydedildiğinde "Kayıt Başka Uygulama Tarafından Kullanılıyor" Mesajı Alınıyor.
Kasa işlemlerinden fatura Kaydedildiğinde "Kayıt Başka Uygulama Tarafından Kullanılıyor" mesajı alınıyordu , düzeltildi.
55
GO PLUSaltaltaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
E-arşiv Uygulamasında Perakende Cari Bilgileri İçerisine Vergi Dairesi Alanı Ve Telefon Numarası Alanı Da Eklenmeli.
e-Arşiv bilgilerine telefon numaraları ve vergi dairesi alanı eklenmiştir.
56
GO PLUSaltaltaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Alınan Siparişler
Cari hesapta tanımlı birden fazla sevkiyat adresi olması durumunda hangisinin siparişe seçileceği fiş kayıt sırasında kullanıcıya sorulmalı.
Birden fazla sevkiyat adresinin olduğu carilere sipariş çıkışında sevkiyat adresinin kullanıcı tarafından seçilmesini sağlamak amacıyla düzenleme yapılmıştır.Ticari sistem yönetimi – Satış dağıtım parametrelerinde  • Siparişte sevkiyat adresi kontrolü : Yapılacak  • Otomatik sevkiyat adresi ataması : (Sipariş fişi seçilmediği durumda) sipariş fişi kaydederken sevkiyat adreslerinin listelendiği pencerenin otomatik açılması ve seçim yapılabilmesi sağlanmıştır. Sevkiyat adresi seçilmediği durumda da “ sevkiyat adresi girilmelidir “ mesajıyla kullanıcı uyarılmaktadır. 
57
GO PLUSaltaltaltaltalt
Genel Muhasebe
alt alt İşlemler - Muhasebeleştirme
2.38 Setinde Banka Fişleri Toplu Olarak Muhasebeleştirildiğinde Hatalı Muhasebe Bağlantı Kodları Uyarısına Rağmen İlgili Fişte Belirtilmiş Olan Muhasebe Kodları Muhasebe Fişine Yansımaktadır.
Banka kredileri üzerinden oluşmuş banka fişlerinin muhasebe modülünden yapılan muhasebeleştirme işlemi ve banka fiş browserından yapılan toplu muhasebeleştir işleminde eksik muhasebe kodları hatalı kontrol ediyordu, düzeltildi.
58
GO PLUSaltaltaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
e-Arşiv Uygulaması Kapsamında, Perakende Cari Hesap Seçeneği İşaretli Cari Hesap Kartlarına Ait Sipariş Fişleri Faturalandığında Satış Faturası İçerisindeki F9 e-Arşiv Bilgilerindeki Perakende Cari Bilgileri Pasif Geliyor.
Sipariş üzerinden faturalama yapıldığında, satış faturası içerisindeki F9 - e-Arşiv bilgileri penceresindeki perakende cari hesap seçenekleri pasif geliyordu, düzeltildi.
59
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Kasa İşlemleri
Kasa İşlemlerinden Alınan Hizmet Faturası Kopyalanarak Kaydedildiğinde KSLINES Tablosundaki GUID Alanları Aynı Gelmektedir.
Kasa işlemlerinden Alınan Hizmet Faturası kopyalanarak kaydedildiğinde KSLINES tablosundaki GUID alanı kopyalanan faturanın GUID alanı ile aynı gelmekteydi. Düzeltildi.
60
altaltalt
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar - Malzemeler
Go 3 Setinde Otomatik Varyant Ataması İşleminde "Out Of Memory" Hatası Alınıyor.
3 serisi ürünlerde otomatik varyant ataması ve varyant istisna tanımı ekranlarında oluşacak kombinasyon sayısı 2 milyondan büyükse" Out Of Memory" hatası alınmaması ve "Tanımlı malzeme özellikleri için oluşacak kombinasyon sayısı görüntülenemeyecek kadar fazla!" uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır.
61
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Navigator
  alt alt Malzeme Fonksiyonları - STCALC
STCALC Fonksiyonu İle Tutar (TFRS) (RD) Raporlama Dövizi Maliyetin Listelenmesi İsteniyor.
STCALC fonksiyonu ile tutar (TFRS) (RD) raporlama dövizi maliyetin listelenmesi sağlanmıştır.
62
GO PLUSaltaltaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
Satınalma/Satış işlemleri içerisinde Birim Fiyat alanında Tanımlı Alış yada Tanımlı Satış Fiyatı seçildiği zaman tek fiyat olduğunda birim fiyatı değiştiriyor. Birden fazla fiyat olduğu gibi ekranda göstermeli.
Satınalma ve satış parametrelerine Tek Fiyat Kartı Olan Malzemede Birim Fiyat Listeden Seçimi Yapılırken Göster parametresi eklenmiştir. Parametre Evet yapıldığında seçimli listenin açılması sağlanmıştır.
63
GO PLUSaltaltaltaltalt
Genel Muhasebe
alt alt Defter ve Dökümler - *
E Defter Oluşturulan Ayda XML Aktarımı İle Mahsup Aktarımı ve Muhasebe İşlemlerinden Hesaplar Arası Aktarım Yapılabiliyor, Yapılamamalı.
e-Defter oluşturulan aylar için xml ve hesaplar arası aktarım yapılmak istenilen tarih ve muhasebe koduna göre yapılan kontrol sonucunda uyarı verilerek aktarım yapılması engellenmiştir.
64
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Kartı Kopyalandığında Muhasebe Kodunun Kopyalanıp Kopyalanmayacağı Parametreye Bağlanmalıdır.
Finans parametrelerinden cari kart kopyalandığında kopyalanacak alanlar içerisine hesap kodu, masraf merkezi ve proje kodu seçenekleri de eklenmiştir.
65
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Banka Kartları
Yetki Kodu Tanımlanan Kredi Kartı Fişi, Banka Hesap Hareketlerinde Listelenmiyor.
Yetki kodu tanımlanan kredi kartı, firma kredi kartı ve kredi kartı iade fişlerinin, banka hesap hareketlerinde listelenmesi sağlandı. 
66
GO PLUSaltaltaltaltalt
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar - E-Beyannameler
İndirilecek KDV Listesinde, Cari Hesap Ve Kasa İşlemlerinden Eklenen Fişler İçin İşyeri Filtresi Kontrol Edilmiyor.
İndirilecek KDV Listesinde cari hesap ve kasa fişleri için "İşyeri" filtresinin kontrol edilmesi sağlanmıştır.
67
GO PLUSaltaltaltaltalt
Talep Yönetimi
alt alt Hareketler - Talep Fişleri
Karşılanıyor Statüsündeki Talep Fişleri Değiştirilemesin.
Kullanıcı işlem yetkilerinde talep yönetiminde bulunan "onaylanan talep değiştirilebilir" yetkisi verilmediği durumlarda "karşılanıyor" statüsündeki talep fişlerinin değiştirilememesi sağlanmıştır.
68
GO PLUSaltaltaltaltalt
Talep Yönetimi
alt alt Hareketler - Talep Fişleri
Talep Fişinde Üretici Kodu Eklenerek Toplu Giriş Yapılabilmeli.
Talep fişi, satış ve satınalma sipariş fişleri ile ürün reçetesine "üretici kodu" kolonu eklenmiştir.
69
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Navigator
  alt alt Muhasebe Fonksiyonları - OHPCALC
OHPCALC Fonksiyonu Hatalı Çalışıyor.
Mahsup fişi içerisinde birden fazla satırda aynı tutar ve aynı masraf merkezi seçili olduğunda OHPCALC fonksiyonu hatalı çalışıyordu düzeltildi.
70
GO PLUSaltaltaltaltalt
Genel Muhasebe
alt alt Hareketler - Muhasebe Fişleri
Muhasebe tarafında hesap türü cari hesap seçilerek atılan kayıtlarda masraf merkezi kontrolü olmamasına rağmen dağıtım toplamı toplamdan küçük olamaz hatası alınıyor.
Muhasebe mahsup fişinde hesap türü cari hesap seçilerek oluşturulan kayıtlarda masraf merkezi kontrolü olmamasına rağmen dağıtım toplamı toplamdan küçük olamaz hatası alınıyordu, düzeltildi.
71
altaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Dağıtım Emirleri
Dağıtım Fişinde Muhasebe Kodu Hatalı Geliyor
Dağıtım fişlerinin muhasebeleştirilmesinde millileştirme ile alınan ambarın muhasebe kodunun doğru bir şekilde gelmesi sağlanmıştır.
72
altaltaltalt
İthalat
alt alt Hareketler - Millileştirme Fişleri
Millileştirme fişinde, oluşturulan ithalat operasyon fişindeki seri lotlu bir sabit kıymeti çağırdığımızda F9 menüde seri lot girişi seçeneği gelmiyor ve millileştirme fişi kaydedilemiyor.
Millileştirme fişinde, seri lotlu bir sabit kıymeti çağırdığımızda F9 menüde seri lot girişi seçeneği gelmiyordu, düzeltildi.
73
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Cari Hesap Fişleri
Borç Dekontunun Muhasebeleştirilmesi ile Oluşan Mahsup Fişi İçinde F9- İlgili Belgeler Seçeneği ile Ulaşılan Ekranda Borç Dekontu Başlığında Seçilen Proje Kodu Görüntülenemiyor.
Muhasebe fişlerinden f9 ilgili belgeler seçeneği ile fiş açıldığında bazı alanlar fişte seçili olmasına rağmen görüntülenemiyordu, düzeltildi.
74
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Banka Fişleri
Muhasebeleşen Banka İşlem Fişinin Muhasebe Kodları Değiştirilmek İstendiğinde Bağlı Muhasebe Fişi Silinmiyor.
Muhasebeleşen banka fişlerinin muhasebe kodları değiştirildiğinde muhasebe parametrelerindeki "Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi " parametresi "Silinecek "seçilmiş olmasına rağmen muhasebe fişi silinmiyordu, düzeltildi.
75
GO PLUSaltaltaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
e-Arşiv ve e-Fatura Uygulaması Kapsamında, Muhasebeleştirilmiş Fatura İptal Edildiğinde Muhasebe Fişinin İptal Kaydı Otomatik Yapılsın.
e-Arşiv ve e-Fatura uygulaması kapsamında, muhasebeleştirilmiş fatura iptal edildiğinde faturanın düzeltme fişinin otomatik olarak yapılması sağlanmıştır. Sistem otomatik muhasebeleştirme parametresi yapılacak seçili olduğunda otomatik olarak çalışacaktır.
76
GO PLUSaltaltaltaltalt
Üst Menü (ikonlar)
Farklı Firma Database Kullanımı Olduğu Durumda, Üst Menüden Stok İşlem Merkezi Seçilmeye Çalışıldığında İnvalid Object Name Hatası Alınmaktadır.
Firma bazında database kullanımı olduğu durumlarda Stok İşlem Merkezi'ne girilmek istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
77
GO PLUSaltaltaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
E Fatura Olarak Oluşturulan Satınalma Ve Toptan Satış İade Faturası Çıkartılmak İstendiğinde İrsaliye Çıkartılacak Uyarı Mesajında Vazgeç Seçeneği Bulunmuyor, Her Şartta İrsaliyeyi de Çıkartıyor.
e-fatura olarak kesilen satınalma ve satış iade faturaları çıkarılmak istendiğinde bağlı irsaliyenin çıkarılıp çıkarılmayacağı sorulmuyordu çıkarma işlemi sırasında sorulması sağlandı.
78
GO PLUSaltaltaltaltalt
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar - Masraf Merkezi Kartları
Masraf Merkezleri Üzerinde F9-Hesap Özeti Seçildiğinde Sadece Kullanıcının Yetkisi Olan İşyerlerinin Bakiyesi Listelenmeli.
Kısıtlı kullanıcı ile giriş yapıldığında, masraf merkezi F9-Hesap Özeti penceresinde yetkili olunan işyerine ait bakiye gelmesi sağlanmıştır.
79
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Kullanıcının Sadece Bir İşyerinde Yetkisi Varsa Hesap Planında F9-Hesap Özeti Penceresinde , Sadece Yetkisi Olan İşyeri Ve İlgili Bakiye Gelmeli.
Kısıtlı kullanıcı ile giriş yapıldığında, Hesap Planında F9-Hesap Özeti penceresinde yetkili olunan işyerine ait bakiye gelmesi sağlanmıştır.
80
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Kasa İşlemleri
"Kasa Çalışma Günü Kontrolü :Evet" Olduğunda Kasa İşlemlerinde Ekle İle Gelen Kasa Çalışma Tarihi Penceresinde Vazgeç Seçildiğinde Tarih Ve Düzenleme Tarihi Boş Olan Fiş Açılıyor. Açılmamalı.
"Kasa çalışma günü kontrolü : evet" olduğunda kasa işlemlerinde ekle ile açılan kasa çalışma tarihi penceresinde vazgeç seçildiğinde kasa işlemleri browserı açılması engeldi.
81
GO PLUSaltaltaltaltalt
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar - E-Beyannameler
Muhtasar Beyannemede Carilerin Vergi/Tc Kimlik Numaraları Listelenmiyor.
Muhtasar beyannamede satınalma modülünden girilen müstahsil makbuzu kayıtlarında seçili cari hesaba ait vergi veya tc kimlik numaraları listelenmemekteydi, düzeltildi.
82
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Kullanım Dışı Yapılan Cari Hesaplara Ait Sipariş Fişi Ve İrsaliyenin Faturalanması Engellenmeli.
Kullanım dışı yapılan cari hesaplara ait sipariş fişi ve irsaliyenin faturalanması engellenmiştir.
83
GO PLUSaltaltaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Alınan Siparişler
Satış Siparişi Kopyalandığında İşlem Döviz Kuru Günün Tarihine Göre Güncellenmiyor.
Satış dağıtım parametrelerinde yer alan tarih değişikliğinde raporlama ve işlem dövizi güncellenecek/ güncellenmeyecek parametresine göre sipariş kopyalamada kontrol yapılması sağlanmıştır.
84
GO PLUSaltaltaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Alınan Siparişler
Malzeme özellik seti içine yirmibeşten fazla özellik tanımlanıp satış siparişinde bu malzeme seçildiğinde yaz form tasarımında yirmibeşten sonraki özellik değerlerini çıktıda getirmiyor.
Satış-Satınalma fiş tasarımda özellik kodu, açıklaması ve değeri numarası 25 den büyük olduğunda değer getirmiyordu. Düzeltildi. 
85
altaltalt
 
GO 3 Ürünü Çift Ekran (Monitör) Kullanılan Sistemlerde Diğer Ekrana Aktarılamıyor
3 serisi ürünlerde çift ekran kullanılan bilgisayarlarda ekranlar arasında taşıma yapılabilmesi sağlandı.
86
GO PLUSaltaltaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
Mali Dönem Bağımsız Çalışan Firmalarda Sabit Kıymet Satışı Yapıldıktan Sonra Hizmet Faturası İle Girilen Sabit Kıymet Kaydı İle İlişkili Değerlemeye Tabi Tutar Başlangıç Maliyeti Kolonunda Listelenmeye Devam Etmektedir.
Satışı yapılmış Sabit kıymete ait ilişkili bir hizmet faturası varsa satış tarihinden sonra yapılan amortisman hesaplamalarında ‘başlangıç maliyeti , toplam maliyet ve değer düşüklüğü’ alanlarında hatalı değer göstermeye devam ediyordu, düzeltildi.
87
altalt
Üretim Kontrol
alt alt Üretim Emri Raporları - Malzeme İhtiyaçları Listesi
Malzeme İhtiyaç Listesinde, "Alt Üretim Emri İhtiyaçları Listelensin: Evet" Seçildiğinde Girdilerin Varyantları Listelenmiyor.
Malzeme ihtiyaç listesi rapor tasarımına , alt üretim emirlerine ait varyantların listelenebilmesi için 'Varyant Kodu (Alt ÜE)' ve 'Varyant Açıklaması (Alt ÜE)' alanları eklenmiştir.
88
GO PLUSaltaltaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış Faturaları
Fatura Formunda Kapanmamış Tahsilatlar Bölümü, Dip Toplamlar Bölümünden Önce Basılmak İsteniyor.
Fatura Formunda Kapanmamış Tahsilatlar Bölümü, Dip Toplamlar Bölümünden Önce Basılması İçin Satınalma ve Satış Dağıtım Parametrelerine "Kapanmamış Tahsilatlar Dip Toplamından Önce Basılsın" Öndeğeri "Evet" Olarak Eklenmiştir.
89
GO PLUSaltaltaltaltalt
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar - Malzemeler
Ambar Toplamları Penceresindeki İlgili Ambar Üzerinde Sağ Tuş Hareketler Seçeğeneği Yetkilendirilebilmeli
Ambar Toplamları Penceresindeki İlgili Ambar Üzerinde Sağ Tuş Hareketler Seçeneği Malzemeler/Malzeme Hareketler yetkisine bağlanmıştır.
90
GO PLUSalt
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Banka Kredileri
Go Plus ve GO3 Setlerinde Çek Karşılığı Kredi Kaydedildiğinde İlgili Kredi Tanımı Üzerinde f9 Menüden Bağlı Çek Senetler Ekranında Gelen Çek Senet Bordrosu Üzerinde Değiştir Seçeneği Gelmiyor.
Go Plus ve Go 3 ürünlerinde çek karşılığı kredi üzerinden bağlı çek senetler ekranı açıldığında F9 menüde değiştir seçeneği gelmiyordu, düzeltildi.
91
altaltalt
 
3.0 Serisi Ürünlerinin İngilizce Dilinde Çalışması Sağlanmalı
3 Serisi ürünler için İngilizce dil desteği sağlandı.
92
altaltalt
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar - Muhasebe Bağlantı Kodları
Go3 ürününde Muhasebe Bağlantı Kodlarındaki Detaylı Filtre Seçeneği Kaldırılmalı
Diğer ürünlerde olduğu gibi 3 serisi ürünlerde de muhasebe bağlantı kodları filtre ekranlarından detaylı filtre özelliği kaldırılmıştır.
93
GO PLUSaltaltaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış İrsaliyeleri
Satınalma İrsaliye Yetkilerinde Birim Fiyat&Tutar Değişikliği Yetkisi Verilmediğinde Tanımlı Satış İrsaliyesinin Detaylarında İD Türü Seçilemiyor.
Satınalma irsaliye yetkilerinde birim fiyat&tutar değişikliği yetkisi verilmediğinde tanımlı satış irsaliyesinin detaylarında İD türü seçilemiyordu, düzeltildi.
94
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Banka Fişleri
Bankadan Çek Ödemesi Muhasebeleştirildiği Zaman Çekin Verildiği Cari Hesabın Ünvan Bilgisi Muhasebe Fiş Satırına Yansımıyor
Bankadan kesilen Çek ve Senet Ödemesi fişleri muhasebeleştirirken, satır açıklaması bölümünde çekin veya senedin kesildiği cari hesap unvan bilgisi gelmiyordu, düzeltildi.
95
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Kasa İşlemleri
Kasa Virman Fişi Muhasebe Kodları Penceresinde Manuel Masraf Merkezi Girip Kaydedildikten Sonra Tekrar Kontrol Edildiğinde İlk Satırdaki Masraf Merkezi Kodu Siliniyor
Kasa Virman ve Kur Farkı fişlerinde muhasebe kodlarında manuel masraf merkezi girildiğinde okunması sağlanmıştır. 
96
altalt
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler - Üretim Emirleri
Satış Siparişi F9 Menüsü Üzerinden Üretim Emri Oluşturmak İstenildiğinde Gelen Ekranda Sol Tarafta Satır Hareket Özel Kodu, Satır Açıklaması ve Teslimat Kodu Kolonları da Olmalı
Satış siparişi üzerinden F9 üretim emri oluştur ekranına istenilen Hareket Özel Kodu, Hareket Özel Kodu 2, Satır Açıklaması ve Teslimat Kodu kolonları eklenmiştir.
97
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Banka Raporları - Banka Fiş Listesi
Banka Fiş Listesi Raporunda Proje Kodu Filtresi Çalışmıyor
Banka fiş listesinde 'Proje Kodu' na göre raporlama yapılması sağlanmıştır.
98
GO PLUS
Satış ve Dağıtım
Go Plus'ta Klasik Menü (Eski) Kullanıldığı Durumda "Kasa Satış Hareketleri Listesi" ,"Kasa Satış Faturaları Dökümü" ve "Satış Performans" Raporları Çalışmıyor.
Goplus ürününde klasik menü(eski) ve alternatif menü(eski) kullanıldığında, Kasa Satış Hareketleri Listesi, Kasa Satış Faturaları Dökümü ve Satış Performans raporları çalışmıyordu, düzeltildi.
99
alt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Alınan Siparişler
Go Ürününde de Tiger Ürünlerinde Olduğu Gibi Sipariş Üzerinde Sağ Tuş Karşı Siparişler Seçeneği Eklenmeli
Go 3 ürününde satış ve satınalma siparişleri ekranlarında F9 menüye "Karşı Siparişler" seçeneği eklenmiştir.
100
GO PLUSaltaltaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış İrsaliyeleri
Satış İrsaliyeleri Browserında "Faturalanmamış İrsaliyeler" ve "E-Fatura" Filtreleri Verildiğinde Faturalanmamış İrsaliyeler (E-Fatura Kullanıcısı Cari Hesabına Düzenlenen İrsaliyeler) Listelenmiyor.
Satış irsaliyeleri browserı filtrelerinde faturalama durumu filtresi ile e-fatura filtresi birlikte kullanıldığında hatalı çalışıyordu ,düzeltildi.
101
GO PLUSaltaltaltaltalt
Genel Muhasebe
alt alt Mali Tablo Tanımları - Kar/Zarar Tablosu
Kar Zarar Tablosunda Brüt Satışlar Cari Alanı Yanlış Tutar Getiriyor.
Kar/Zarar tablosunda Brüt Satışlar Cari alanı yanlış tutar getiriyordu, düzeltildi.
102
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Üzerinde Yaz (Mutabakat BA/BS) İşlemi Tasarımında Standart Alanlarda Bakiye Tarihi Alanı Olması İsteniyor.
Mutabakat Ba-Bs ve Mutabakat Ba – Bs (Grup şirketleri) formları yazdırılırken filtrede girilen bakiye tarihi seçeneğinin de formlarda bastırılabilmesi amacıyla standart alanlara “ Bakiye Tarihi “ seçeneği eklenmiştir.
103
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Banka Raporları - Banka Ekstresi
Banka Hesap Ekstresinde Performans İyileştirilmesi Yapılmalı
Banka hesap ekstresi raporuna "Devreden Durumu Göster":Evet/Hayır filtresi eklenmiştir. Filtrenin "Hayır" olarak seçildiği durumda, verilen tarih aralığı öncesindeki kayıtlar kontrol edilmeyerek performans artışı sağlanmaktadır.
104
altalt
Satınalma
alt alt Hareketler - Satınalma Emirleri
Birden Fazla Satınalma Emri Toplu Olarak Siparişe, Teklife Aktarılabilmeli.
Birden fazla satınalma emri seçilerek F9 sipariş ekle ve teklif ekle işlemi ile toplu olarak teklif ve siparişe aktarımı sağlanmıştır. Birden fazla Teklif fişi seçilerek F9 sipariş ekle ile toplu teklif aktarımı sağlanmıştır.  Fişler içinde birbirinden farklı İşyeri, Bölüm, Fabrika, Ambar bilgisi olduğu durumda hepsi merkez olarak aktarılmaktadır. Fişlerde İşyeri, Bölüm, Fabrika, Ambar bilgisi aynı olan kayıtlar sipariş ve teklif fişine aynı değerleri aktarılmaktadır.  Emir fişi içine indirim ve masraf genele yapılmış ise toplu aktarımda tutar sabit kalıp indirim oranı güncellenmektedir.
105
GO PLUSaltaltaltaltalt
Satınalma
alt alt Hareketler - Alım Faturaları
Alım İade Faturası için SMM Düzeltme Fişi olmalı.
Alım faturalarına SMM fişi işlemleri eklenmiştir.
106
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Cari Hesap Raporları - Cari Hesap Ekstresi
Cari Hesap Ekstresinde Satış Elemanı Filtresini Dikkate Almıyor.
Cari hesap ekstresinde gelen/gönderilen havale fişlerinde girilen satış elamanı filtresi ile rapor alınmak istendiğinde raporda veri gelmiyordu, filtrenin çalışır hale getirilmesi sağlandı.
107
GO PLUSaltaltaltaltalt
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler - Satış İrsaliyeleri
Satış İrsaliyesi Form Tasarımı Standart Alanlarına Teslim Şekli Açıklaması Alanı da Eklenmelidir.
Satış irsaliyesi form tasarım ekranında standart alanlara "teslim şekli açıklaması" alanı eklenmiştir.
108
GO PLUSaltaltaltaltalt
Satış ve Dağıtım
Satış Ve Satınalma Fatura Browserında, Satırdaki Herhangi Bir Fatura Satırı İşaretli İse Başka Bir Fatura Üzerinde F9 Yaz Seçeneği İle Yazdırılmak İstendiğinde İşaretli Fatura Bilgisini Yazdırıyor.
Satınalma ve Satış Faturaları browser ekranında F9 menüye "Toplu Yaz" seçeneği eklenmiştir. Toplu yaz seçeneği ile işaretlenmiş faturalar işaretlenme sırası ile yazdırılabilmektedir. Eğer işaretlenmiş herhangi bir fatura yok ise seçili olan satırdaki fatura yazdırılacak olup, F9 - Yaz seçeneği ile de sadece seçili olan satırdaki fatura yazdırılabilmektedir.
109
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Kasa İşlemleri
Kasadan Kesilen Cari Hesap Tahsilat -Ödeme Fişleri Otomatik Muhasebeleştirildiğinde Genel Açıklama Bilgisi Kasa Satırına Gelmiyor
Kasadan kesilen cari hesap ve banka fişlerinin açıklamalarının muhasebe fişi satır açıklamalarına getirilebilmesi için muhasebeleştirme işlemi Muhasebe Fişi Satır Açıklaması filtresinde Satır Açıklaması’nın seçilmesi gerekmektedir. Yanlış kullanıma sebebiyet vermemek için muhasebeleştirme filtrelerinde ki "Satır Açıklaması" seçeneğinin adı “Kasa Açıklaması /Satır Açıklaması” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca kasadan eklenen cari hesap ve banka fişlerindeki açıklama alanın adı da “Kasa Açıklaması” olarak değiştirilmiştir.
110
GO PLUSaltaltaltaltalt
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar - Malzemeler
Malzeme Kartında Detaylı Bilgi(İngilizce) Alanına Girilen Bilgi Forma Yazdırılamıyor
Malzeme kartı üzerinden yazdırılan "Yaz (Etiket)" ve "Yaz (Mektup)" form tasarımları standart alanlarına "Detaylı Bilgi (İngilizce)" alanı eklenmiştir.
111
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Ödeme/Tahsilat Raporları - Ayrıntılı Tahsilat Listesi
Ayrıntılı Tahsilat Listesinde, Satış Elemanı Kodu Verildiğinde Gelen Havale / EFT Satırları Listelenmiyor.
Ayrıntılı tahsilat listesinde, satış elemanı kodu verildiğinde gelen havale / EFT satırları listelenmiyordu düzeltildi.
112
GO PLUSaltaltaltaltalt
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar - Muhasebe Bağlantı Kodları
Alınan Ve Verilen Hizmet Kartı Muhasebe Bağlantı Kodlarında Kdv Oranı Belirtilmelidir
Muhasebe Bağlantı Kodları Hizmetler başlığı altındaki Alınan Hizmet, Verilen Hizmet, Alınan Hizmet İade, Verilen Hizmet İade, Alınan Hizmet Masrafları ve Verilen Hizmet Masrafları tanımlarına "Kdv Oranı" alanı eklenmiştir. 
113
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Cari Hesap Raporları - Borç/Alacak Durum Raporu
Cari Hesap Raporlarına Satış Elemanı Filtresi Eklenmeli.
Cari Hesap Raporlarından Borç/Alacak Durum Raporu, Borç/Alacak Toplamları, Borçlu Cari Hesaplar, Alacaklı Cari Hesaplar, Cari Hesap Hareket Dökümü Raporlarına Satış Elemanı Filtresi Eklenmiştir.
114
GO PLUSaltaltaltaltalt
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar - Malzemeler
Malzeme Kartında Kullanım Yeri Alanında Satınalma Seçilmeyen Malzemeler Talep Fişi İle Satınalma Siparişine Aktarılabiliyor.
Kullanım yeri satınalma olmayan malzemeler talep fişinde seçiliyse ve talep gerçekleme yapılırken satınalma yapılmak istenirse uyarı vermesi sağlanmıştır. Aynı şekilde satınalma siparişi içerisinden talep fişi çağırılırken çağrılan talep fişinde kullanım yeri satınalma olmayan malzemeler varsa uyarı vermesi sağlanmıştır.
115
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanları Seçebileceğimiz Parametre Eklenmelidir.
Finans parametrelerine "Cari kart kopyalandığında kopyalanacak alanlar" parametresi eklenmiş ve öndeğer olarak boş gelmesi sağlanmıştır.
116
GO PLUSalt
 1. USYS
  alt alt Yönetim - Kullanıcılar
Pratik tablo raporları modül raporlarına göre yetkilendirilebilsin.
Go3 ve Goplus sistem işletmeninde ticari sistem yönetimi - dosya altına pratik tablo raporları ve her rapor için alt kıvrımları olan yetkiler eklenmiştir. Kullanıcılarda öndeğer olarak yetkisiz gelmektedir.
117
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler - Kasa İşlemleri
Cari Hesap, Kasa ve Banka Fişlerinde İptal Et ve Geri Al İşlemleri Yapılabilmelidir.
Cari hesap fişleri için ticari sistem bağlantı kontrolü parametresi hayır olduğunda iptal ve geri al işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır. Parametre evet olduğunda eskisi gibi çalışmaya devam edecektir.
118
GO PLUSaltaltaltaltalt
Genel Muhasebe
alt alt İşlemler - Hesaplar Arası Aktarım
Hesaplar Arası Aktarımda Tahsil ve Tediye Hareketleri Aktarılamıyor.
Muhasebede hesaplar arası aktarım ile 100 hesabı başka bir hesaba aktarılmak istendiğinde tahsil ve tediye fişleri aktarımı yapılamıyordu düzeltildi.
119
GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. USYS
  alt alt Kuruluş Bilgileri - Tanımlı/Zorunlu/Geneus Alanlar
Malzeme Kartındaki Muhasebe Kodu Girişi Zorunlu Alan Olarak Seçilebilmelidir.
Malzeme kartındaki muhasebe hesap kodları, zorunlu alanlara eklenmiştir.
120
GO PLUSaltaltaltaltalt
Genel Muhasebe
alt alt İşlemler - Muhasebeleştirme
Bankadan Çek Ödemesi Yapıldığı Zaman Banka Cari Hesabının Muhasebe Kodu Açıklaması Boş Geliyor.
Bankadan kesilen Çek / Senet Ödemesi fişi muhasebeleştirirken satır açıklaması bölümünde;
- Hesap Kodu filtresi ile "banka hesabının kodu", 
- Cari Hesap Unvanı filtresi ile çekin / senedin kesildiği "cari hesabın unvanı" bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.
121
altaltalt
 
3 Serisi Ürünlerde Uygulamaya Giriş Sırasında "Cannot change Visible in OnShow or OnHide." Hatası Alınıyor.
3 Serisi Ürünlerde Uygulamaya Giriş Sırasında "Cannot change Visible in OnShow or OnHide." Hatası Alınıyordu. Düzeltildi.
122
altaltaltalt
 
Doküman Yönetim Sisteminde Microsoft SharePoint Kullanılarak Doküman Eklenemiyor.
Microsoft SharePoint kullanılarak doküman eklenemiyordu, düzeltildi.
123
alt
 
Go3 Ürününde Tema Renkleri Arttırılmalıdır.
Go3 ürününde iki farklı renk teması eklenmiş olup bu renk temalarını kullanabilmek için İzle Seçenekler menüsüne öndeğer tema seçeneği eklenmiştir.
Saygılarımızla,
Logo Yazılım

0 yorum:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

2.53.00.00 ERP Sürüm Duyurusu

ERP 2.53.00.00 Sürümü :   Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP-11243 GO3 TigerPlus Tiger3 TigerEnterprise Tiger3Enterpri...